• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Czapiński o poprawie nastrojów Polaków: państwo zdało egzamin

  28.04.2010. 08:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polacy docenili sprawność funkcjonowania państwa w tragicznych chwilach po katastrofie smoleńskiej - wskazują wyniki najnowszego sondażu CBOS. Według niego w kwietniu nastroje społeczne były najlepsze od dwóch lat. Fakt ten komentuje psycholog społeczny, prof. Janusz Czapiński.

  Z badania wynika, że w mijającym miesiącu znacząco poprawiły się nastroje społeczne. Po raz pierwszy od dwóch lat więcej Polaków twierdzi, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, niż jest przeciwnego zdania. Znacznie lepiej niż miesiąc wcześniej oceniamy sytuację na scenie politycznej, a także w sferze gospodarki. Co ciekawe, w ostatnim okresie częściej wypowiadamy się też pozytywnie o jakości swojego osobistego życia.

  Sondaż zrealizowano w dniach 8-19 kwietnia, ale jak poinformował CBOS, większość respondentów odpowiadała już po tragicznej katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, która wydarzyła się 10 kwietnia. Jak podaje CBOS, "nastrój, jaki udzielił się Polakom w związku z katastrofą pod Smoleńskiem i wspólnym przeżywaniem żałoby narodowej, obudził nadzieje na pozytywne zmiany w kraju".

  "Polacy docenili sprawność państwa w tych tragicznych momentach i uznali, że mimo tej narodowej traumy państwo spisało się na medal, zdało egzamin. W wymiarze instytucji państwowych w żadnym momencie nie było zagrożenia destabilizacją. W szybkim tempie, już drugiego dnia po katastrofie, bank centralny miał nowego pełniącego obowiązki szefa, żadna instytucja się nie zachwiała, nawet wojsko, mimo że zginęła cała czołówka dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych" - powiedział PAP prof. Czapiński.

  "To był dla Polaków mocny test sprawności instytucji państwowych w sytuacji kryzysu. Niewątpliwie te instytucje zdały egzamin i wobec tego - mimo żałoby - na pytanie o to, w jakim kierunku się będą rozwijać sprawy, Polacy wyrazili optymizm" - podkreślił.

  Pytany o to, czy wpływ na optymizm miało poczucie jedności społecznej wywołane tragiczną śmiercią pary prezydenckiej i wielu innych osób, Czapiński podkreślił, że ta kwestia ma inny wymiar. "Czym innym są ziemskie, doczesne sprawy, które wiążą się z poprawą jakości życia poszczególnych Polaków i z poprawą funkcjonowania państwa, a czym innym jest wymiar narodowy. On jest głównie w sferze symbolicznej. Większość Polaków tych dwóch porządków ze sobą nie miesza" - tłumaczył psycholog społeczny.

  "Jeśli Polacy oceniali w tym sondażu kierunek rozwoju spraw w kraju, to mieli na myśli głównie sprawdzian instytucji państwowych. A zupełnie czym innym jest sfera narodowa - tu ani na gorsze, ani na lepsze nic się nie zmieni, ponieważ większość Polaków sądzi, że tu od wieków zdajemy egzamin. I jest tak niezależnie od tego, czy byliśmy państwem suwerennym, czy zniewolonym. Polacy zdawali egzamin z polskości i żałoba to było tylko udokumentowanie, że w dalszym ciągu zdajemy ten egzamin. Nic z tego dla przewidywanego kierunku rozwoju spraw w kraju nie wynika" - wyjaśnił prof. Czapiński.

  Od marcowego badania liczba osób pozytywnie oceniających kierunek przemian w Polsce zwiększyła się o 9 pkt procentowych; liczba odpowiedzi sceptycznych zmniejszyła się o 16 pkt proc. Po raz pierwszy od dwóch lat sytuacja w Polsce oceniana jest jako zmierzająca w dobrym kierunku częściej (42 proc.) niż w złym (38 proc.) - podał CBOS. KTT

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polacy w Kazachstanie, jedna z grup narodowych Republiki Kazachstan. Spis ludności Kazachstanu w r. 1999 wskazał na istnienie w kraju 40 tysięcy Polaków (0,3% ludności republiki). Polacy przede wszystkim zamieszkują część północną kraju (obwód północnokazachstański, obwód akmolski, obwód kustanajski). W pierwszym z nich występował najwyższy procent ludności polskiej (17 054 osób; 2,6% ludności obwodu). Polska społeczność Kazachstanu dziś praktycznie w całości składa się z osób urodzonych w tym kraju w okresie sowieckim i postsowieckim. Dla większości tych osób językiem ojczystym jest język rosyjski. W odróżnieniu od innych słowiańskich grup republiki (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, nie obserwowano znaczącej emigracji Polaków w okresie powojennym, dlatego ich udział procentowy w obwodzie północnokazachstańskim nawet się powiększył, choć sama liczba i tak spada z powodu ujemnego przyrostu naturalnego. Społeczność polska składała się z dwóch części — dobrowolnej fali przesiedleńczej z przełomu XIX wieku i XX wieku oraz z potomków ofiar deportacji (przede wszystkim Polacy z Ukrainy i Litwy, zesłani tutaj w latach 30. i 40. przez reżim komunistyczny. Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności. Polacy na Litwie − społeczność ok. 235-300 tysięcy osób. Polacy są najliczniejszą mniejszością narodową na Litwie, gdzie stanowią 6,58% ludności tego kraju. Mieszkają głównie w Wilnie i w zwartym osadnictwie w rejonach wileńskim, solecznickim, święciańskim i trockim (w rejonach solecznickim i wileńskim stanowią większość mieszkańców). Zamieszkują też w rozproszeniu resztę kraju, w przeszłości na Kowieńszczyźnie stanowili większość ludności. Polaków na Litwie zrzesza Związek Polaków na Litwie.

  Historia mniejszości polskiej na Litwie: Pierwszy narodowy spis litewski wykazał 65,6 tys. Polaków na Litwie, co miało stanowić 3,3% ludności kraju: Polacy byli więc drugą po Żydach mniejszością narodową pod względem liczebności. Dane te były jednak wielokrotnie kwestionowane przez organizacje polskie, które szacowały liczbę Polaków na ponad 200 tys. Według danych oficjalnych najwięcej Polaków żyło w gminach Łopie (90%), Jewie (77%), Wędziagoła (72,5%), Bopty (60%), większość ludności stanowili też w Szyrwintach, Giedrojciach i Janiszkach. W gminie Czerwony Dwór Polaków było 39,3%, a w Kiejdanach 35,75%. Znaczną część ludności stołecznego Kowna również stanowili Polacy: w latach 1918-22 wybrano ich do Rady Miasta kilkunastu. Lista najbogatszych Polaków tygodnika Wprost to zestawienie Polaków z największym zgromadzonym majątkiem. Osób zamożnych w Polsce od roku 2012 jest już ponad 750 tys., a ich roczny dochód to prawie 130 mld złotych.

  Lista 100 najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost” to zestawienie Polaków z największym zgromadzonym majątkiem. Osób zamożnych w Polsce od roku 2012 jest już ponad 750 tys., a ich roczny dochód to prawie 130 mld złotych. Wybór jednokrotny – wybór wykonywany poprzez pojedyncze losowanie z puli lub celowe zakreślenie jednego i tylko jednego spośród wielu dostępnych wariantów odpowiedzi np. w testach jednokrotnego wyboru podczas sprawdzianu lub egzaminu.

  Polonia w Norwegii, Polacy w Norwegii – W Norwegii mieszka oficjalnie 70 103 (1.01.2012 r.) Polaków, co stanowi 1,45% całej populacji. Nieoficjalne dane podają, że Polaków w Królestwie Norweskim jest dwukrotnie więcej, bo aż 120 tys. Jeszcze w 2001 roku było, według statystyk, tylko 6432 Polaków w Norwegii. Polacy są aktualnie najliczniejszą grupą wśród imigrantów. Egzamin doniosły (ang.: high-stakes) - to egzamin, w którym znaczenie informacji o wyniku jest większe niż znaczenie komentarza dydaktycznego.

  Egzamin powszedni - (ang.: low-stakes), to egzamin, w którym znaczenie komentarza dydaktycznego jest większe niż znaczenie informacji o wyniku kształcenia.

  Polacy na Ukrainie – na terenie Ukrainy mieszka według różnych oficjalnych danych od ponad 144 tys. do 900 tys. Polaków. Nieoficjalnie liczba osób tej narodowości w granicach państwa Ukraina szacowana jest nawet na 2 do 3 milionów.

  General Educational Development (GED) - amerykański egzamin, powszechnie uznawany za odpowiednik dyplomu ukończenia szkoły średniej. Aby go zdać, należy uzyskać wynik lepszy niż 60% uczniów kończących szkołę średnią w całym kraju. Egzamin pierwotnie wprowadzono, by pomóc weteranom II wojny światowej w powrocie do życia w kraju. W sumie zdało go ponad 15 milionów ludzi. Posiada go 1/7 Amerykanów z wykształceniem średnim i 1/20 studentów. 70% odbiorców GED ukończyło przynajmniej 10 klas przed opuszczeniem szkoły, ich przeciętny wiek to 24 lata. Społeczeństwo przemysłowe (inaczej: społeczeństwo industrialne) to specyficzny rodzaj społeczeństwa, który wykształcił się w okresie nowoczesności - po rewolucji przemysłowej (wcześniejsze społeczeństwa są określane jako społeczeństwa tradycyjne). Społeczeństwa przemysłowe charakteryzuje malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, dominująca rola przemysłu i inne zjawiska społeczne wynikające z procesu industrializacji (rosnąca produktywność, poprawa warunków życia, zmniejszanie się znaczenia instytucji rodziny, sekularyzacja, urbanizacja). Cecha istotną jest też wzrost heterogeniczności społeczeństwa, ze względu na podział pracy wymagany w przypadku produkcji masowej, charakterystycznego sposobu wytwarzania w tego typu społeczeństwach.

  Dodano: 28.04.2010. 08:18  


  Najnowsze