• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spowszednienie agresji wśród dzieci narażonych na przemoc

  01.04.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził nowe badania wykazując, że im bardziej dzieci narażone są na przemoc, tym bardziej są przekonane, że to normalne. W toku badań, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Social Psychological and Personality Science, odkryto również, że obok tej normalizacji w przypadku dzieci uznających agresywne zachowanie za normalne, występuje większe prawdopodobieństwo, że same staną się agresywne.

  Zespół naukowców z Hiszpanii, Holandii, Niemiec i USA wyciągnął te wnioski po przeprowadzeniu badań ankietowych z 777 hiszpańskimi dziećmi w wieku od 8 do 12 lat.

  Dzieci zostały poproszone o wypełnienie dwóch ankiet na temat przemocy w odstępie sześciu miesięcy, co umożliwiło naukowcom stwierdzenie, czy po tym jak były świadkiem lub ofiarą przemocy, poziom agresji po pół roku wzrósł czy spadł.

  Wyniki pokazały, że dzieci, które według pierwszej ankiety były świadkami przemocy, stały się bardziej agresywne według drugiej ankiety. To pokazuje opóźnione oddziaływanie - im więcej czasu upływało od momentu bycia świadkiem przemocy, tym bardziej rosła agresja dzieci.

  Te same wyniki zaobserwowano w przypadku ofiar przemocy. Prawdopodobieństwo agresywności wśród dzieci, które padły ofiarą agresji na pierwszym etapie badań zwiększało się sześć miesięcy później.

  Wiele wcześniejszych badań podkreślało jak dzieci narażone na przemoc mają tendencję do nabierania przekonania, że jest to akceptowalna metoda rozwiązywania konfliktów z innymi i skuteczny sposób na uzyskanie tego, co chcą. Opisywane badania są inne, ponieważ po raz pierwszy analizują, czy przekonania o normatywności agresji mają wpływ na powiązanie między narażeniem na przemoc w różnych kontekstach, takich jak dom, szkoła, sąsiedztwo, TV a agresją w przyszłości.

  "Narażenie na przemoc może również powodować wzrost agresji niezależnie od tego czy ma ona miejsce w domu, szkole czy w wirtualnym świecie telewizji, a także niezależnie od tego, czy chodzi o świadka czy ofiarę" - stwierdza Izaskun Orue z Uniwersytetu Deusto w Hiszpanii, kierownik naukowy badań. "Osoby narażone na znaczną ilość przemocy zaczynają wierzyć, że agresja to normalny sposób rozwiązywania konfliktów i uzyskiwania w życiu tego, czego się pragnie. Przekonania te obniżają ich zahamowania przed agresją w stosunku do innych."

  Dzieci zostały wybrane z siedmiu losowo wybranych szkół z prowincji Bizkaia w Hiszpanii. Wyniki pokazały również, że takie zmienne jak typ szkoły (publiczna lub prywatna), klasa społeczna czy płeć, mają niewielki wpływ na odkrycia.

  Implikacje badań są takie, że dzieci będące ofiarami przemocy z dużą dozą prawdopodobieństwa same staną się w późniejszym okresie jej sprawcami. A w przypadku dzieci, które są świadkami przemocy we wczesnym okresie życia, późniejsze zachowanie agresywne jest również prawdopodobne, niezależnie od tego czy były świadkami przemocy w domu, szkole, sąsiedztwie czy za pośrednictwem mediów.

  Naukowcy podsumowują, że kiedy agresja jest postrzegana jako normalne zachowanie, następuje zredukowanie zahamowań przeciw agresywnemu postępowaniu. Przeciwdziałanie przekonaniom o normatywności agresji zostało wskazane, jako możliwy, przyszły kierunek badań interwencyjnych.

  Poprzez uczenie dzieci, że agresja nie jest normalna czy akceptowalna, z pokolenia na pokolenie przekazywany będzie komunikat, że przemoc nigdy nie jest odpowiednią drogą do osiągnięcia celu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Zero tolerancji dla przemocy w szkole – rządowy projekt zaprezentowany przez byłego Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha dnia 3 listopada 2006 roku w gdańskim Gimnazjum nr 2, jego celem według autora miało być "ukrócenie przemocy i agresji oraz poprawa bezpieczeństwa w polskich szkołach i placówkach edukacyjnych". Na program ten przeznaczono 67 mln złotych z budżetu państwa na rok 2007.

  Zero tolerancji dla przemocy w szkole – rządowy projekt zaprezentowany przez byłego Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha dnia 3 listopada 2006 roku w gdańskim Gimnazjum nr 2, jego celem według autora miało być "ukrócenie przemocy i agresji oraz poprawa bezpieczeństwa w polskich szkołach i placówkach edukacyjnych". Na program ten przeznaczono 67 mln złotych z budżetu państwa na rok 2007.

  Zespół dziecka potrząsanego (ang. shaken baby syndrome, SBS) – forma przemocy wobec dzieci, która występuje przy gwałtownym potrząsaniu niemowlęciem lub małym dzieckiem, co powoduje powstanie ruchu przypominającego smaganie batem i wiąże się z powstawaniem urazów akceleracyjno-deceleracyjnych. Ocenia się, że w USA urazy tego typu dotykają jedno na 1200–1600 dzieci każdego roku. W zespole często nie ma widocznych dowodów na zewnętrzny uraz. SBS mogą towarzyszyć urazy spowodowane uderzeniem o twarde przedmioty; takie połączenie potrząsania i uderzania o twardy obiekt jest czasami określane jako zespół potrząsania i uderzania.

  Zachowania pasywno-agresywne to zachowania zawierające jednocześnie cechy biernego oporu, agresji wyrażonej nie wprost, oraz cechy jawnie agresywne (osoba na przemian wyraża swoją agresję mniej lub bardziej jawnie).

  Agresja (łac. aggresio – napaść) – zespół zachowań zmierzających do zmuszenia przeciwnika do odstąpienia od swoich zamiarów lub praw (np. chęć zawładnięcia terytorium lub zdobyczą). Agresja może stać się aktem fizycznej przemocy wobec przeciwnika (ofiary agresji) lub jedynie sygnalizacją możliwości dokonania takiego aktu. Na agresję składa się wiele różnych wzorców zachowań.

  Filtr rodzinny, strażnik dostępu, kontroler treści, filtr treści – program lub usługa, chroniąca przed dostępem do materiałów pornograficznych i przemocy w Internecie. Usługę oferują niektórzy dostawcy Internetu, wliczając ją w abonament miesięczny. Istnieje również możliwość samodzielnego nabycia i zainstalowania programu. Filtr rodzinny nie gwarantuje bezpieczeństwa dzieci.

  Filtr rodzinny, strażnik dostępu, kontroler treści, filtr treści – program lub usługa, chroniąca przed dostępem do materiałów pornograficznych i przemocy w Internecie. Usługę oferują niektórzy dostawcy Internetu, wliczając ją w abonament miesięczny. Istnieje również możliwość samodzielnego nabycia i zainstalowania programu. Filtr rodzinny nie gwarantuje bezpieczeństwa dzieci.

  Dodano: 01.04.2011. 17:26  


  Najnowsze