• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezes NBP przyznał doroczne nagrody za prace naukowe z dziedziny ekonomii

  22.10.2010. 10:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Cztery nagrody i dziewięć wyróżnień przyznano w tegorocznej edycji konkursów o Nagrodę Prezesa NBP za najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z dziedziny ekonomii. Jedyną pierwszą nagrodę zdobyła dr Urszula Mrzygłód z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. "Kształtowanie zintegrowanego rynku kapitałowego Unii Europejskiej". Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 18 października w Warszawie.

  Konkurs odbywał się w tym roku już po raz trzeci. Jego organizatorami, poza Narodowym Bankiem Polskim, byli: prezes PAN oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

  O nagrody ubiegało się w sumie 100 prac magisterskich, 28 doktorskich i 7 habilitacyjnych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 15 prac magisterskich, 10 doktorskich i 5 habilitacyjnych. Spośród nich kapituła, złożona z wybitnych polskich ekonomistów, wybrała 13 najlepszych pozycji. Jednak decyzją jurorów w kategorii prac magisterskich i habilitacyjnych głównych nagród nie przyznano.

  W kategorii prac magisterskich wręczono dwie równorzędne nagrody za drugie miejsce (dla Juliusza Jabłeckiego z UW i Anny Paluszkiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), jedną za miejsce trzecie (dla Piotra Malca z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) oraz dwa wyróżnienia (dla Tadeusza Wosia z Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Michała Zasadzkiego z UE w Poznaniu).

  Wśród prac doktorskich pierwsze miejsce zajęła dr Urszula Mrzygłód z Instytutu Handlu Zagranicznego UG za pracę dotyczącą kształtowania zintegrowanego rynku kapitałowego Unii Europejskiej. Nagród drugiej i trzeciej nie przyznano, ale trzy prace wyróżniono. Ich autorami byli: Stanisław Cichocki z Uniwersytetu Warszawskiego, Zbigniew Dokurno z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Mariusz Próchniak ze Szkoły Głównej Handlowej.

  Same wyróżnienia (i ani jednej nagrody) przyznano także w kategorii prac habilitacyjnych. Uznanie kapituły zyskały cztery pozycje, autorstwa: Ryty Iwony Dziemianowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, Michała Majsterka z Uniwersytetu Łódzkiego, Edyty Rudawskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Heleny Żukowskiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Zdobywczyni jedynej pierwszej nagrody w tegorocznym konkursie pracuje na co dzień w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Walutowych Instytutu Handlu Zagranicznego UG. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu prac obejmujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków finansowych i sektora bankowego, a w szczególności dotyczących procesów integracyjnych zachodzących na europejskich rynkach kapitałowych. W zakresie jej zainteresowań znajdują się także psychologiczne aspekty inwestowania oraz podejmowania decyzji ekonomicznych.

  Docenioną przez jurorów pracę napisała pod kierunkiem prof. Danuty Marciniak-Neider.

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  BazEkon – baza danych współtworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej zawierająca abstrakty lub pełne artykuły naukowe o tematyce ekonomicznej i tematach pokrewnych. Leszek Kasprzyk (ur. 28 lutego 1925 w Kowlu) - polski ekonomista i badacz stosunków międzynarodowych. Ukończył studia dyplomatyczne na Akademii Handlowej w Krakowie oraz politologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1958 uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Od 1978 profesor zwyczajny. W 1994 został doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują ekonomiczne aspekty stosunków międzynarodowych. Obecnie przebywa już na emeryturze, wciąż jednak pozostaje promotorem prac magisterskich i doktorskich w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Michał Bohosiewicz (ur. 25 marca 1914 w Banila (Rumunia), zm. 30 czerwca 1998) – polski lekarz weterynarii, toksykolog . Edukację rozpoczął jeszcze w Rumunii, tam ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. W 1933 r. rozpoczął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Był zmuszony do ich przerwania z powodu choroby, jak również rozpoczętej wojny. W 1939 r. zmobilizowany został do armii rumuńskiej, gdzie pełnił służbę w formacjach weterynaryjnych do 1944 r. W 1946 r. został repatriowany do Polski gdzie dostał się na ostatni rok studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1948 r. Już w 1947 r. rozpoczął pracę w Katedrze Farmakologii, w roku 1962 obronił pracę habilitacyjną z zakresu toksykologii weterynaryjnej, a w 1972 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W roku 1963 został mianowany kierownikiem Zakładu Toksykologii. Specjalizował się w toksykologii weterynaryjnej, głównie w laboratoryjnej diagnostyce zatruć, był współorganizatorem laboratorium toksykologicznego w katedrze które do 1960 r. było jedyną tego typu placówką w Polsce. Autor i współautor 141 prac doświadczalnych i kazuistycznych, twórca podręcznika Toksykologia weterynaryjna. Był promotorem 3 doktoratów, opracował 14 recenzji prac doktorskich i 3 recenzje prac habilitacyjnych. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Pochowany został na cmentarzu parafialnym przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

  Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje się przy al. Niepodległości 10 w Poznaniu. Nagroda publiczności – jedna z kategorii Polskich Nagród Filmowych. Nagrodę w tej kategorii po raz pierwszy wręczono podczas 4. ceremonii wręczenia Orłów w 2002 roku (nagrody przyznano za rok 2001).

  Osiągnięcia Życia to jedna z kategorii specjalnych Polskich Nagród Filmowych. Nagrodę w tej kategorii po raz pierwszy przyznano podczas 1. ceremonii wręczenia Orłów, która odbyła się 21 czerwca 1999 roku (nagrody przyznano za rok 1998). Tadeusz Markowski (ur. 28 marca 1949 w Łodzi) - polski ekonomista i urbanista, profesor, prezes (od września 2006) Towarzystwa Urbanistów Polskich, przewodniczący (od listopada 2001) Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy prezydium PAN, przewodniczy (od 2003) Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Badań Regionalnych (European Regional Science Association), wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, promotor i recenzent licznych prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Pełni (bądź pełnił) szereg funkcji w wielu organizacjach naukowych i społecznych. Jest autorem licznych publikacji naukowych, przede wszystkim z zakresu ekonomii, zarządzania i gospodarki przestrzennej, organizatorem i współorganizatorem ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

  Oktawiusz Jurewicz (ur. 30 kwietnia 1926 w Białymstoku) – polski filolog klasyczny, historyk, bizantynista. Profesor nadzwyczajny w 1971, zwyczajny w 1986 Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UW w latach 1971-1996, kierownik Zakładu Filologii Greckiej, Bizantyńskiej i Nowogreckiej w Instytucie Filologii Klasycznej w latach 1963-1966, prodziekan i następnie dziekan Wydziału Filologicznego UW 1966-1973. W latach 1973-1979 pracował na stanowisku profesora (professeur associe) Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne i jednocześnie dyrektora Centre de Civilisation Polonaise tegoż Uniwersytetu. Założył i redagował czasopismo naukowe "Les Cahiers Franco Polonais" (roczniki 1977-1983). Odbył wiele stażów naukowych min. na uniwersytetach w Belgradzie, Berlinie, Budapeszcie, Kolonii, Monachium, Moskwie i Paryżu. Autor publikacji około 100 prac, artykułów, książek wydanych w językach polskim, niemieckim i włoskim oraz szeregu przekładów źródeł historycznych greckich na język ojczysty. Wykształcił kilkunastu magistrów, byłem promotorem trzech doktorów nauk humanistycznych, recenzował 14 prac doktorskich różnych uniwersytetów i 6 prac habilitacyjnych. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, członek i członek honorowy Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, członek Komisji Bizantynologicznej KNoKA PAN i jej przewodniczący do 2000 (obecnie członek honorowy), członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Historycznego Mommsengesellschaft. Paweł Marian Jokiel (ur. 16 kwietnia 1955 w Łodzi) - polski geograf - hydrolog, profesor, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN i Komisji Ekspertów w Ministerstwie Środowiska, autor licznych publikacji naukowych, promotor i recenzent prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich, popularyzator wiedzy w zakresie hydrologii.

  Grzegorz Dydkowski, (ur. 1962 w Katowicach), absolwent Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (1981), Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja), inżynier i ekonomista, doktor oraz doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę naukową łączy z praktyką, w latach 1988 – 1992 projektant systemów transportowych w Biurze Studiów i Projektów Komunikacji w Katowicach, od 1992 roku praca w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP. Specjalizuje się w ekonomicznych zagadnieniach transportu, logistyce, systemach informatycznych oraz funkcjonowaniu sektora publicznego. Autor wielu publikacji w Polsce i poza granicami.

  Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje się przy al. Niepodległości 10 w Poznaniu.

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje się przy al. Niepodległości 10 w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje się przy al. Niepodległości 10 w Poznaniu.

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań w dziedzinie zarządzania, wzorując się na europejskich i światowych przykładach oraz prowadząc współpracę międzynarodową. Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje się przy al. Niepodległości 10 w Poznaniu.

  Dodano: 22.10.2010. 10:33  


  Najnowsze