• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spełnianie postanowień noworocznych

  02.01.2013. 22:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nieodmiennie nadchodzi ten okres w roku, kiedy ludzie podejmują postanowienia noworoczne, obiecując sobie, że z pomocą rodziny rzucą palenie albo schudną. W przypadku wielu osób realizowanie tych postanowień jest uzależnione od zachęt, ale według brytyjskich badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii King's College London, nie ma nic złego w nagradzaniu ludzi za zmianę zachowań związanych ze zdrowiem dopóki się to sprawdza.

  Naukowcy z Ośrodka Badań nad Bodźcami w Zdrowiu (CSI Health) Instytutu Psychiatrii King's College London, przebadali ponad 600 osób pod kątem ich poglądów na temat wykorzystywania zachęt w nakłanianiu ludzi do rzucenia palenia lub schudnięcia. Ustalili, że ludzie są gotowi do zaakceptować system zachęt, nawet jeśli im się to nie podoba, w zamian za skuteczność programu - innymi słowy są gotowi "płacić, jeżeli się to sprawdza".

  Jednak nie wszystkie zachęty są postrzegane w ten sam sposób, a gotowość do ich zaakceptowania zmienia się w zależności od oferowanego typu zachęty. Talony, które można wydać na zdrowe artykuły spożywcze cieszyły się wyższą akceptacją niż pieniądze czy produkty luksusowe. Ogólnie stosowanie zachęt zyskało większą akceptację przy nakłanianiu ludzi do schudnięcia niż do rzucenia palenia. To może stanowić odzwierciedlenie poglądów etycznych badanych na te dwa zachowania - sugerują naukowcy.

  Dr Marianne Promberger z King's College London, autorka naczelna raportu z badań, powiedziała: "Większość uczestników badań była skłonna zaakceptować zachęty pod warunkiem ich skuteczności. Jednak znacząca mniejszość nie akceptuje zachęt nawet wtedy, kiedy są opisywane jako czterokrotnie skuteczniejsze od standardowego postępowania. Otwarty sprzeciw wobec zachęt może być wyrażany przez mniejszość ludzi, a my analizujemy teraz, co może leżeć u podstaw ich oceny".

  Wedle wyników badań "akceptowalność zachęt finansowych wzrastała wraz z ich skutecznością. Nawet niewielki wzrost skuteczności z 10% do 11% powodował wzrost przychylności wobec zachęt z 46% do 55%. Talony spożywcze były bardziej akceptowane niż gotówka czy bony na produkty luksusowe (różnica około 20%). Zachęty cieszyły się także większą przychylnością w przypadku utraty wagi niż rzucania palenia (60% w stosunku do 40%)".

  Profesor Theresa Marteau, współautorka raportu z badań i Dyrektorka CSI Health przy King's College London, stwierdziła: "Badania skupiły się na tym, czy zachęty do podejmowania zdrowego zachowania są akceptowane przez społeczeństwo. Zastosowane przez nas poziomy skuteczności były hipotetyczne, a skuteczność takich interwencji, zwłaszcza długofalowa, wymaga gruntowniejszych danych".

  Społeczna awersja do systemów zachęt może odzwierciedlać obawy, co do uczciwości i słuszności. Wyniki badań wyraźnie pokazują, że ludzie są skłonni do odsunięcia na bok swoich obaw, aby zmaksymalizować korzyści zdrowotne i znaleźć najskuteczniejsze rozwiązanie dla każdego. Naukowcy sugerują, że systemy zachęt, które okazują się skuteczne, powinny być wyraźnie komunikowane opinii publicznej, aby podnieść stopień akceptacji ich stosowania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zachęta – ugrupowanie artystyczne założone w Warszawie w grudniu 1956. Gromadziło artystów-plastyków o poglądach konserwatywnych. Nazwą nawiązywało do przedwojennego Towarzystwa Zachęty do Sztuk Pięknych. Członkami grupy zostali m.in. Algorytm zachłanny (ang. greedy algorithm) – algorytm, który w celu wyznaczenia rozwiązania w każdym kroku dokonuje zachłannego, tj. najlepiej rokującego w danym momencie wyboru rozwiązania częściowego. Innymi słowy algorytm zachłanny nie dokonuje oceny czy w kolejnych krokach jest sens wykonywać dane działanie, dokonuje decyzji lokalnie optymalnej, dokonuje on wyboru wydającego się w danej chwili najlepszym, kontynuując rozwiązanie podproblemu wynikającego z podjętej decyzji. Typowe zadanie rozwiązywane metodą zachłanną ma charakter optymalizacyjny. W dziedzinie sztucznej inteligencji zachłanna odmiana przeszukiwania lokalnego jest nazywana "podchodzeniem pod wzgórze". Dyskusja wikiprojektu:SKFiz: Ekhem... a co robi wasza wywieszka (imho raczej nieatrakcyjna, ale nieważne), zachęcająca do pisania artów z fizyki, na wydziale MiM? Nie rozsądniej byłoby zachęcać na MiMie do pisania i poprawiania artów z matematyki i informatyki, a nie z fizyki?

  Albert Einstein World Award of Science – coroczna nagroda przyznawana przez Światową Radę Kultury (World Cultural Council). Jest ona zachętą do badań i dalszego rozwoju naukowego i technologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem badań, które już przyniosły prawdziwą korzyść dla ludzkości. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki – galeria sztuki w Warszawie, narodowa instytucja kultury. Misją Zachęty jest prezentacja i promocja sztuki współczesnej. Galeria organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe artystów polskich i zagranicznych oraz wystawy problemowe.

  Pomnik Peowiaka (właśc. Pomnik Poległych Żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej) – monument znajdujący się w Warszawie na placu Stanisława Małachowskiego, przed gmachem Zachęty. Algorytm Kruskala wyznacza minimalne drzewo rozpinające dla grafu nieskierowanego ważonego, o ile jest on spójny. Innymi słowy, znajduje drzewo zawierające wszystkie wierzchołki grafu, którego waga jest najmniejsza możliwa. Jest to przykład algorytmu zachłannego.

  Algorytm Borůvki wyznacza minimalne drzewo rozpinające dla grafu nieskierowanego ważonego, o ile jest on spójny. Innymi słowy, znajduje drzewo zawierające wszystkie wierzchołki grafu, którego waga jest najmniejsza możliwa. Jest to przykład algorytmu zachłannego. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych (CBWA) – galeria sztuki w Warszawie, centralna instytucja kultury istniejąca w latach 1949-1989. CBWA powołane zostało w 1949 przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na wniosek Związku Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w pałacu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych; od 1950 tworzyła oddziały w największych miastach w kraju, dokumentowała historię sztuki współczesnej; w 1989 przekształcona w Państwową Galerię Sztuki Zachęta, oddziały Biura usamodzielniły się.

  Spojrzenia – Nagroda Fundacji Deutsche Bank - konkurs na najbardziej interesującego młodego twórcę organizowany przez: Fundację Deutsche Bank, Narodową Galerię Sztuki Zachęta oraz Deutsche Bank Polska S.A.

  Miesiąc trzeźwości – obchodzony corocznie w sierpniu czas, w którym Kościół katolicki w Polsce zachęca wiernych (i nie tylko) do całkowitej abstynencji od alkoholu. Kościół zachęca wszystkich Polaków o świadectwo powstrzymania się od picia z motywów religijno-moralnych, wychowawczych i patriotycznych.

  COMMAND.COM – domyślna powłoka (inaczej interpreter poleceń) systemu MS-DOS i niektórych wersji systemu Windows. Tłumaczy polecenia wpisane po znaku zachęty (ang. prompt; zwykle w postaci "C:>" lub "C>") na komendy wykonywalne przez system DOS. Algorytm najbliższego sąsiada – zachłanny algorytm rozwiązywania problemu komiwojażera polegający na odwiedzaniu, począwszy od wybranego wierzchołka, wierzchołka znajdującego się najbliżej wierzchołka ostatnio odwiedzonego. Bardzo prosty do zaprogramowania, szybki, ale daje słabe wyniki.

  Dodano: 02.01.2013. 22:17  


  Najnowsze