• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sukces studentów Uniwersytetu Gdańskiego w międzynarodowym finale SIFE

  13.11.2010. 19:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Drużyna SIFE Uniwersytetu Gdańskiego, która jako jedyna reprezentowała Polskę w światowym finale międzynarodowego konkursu SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, zajęła w półfinałach wysokie drugie miejsce. W konkursie, który odbył się w Los Angeles, startowało 39 reprezentacji państw z całego świata.

  Jak informuje rzeczniczka UG Beata Czechowska-Derkacz, w tym roku już po raz dziewiąty z rzędu to właśnie gdańska drużyna zdobyła Mistrzostwo Polski w zawodach SIFE. Dzięki temu zyskała możliwość reprezentowania naszego kraju na międzynarodowej arenie.

  Trzon drużyny stanowili studenci z wydziałów: Zarządzania, Ekonomicznego, Prawa i Administracji, Filologicznego oraz Wydziału Nauk Społecznych UG. Ich doradcą merytorycznym jest doktor Piotr Wróbel z Wydziału Zarządzania.

  W ogólnoświatowym etapie, który odbył się w Los Angeles w dniach 10-13 października br., nasi studenci zakwalifikowali się do półfinału i znaleźli się wśród 16 najlepszych zespołów na świecie. ,,To kolejny sukces polskich studentów w tym znanym w całym świecie konkursie" - podkreśla Beata Czechowska-Derkacz.

  Podczas pierwszej rundy polski zespół musiał zmierzyć się z reprezentacjami Kirgistanu, Korei, Maroka oraz Meksyku. Gdańszczanie przedstawili cztery zrealizowane przez siebie projekty:

  * Made in Kaszebe - program skierowany do rzemieślników kaszubskich, który ma na celu promocję i polepszenie sprzedaży kaszubskich wyrobów artystycznych.

  * Future in your hands - projekt adresowany do więźniów, którzy w niedługim czasie mają opuścić zakład karny. Studenci prowadzą szkolenia i udzielają porad, które mają im pomóc w zdobyciu zatrudnienia lub w założeniu własnej działalności po wyjściu na wolność.

  * Trainees in Polish Enterprise - grupę odbiorców projektu stanowią zagraniczni studenci Uniwersytetu Gdańskiego, którym drużyna SIFE pomaga zdobywać staże i praktyki w Polsce.

  * Green Basket - dynamicznie rozwijający się program adresowany do właścicieli trójmiejskich sklepów spożywczych, którym drużyna SIFE pomaga wdrażać proekologiczne innowacje oraz do mieszkańców Trójmiasta, których studenci zachęcają do podejmowania świadomych decyzji konsumenckich. Projekt ten został już wcześniej wyróżniony nagrodą specjalną w kategorii Environmental Sustainability przez firmę Unilever Polska.

  Prezentacje wszystkich krajów były oceniane przez sędziów - reprezentantów wiodących przedsiębiorstw z całego świata, zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze. Ich decyzją polska drużyna uplasowała się w półfinale na drugim miejscu.

  Zwycięzcami całych zawodów zostali studenci z French University w Egipcie. Tuż za nimi znalazła się drużyna z chin, a trzecie miejsce przypadło zespołowi z amerykańskiego Belmont University.

  ***

  SIFE (Students In Free Enterprise - Studenci dla Przedsiębiorczości) to międzynarodowa organizacja non-profit, założona w 1975 roku w USA. Jej zadaniem jest wspieranie studentów ponad 1800 uczelni wyższych w ponad 40 krajach. To największe na świecie stowarzyszenie łączące świat akademicki ze światem biznesu.

  Międzynarodowy konkurs SIFE World Cup to organizowane, co roku w wybranym miejscu na świecie, wyjątkowe wydarzenie, które gromadzi tysiące naukowców, liderów biznesowych i studentów. Podczas zawodów drużyny studenckie mają okazję zaprezentować swoje projekty przed jurorami oraz obserwatorami z całego globu.

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus. MediaTory – studenckie nagrody dziennikarskie przyznawane polskim dziennikarzom. Nagrodzonych wybierają w plebiscycie studenci dziennikarstwa z 13 uczelni państwowych z całej Polski. MediaTory organizuje Stowarzyszenie MediaTory oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego z Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrody są przyznawane corocznie od 2007 r.. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Chór Akademicki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego - chór mieszany działający w strukturach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierowany przez dyrygenta dra Tadeusza Buczkowskiego. Jest jedynym tego typu zespołem funkcjonującym w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego. Skupia on przede wszystkim studentów, absolwentów i pracowników naukowych swojej macierzystej uczelni, a także innych szczecińskich ośrodków dydaktycznych. Obecnie skład zespołu wynosi około 60 osób. Google Summer of Code – corocznie realizowany przez Google program wspierania Otwartego Oprogramowania. W jego ramach studenci realizują różne projekty na rzecz Otwartego Oprogramowania i otrzymują za to stypendium (w 2013 roku było to 5000$). Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 2005 roku. Od tego czasu w imprezie uczestniczyło ponad 3400 studentów oraz ponad 380 organizacji mentorskich.

  Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego JANTAR im. Zygmunta Kamińskiego (ZPiT UG JANTAR) – jest reprezentacyjną grupą folklorystyczną Uniwersytetu Gdańskiego. "JANTAR" to grupa tańczących, śpiewających studentów oraz absolwentów niemal wszystkich wydziałów UG, a także innych trójmiejskich uczelni. Zespół wykonuje nie tylko tańce regionalne. W swym repertuarze posiada także układy choreograficzne polskich tańców narodowych, takich jak mazur i polonez, których powagę i dostojeństwo podkreślają piękne stroje z epoki Księstwa Warszawskiego lub staropolskie kontusze. Festiwal Przedsiębiorczości BOSS – wydarzenie studenckie odbywające się w Polsce od 2004 roku. Podczas VI Edycji w 2009 roku, studenci z 21 miast organizują szkolenia z umiejętności menedżerskich, spotkania z przedsiębiorcami, ludźmi biznesu, politykami i dziennikarzami. Dodatkowo w ramach festiwalu można zobaczyć i usłyszeć twórczość studencką podczas organizowanych imprez w klubach studenckich oraz w centrach handlowych. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Studenckie Forum Business Centre Club.

  Muzeum Kryminalistyki – muzeum w Gdańsku, mieści się przy ul. Bażyńskiego 6 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jedyna w Polsce placówka tego rodzaju. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (WPiA UG) – największy wydział w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał wraz z utworzeniem uniwersytetu w 1970 roku.

  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego powstało z przekształconego Działu Wydawniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku wraz z powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku. Oficyna zajmuje się przede wszystkim wydawaniem podręczników akademickich, rozpraw, monografii oraz publikacji ciągłych i dokumentacyjnych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego. Jest najstarszą i największą oficyną wydawniczą działającą w Trójmieście i w całym regionie Polski Północnej. W ciągu 30 lat działalności wydała ponad 2 200 tytułów o łącznym nakładzie bliskim miliona egzemplarzy.

  Koła Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”: Koła Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku” są to formalnie dwa koła naukowe (studenckie i doktoranckie) działające przy Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Koło studenckie powstało w 2003 roku, a doktoranckie w 2009. Powstanie koła doktoranckiego zostało wymuszone przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z których wynikało, że członkowie koła studenckiego już jako doktoranci nie mogliby mieć pełni praw członkowskich w organizacjach studenckich. Opiekunką obu kół jest Małgorzata Lewartowska-Zychowicz. Koła „Na Styku” działalność pozauniwersytecką realizują w ramach Stowarzyszenia „Na Styku”.

  Klub Jagielloński – stowarzyszenie, które powstało w Krakowie tuż po zakończeniu obrad okrągłego stołu, zrzeszające głównie studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także młodych naukowców z całego kraju. Klub Jagielloński stawia sobie za cel, przede wszystkim, podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym. Działalność stowarzyszenia nie ogranicza się do pojedynczych inicjatyw. Członkowie Klubu Jagiellońskiego zajmują się prowadzeniem badań, organizacją projektów o zróżnicowanej formie oraz wydawaniem kwartalnika „Pressje”. Siedziba stowarzyszenie znajduje się w Krakowie przy Rynku Głównym 39/9. Obecnie prezesem Klubu Jagiellońskiego jest Marcin Kędzierski. W przeszłości z organizacją współpracowali m.in. Jarosław Gowin, Jan Rokita, Paweł Kowal oraz Bogusław Sonik. W 2012 roku powstał i cały czas znajduje się na etapie kształtowania Oddział Śląski Klubu Jagiellońskiego, którego członkami są przede wszystkim studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Śląskiego. Gameburg Team – polska drużyna e-sportowa założona w 2009 roku w Polsce. Drużyna sportów elektronicznych Gameburg TEAM należy do firmy Gameburg.net sp. z o.o. Organizacja zajmuje się zrzeszaniem profesjonalnych graczy na licznych platformach, którzy biorą udział w rozgrywkach oraz turniejach na całym świecie. Organizacja ma na swoim koncie liczne osiągnięcia na rodzimym i światowym podwórku, do największych należy chociaż Mistrzostwo Europy na platformie League of Legends, gdzie w wielkim finale Samsung European Championship pokonała inną drużynę - Frag eXecutors - inkasując tym samym $15.000 oraz wygrana w krajowych eliminacjach na światowe finały World Cyber Games 2011, odbywające się w południowo-koreańskim mieście Busan.

  Bond University - australijska uczelnia wyższa z siedzibą w Gold Coast w stanie Queensland. Powstała w roku 1987 i była pierwszą w kraju prywatną uczelnią o statusie uniwersytetu. Status ten został nadany jej specjalną ustawą parlamentu stanowego pod tytułem Bond University Act. Według stanu na rok 2009, kształci ok. 3200 studentów, w tym ok. tysiąca osób na studiach II i III stopnia. Bond jest jedynym australijskim uniwersytetem, gdzie program trzech semestrów realizowany jest w ciągu jednego roku kalendarzowego. Studenci mają przez to znacznie krótsze wakacje, ale mogą ukończyć studia szybciej niż ich koledzy z innych ośrodków. Nazwa uczelni pochodzi od nazwiska jej fundatora, kontrowersyjnego przedsiębiorcy Alana Bonda. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań w dziedzinie zarządzania, wzorując się na europejskich i światowych przykładach oraz prowadząc współpracę międzynarodową.

  Uniwersytet Nysa, oficjalna nazwa Neisse University (cz. Univerzita Nisa) – zintegrowany program studiów, powstały w wyniku współpracy trzech uczelni wyższych z Polski, Niemiec i Czech: Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau/Görlitz i Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Obecnie zajęcia odbywają się na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie (Information and Communication Management). Dla polskich studentów studia trwają 3,5 roku i kończą się nadaniem absolwentom tytułu inżyniera. W semestrze zimowym 2007 uruchomione zostały studia II stopnia (magisterskie) pn. „Environmental Health and Safety Risk Management” (EH&SRM). Wykłady na obu kierunkach prowadzone są w języku angielskim, a studenci pochodzący z różnych krajów co roku zmieniają miejsce pobytu i nauki (Polska, Czechy, Niemcy).

  Dodano: 13.11.2010. 19:33  


  Najnowsze