• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ponad 400 uczniów zakończyło letni semestr na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym

  17.06.2010. 07:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 400 uczniów 5. i 6. klas szkoły podstawowej z Warszawy, Katowic, Białegostoku i Bełchatowa zakończyło letni semestr Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) - poinformowała Agnieszka Orzeszkowska z Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. To właśnie ta instytucja, wraz ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Urzędem Miasta Bełchatowa, jest inicjatorem i realizatorem projektu EUD.

  Przedsięwzięcie ma charakter non-profitowy i funkcjonuje dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, a patronuje mu minister edukacji narodowej.

  Każdy semestr EUD to cykl 6 spotkań poświęconych ważnym zagadnieniom ekonomicznym. W ostatnim semestrze mali studenci uczestniczyli w wykładach i warsztatach poświęconych zagadnieniom przedsiębiorczości, zarządzania pieniędzmi, GPW, bankowości i wielu innych. Organizatorzy nie zapomnieli także o rodzicach studentów - przygotowano dla nich specjalne spotkania dotyczące wychowania i edukacji, w trakcie których omawiano m.in. kwestie dotyczące przysposabiania dziecka do rozsądnego dysponowania pieniędzmi, wspierania rozwoju emocjonalnego i kształtowania postaw asertywnych oraz właściwej komunikacji w rodzinie.

  Jak informuje Orzeszkowska, w ostatnim tygodniu zajęć na EUD w każdym z ośrodków przeprowadzono test wiedzy ekonomicznej, którego celem było wyłonienie najlepszego żaka. W Warszawie został nim Paweł Rawicki, w Katowicach - Agnieszka Chodkiewicz, w Białymstoku - Mateusz Wasiluk, a w Bełchatowie - Jacek Próchnicki. Każdy z laureatów otrzymał w nagrodę notebooka. Wszyscy pozostali studenci, obecni na co najmniej 4 z 6 spotkań EUD, otrzymali zaliczenie semestru, dyplom ukończenia uniwersytety oraz upominki.

   

  "Do niewątpliwych sukcesów minionej edycji zaliczyć możemy przeprowadzenie konkursu fotograficznego dla studentów pod hasłem +Przedsiębiorczość w działaniu+. Zgłoszono do niego aż 59 prac. Wiele z nich zaskoczyło nas pomysłowością i sposobem podjęcia tematu. Za najlepszą uznana została praca Dariusza Gregera z Warszawy. Warto odwiedzić serwis Uniwersytetu i zapoznać się z nagrodzonymi pracami" - dodaje Marcin Dąbrowski z Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

  Jak informują organizatorzy, termin kolejnej edycji EUD to wrzesień - grudzień 2010 roku. Zapisy rozpoczną się na początku września.

  ***

  Ogólnopolski projekt edukacyjny Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy ruszył w 2008 roku. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat.

  Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich partnerskich uczelni oraz ekspertów Fundacji. W realizacji warsztatów pomagają wolontariusze, w tym studenci z kierunków ekonomicznych oraz psychologii. Spotkania mają charakter interaktywny - są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Częstym punktem zajęć na EUD są quizy, turnieje, symulacje, prace plastyczne.

  Dotychczas zrealizowano cztery edycje zajęć w Warszawie oraz pilotażowe edycje EUD w Katowicach, Białymstoku i Bełchatowie. Każda edycja zajęć w Warszawie ma 150 uczestników, w Katowicach 120, a w Białymstoku i Bełchatowie po 100 małych studentów.

   

  Więcej o Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

   

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów. Ładniej? PRL w przestrzeni miasta – projekt społeczno-artystyczny realizowany w 2009 roku z inicjatywy doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku – wolontariuszy Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku – oraz Klubu Krytyki Politycznej w Białymstoku zorientowany na wywołanie debaty publicznej nad przemianami zachodzącymi w przestrzeni miejskiej Białegostoku po przekształceniu w 1989 roku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w III Rzeczpospolitą. Projekt zaadresowano do białostockiej młodzieży szkolnej i akademickiej, mieszkańców miasta oraz do turystów.

  Jan Karol Dziewulski (ur. 11 stycznia 1928, Warszawa - zm. 22 listopada 2010, Warszawa) - polski ekonomista i historyk myśli ekonomicznej, profesor i były kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Studia ekonomiczne odbył w SGH/SGPiS w Warszawie, gdzie w 1952 uzyskał magisterium. W 1968 r. uzyskał doktorat z nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie a habilitację na Uniwersytecie Warszawskim w 1978. Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku – pieszy znakowany szlak turystyczny w Białymstoku utworzony i zorganizowany z inicjatywy grupy doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku – wolontariuszy Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku. Otwarcie szlaku miało miejsce 20 czerwca 2008 roku. Wydarzenie to poprzedzało przygotowanie ścieżki i mapy szlaku oraz materiałów informacyjnych i edukacyjnych związanych z historią Żydów w Białymstoku.

  E-mentor to pismo, które koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-learningiem, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie – zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Pismo wydawane jest od października 2003 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Zawiera ono recenzowane artykuły naukowe, relacje z wydarzeń środowiskowych, zapowiedzi konferencji, recenzje publikacji oraz opisy interesujących witryn internetowych. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku - polska fundacja założona w 2004 w celu wspierania rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i studenckiej.

  oikos Warszawa (oikos Warsaw) to polski oddział oikos International, międzynarodowej organizacji studenckiej inspirowanej ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos Warszawa działa jako Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju OIKOS przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada obecnie około 30 aktywnych członków: studentów Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Elżbieta Czykwin – polska socjolożka, doktor habilitowana, wykładowczyni akademicka, wieloletna profesor Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Zakładzie Teorii Wychowania i Studiów Pedeutologicznych oraz Zakładzie Socjologii Edukacji, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

  Małgorzata Bieńkowska (ur. 28 lutego 1971 w Bydgoszczy). Polska socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Gościnnie wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Pozanaukowo - trenerka umiejętności społecznych.

  Józef Kolonko – doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Katowicach). W swojej działalności naukowej skupia się przede wszystkim na ekonometrii i statystyce oraz finansach. 1981-87 – dyrektor Instytutu Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obecnie – kierownik Katedry Rachunkowości i Finansów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz kierownik Zakładu Statystycznej Analizy Danych w Katedrze Statystyki AE. Założyciel NSZZ "Solidarność" w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor wielu publikacji naukowych (w tym książek – przede wszystkim jego najważniejsza pozycja: „Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowanie w ekonomii”)

  Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku. Włodzimierz Pańków (ur. 11 maja 1946) – socjolog, profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany, kierownik Katedry Nauk Społecznych tejże uczelni oraz docent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wykładał także m.in. w Collegium Civitas, na Uniwersytecie Warszawskim i w Uniwersytecie w Białymstoku. Specjalizuje się w socjologii gospodarczej, instytucjonalnej oraz socjologii organizacji. Opublikował kilkaset prac (artykuły, rozdziały w książkach, raporty badawcze, referaty) w wielu językach.

  Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – jedna z dziesięciu podstawowych jednostek organizacyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). W roku akademickim 2011/2012 na wydziale studiowało 3537 studentów i 124 doktorantów. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

  Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Chór UMB) istnieje od 1951 r. Śpiewają w nim studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 1991r. kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru jest Bożenna Sawicka – profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Od 2003 r. funkcję II dyrygenta pełni Anna Moniuszko. Uniwersytet Dzieci - Fundacja non-profit powstała w 2007 roku w Krakowie, gdzie mieści się też główna siedziba. Ponadto istnieją trzy oddziały fundacji: w Olsztynie, w Warszawie oraz we Wrocławiu. Uniwersytet Dzieci jest pierwszym uniwersytetem dziecięcym w Polsce. Zajęcia w formie warsztatów i wykładów prowadzone są dla dzieci w wieku 6-14 lat. Liczba studentów szacowana jest na około 6000 osób. Uniwersytet Dzieci prowadzi współpracę z naukowcami m.in. z takich ośrodków jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Europejska.

  Dodano: 17.06.2010. 07:17  


  Najnowsze