• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Socjolog: spis pokaże nam zjawiska zachodzące w społeczeństwie

  31.03.2011. 10:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Socjolog dr Izabela Grabowska-Lusińska uważa, że rozpoczynający się 1 kwietnia spis powszechny pozwoli zweryfikować niektóre informacje na temat zjawisk zachodzących w naszym społeczeństwie, m.in. migracji Polaków i imigracji do Polski. Niektórych danych, np. o całych rodzinach, które opuściły kraj - w ocenie ekspertki - nie da się jednak uzyskać.

  ,,Spis powszechny to najszersze badanie społeczne, jakie się wykonuje, na największej próbie. Dzięki temu uzyskuje się bardzo dużo danych" - podkreśliła w rozmowie z PAP dr Izabela Grabowska-Lusińska ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Ta wielka liczba danych pozwoli zweryfikować niektóre informacje na temat zjawisk zachodzących w naszym społeczeństwie. Zdaniem socjolog, badacze mają szanse np. ustalić, jak Polacy przemieszczają się także w obrębie kraju.

  ,,Jedną z obserwowanych obecnie tendencji jest stosunkowo niska mobilność wewnętrzna Polaków. Wielu ludzi przenosi się do Warszawy, ale poza tym Polacy są raczej niemobilni. Przy czym, dane nie są pełne, bo opierają się głównie na informacjach o meldunkach, a osoby zmieniające miejsce zamieszkania często nie przemeldowują się. (...) Spis pozwoli zweryfikować te dane" - wyjaśniła.

  Inną tendencją, które wymieniła, jest bardzo niska dzietność Polaków. Na statystyczną Polkę przypada 1,4 dziecka. Poza tym kobiety liczebnie przeważają nad mężczyznami. To - zdaniem ekspertki - dane wiarygodne, więc na ten temat spis powszechny raczej nie dostarczy nowej wiedzy.

  Ma natomiast pomóc dowiedzieć się, ilu Polaków wyjeżdża z kraju, gdzie, na jak długo. ,,Spis zawiera pytania o pobyt za granicą w przeszłości oraz o osoby z rodziny, które wyjechały. To, czego nie jesteśmy w stanie wychwycić to rodziny, które wyjechały w całości. To zjawisko ma np. miejsce na Opolszczyźnie, skąd wielu ludzi wyjechało do pracy, najczęściej do Niemiec" - mówiła Grabowska-Lusińska.

  Dodała, że kwestionariusz zawiera też pytania o pracę wykonywaną za granicą, np. czy była zgodna z posiadanymi kwalifikacjami. Dlatego badacze będą mogli ocenić nie tylko to, ilu Polaków wyjechało i dokąd, ale też jak im się tam wiodło.

  Trudniej zbadać sytuację imigrantów w Polsce. Przybysze z zagranicy mniej chętnie bowiem godzą się na objęcie spisem. ,,Zwłaszcza osoby, które przebywają na terenie Polski nielegalnie mogą obawiać się podawania danych na swój temat, ale nie tylko oni. Oczywiście to zależy od postaw rachmistrzów i od ich wyszkolenia" - tłumaczyła Grabowska-Lusińska.

  Jednak, jak zaznaczyła, postawy imigrantów bywają zaskakujące. ,,W Irlandii w 2006 r. przeprowadzono spis. Irlandczycy chcieli dowiedzieć się, ilu przybyło do nich obcokrajowców. Spisowi poddało się wtedy ponad 63 tys. Polaków. Krytykowano ten wynik, ponieważ szacowano, że w Irlandii mieszkało wtedy ok. 100 tys. Niemniej to i tak duża grupa osób, które zechciały przyjąć rachmistrzów i zdradzić im czasem dość intymne informacje na swój temat" - powiedziała socjolog.

  Przypomniała, że opracowanie danych zebranych w czasie spisu będzie trwało nawet rok. Części z nich socjologowie mogą zaś użyć do zbadania bardziej szczegółowych zagadnień, co posłuży za podstawę np. do opracowania nowej polityki społecznej.

  PAP - Nauka w Polsce, Urszula Rybicka

  agt/ woj/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Digitariat – w społeczeństwie informacyjnym kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca się na szczycie hierarchii społecznej (ponad cogitariatem i proletariatem). Tworzona jest przez ludzi, którzy mają dostęp do technologii informacyjnych oraz możliwość przetwarzania danych znajdujących się w cyberprzestrzeni oraz umiejąca dokonywać selekcji danych.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Historia mniejszości polskiej na LitwiePierwszy narodowy spis litewski wykazał 65,6 tys. Polaków na Litwie, co miało stanowić 3,3% ludności kraju: Polacy byli więc drugą po Żydach mniejszością narodową pod względem liczebności. Dane te były jednak wielokrotnie kwestionowane przez organizacje polskie, które szacowały liczbę Polaków na ponad 200 tys. Według danych oficjalnych najwięcej Polaków żyło w gminach Łopie (90%), Jewie (77%), Wędziagoła (72,5%), Bopty (60%), większość ludności stanowili też w Szyrwintach, Giedrojciach i Janiszkach. W gminie Czerwony Dwór Polaków było 39,3%, a w Kiejdanach 35,75%. Znaczną część ludności stołecznego Kowna również stanowili Polacy: w latach 1918-22 wybrano ich do Rady Miasta kilkunastu.

  Polonia w Norwegii, Polacy w Norwegii – W Norwegii mieszka oficjalnie 70 103 (1.01.2012 r.) Polaków, co stanowi 1,45% całej populacji. Nieoficjalne dane podają, że Polaków w Królestwie Norweskim jest dwukrotnie więcej, bo aż 120 tys. Jeszcze w 2001 roku było, według statystyk, tylko 6432 Polaków w Norwegii. Polacy są aktualnie najliczniejszą grupą wśród imigrantów.

  Drugi Powszechny Spis Ludności – drugi spis powszechny przeprowadzony przez państwo polskie 9 grudnia 1931 roku. Według spisu, populacja Polski wynosiła 32 108 000, z czego 21 835 000 to osoby polskojęzyczne, a reszta - użytkownicy języków mniejszości narodowych (spis nie uwzględniał pytania o narodowość).

  System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej. Według J. Stępnia SYSTEM SPOŁECZNY to wzajemnie ze sobą powiązane elementy rzeczywistości społecznej. Jest ujmowany w kategoriach działań, w które angażują się jednostki lub grupy jednostek w obrębie danego środowiska społecznego.

  Statyka społeczna - zajmuje się badaniem porządku społecznego, czyli wzajemnymi związkami między różnymi częściami społecznego organizmu. Badana pod względem trzech aspektów: jednostki, rodziny i społeczeństwa. W badaniu jednostki skupia się na cechach człowieka, które wpływają na charakter całego społeczeństwa. Człowiek "szybko się nudzi", emocje przeważają nad intelektem, ma silnie wykształcone uczucia egoizmu, ład moralny uzależniony od osobistych instynktów, a interes powszechny jest rezultatem tego, co mają ze sobą wspólnego interesy poszczególnych jednostek.

  Dodano: 31.03.2011. 10:04  


  Najnowsze