• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SWPS zbadała, jacy są współcześni seniorzy

  24.01.2011. 07:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Współczesny senior uczestniczący w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest zadowolony z relacji ze swoimi znajomymi, ma poczucie sensu życia i wykazuje dużo optymizmu - wynika z badań przeprowadzonych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

  Edyta Bonk z Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju sopockiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej za pytała 86 osób powyżej 50. roku życia uczęszczających na zajęcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sopocie i Gdańsku o ich stosunek do życia, poczucie zadowolenia, podejście do zdrowia i emerytury.

  "Złoty", "trzeci wiek" oraz "jesień życia" - tak swój wiek określają badani. Mają swoją receptę na długie i szczęśliwe życie. Kobiety są bardziej optymistyczne i aktywne, mężczyźni zaś pragną spokoju, unikają stresu i koncentrują się na zainteresowaniach towarzyszących im "od zawsze".

  Pytani o to, jak żyć długo i szczęśliwie, seniorzy wskazują przede wszystkim na zdrowe odżywianie i dbanie o siebie (35 proc.), utrzymywanie dobrych kontaktów z innymi (66 proc.), uśmiech i optymizm, pogodę ducha, dobry nastrój (43 proc.).

  Jak wynika z badań, seniorzy najbardziej zadowoleni są ze swoich relacji z kolegami i przyjaciółmi (62 proc.), sposobu spędzania wolnego czasu (60 proc.) i relacji w rodzinie (52 proc.). Natomiast stan zdrowia (27 proc.) i perspektywy na przeszłość (17 proc.) przynoszą umiarkowane zadowolenie. Najmniejszy stopień zadowolenia wynika z sytuacji kraju (3 proc.).

  "Wysokie zadowolenie ze stosunków z przyjaciółmi potwierdza wiele badań, które pokazują, że współczesny senior ma często większe wsparcie społeczne i lepsze relacje z sąsiadami, znajomymi, kolegami niż z najbliższą rodziną. Fakt ten może wynikać ze zmiany modelu rodziny oraz z emigracji najbliższych poza granice kraju" - komentuje Edyta Bonk, która od lat prowadzi zajęcia z seniorami.

  Studiujący seniorzy mają pozytywny stosunek do życia - mają poczucie jego sensu, są pełni nadziei.

  Zdecydowana większość badanych (88 proc.) uważa, że nie powinna się poddawać i poprawiać swojego losu. 71 proc. twierdzi, że uda im się osiągnąć to, na czym im zależy.

  Ponad 80 proc. jest zdania, że dotychczasowe doświadczenia dobrze przygotowały ich na przyszłość, a niemal taki sam odsetek ankietowanych nie zgadza się z twierdzeniem, że "przyszłość wydaje mi się mroczna".

  Jednak na pytanie, czy w przyszłości widzą się bardziej szczęśliwymi niż obecnie ponad 65 proc. odpowiada, ze nie. Co więcej, połowa badanych nie potrafi sobie "wyobrazić, jak będzie wyglądać ich życie za 10 lat".

  Aż 80 proc. seniorów unika palenia, poszukuje informacji medycznych, a także przyczyn zdrowia i choroby. Za profilaktyczne zachowania zdrowotne, prowadzące do pozytywnego nastawienia psychicznego badani uważają posiadanie przyjaciół i uregulowanego życia rodzinnego (77 proc.), stosowanie się do zaleceń lekarskich (77 proc.), dietę pełną warzyw i owoców (81 proc.) oraz pozytywne myślenie (73 proc.). Natomiast do jednej z najczęściej występujących dolegliwości wymienianych przez seniorów należą problemy ze snem, do których przyznaje się niemal co drugi badany (47 proc.).

  "Warto zwrócić uwagę na uwzględniony przez respondentów aspekt psychospołeczny. Dobre relacje z innymi ludźmi są czynnikiem sprzyjającym zdrowiu, a samotność jest przez nich postrzegana jako destruktywna" - zauważa Bonk.

  Z badań wynika, że jedynie co dziesiąty respondent (11 proc.) wykonuje regularną pracę zarobkową. "Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie" - komentuje realizująca badanie. Ponad 70 proc. po przejściu na emeryturę nie podejmuje się żadnej pracy, co piąty od czasu do czasu.

  Jako negatywny skutek zakończenia pracy zawodowej badani seniorzy najczęściej wskazują utratę dochodów (ponad 42 proc.). Jednak 35 proc. twierdzi, że nie postrzega tej zmiany w kategorii straty wynikającej z przejścia na emeryturę. Emeryci wymieniają więcej pozytywnych niż negatywnych skutków zakończenia pracy zawodowej. Zauważają, że w końcu mają czas na rozwój własnych zainteresowań (81 proc.) i więcej czasu dla rodziny (70 proc.) . Wiele osób za zaletę emerytury uznaje to, że nie trzeba wypełniać poleceń przełożonego (69 proc.), wstawać rano (70 proc.) i spotykać się z ludźmi, których się nie lubi (66 proc.).

  Badanie zrealizowano w latach 2006-2008 przy użyciu kwestionariusza zawierającego 5 skal i pytania jakościowe.

  Szczegółowe wyniki badań można znaleźć tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  YLE Radio Suomi program radiowy publicznego nadawcy fińskiego Yleisradio, mutowany w poszczególnych częściach kraju. Program przygotowywany jest przez 20 rozgłośni regionalnych. Jest najpopularniejszym programem w Finlandii a jego słuchalność wynosi 38 proc.

  Sveriges Radio P3 – ogólnokrajowy program Szwedzkiego Radia, nadawany na terytorium Szwecji i Wysp Alandzkich. Nadawanie programu rozpoczęto w r. 1955. Jego słuchalność w r. 2009 wynosiła 11.4 proc. Do czasu uruchomienia programu trzeciego, "dwójka" nadawała muzykę rozrywkową i popularną.

  Trix i Flix – oficjalne maskotki Euro 2008. O wyborze zdecydowali kibice obu alpejskich krajów. W głosowaniu wzięło udział ponad 67 tys. Austriaków i Szwajcarów. Trix i Flix uzyskali 36,3 proc. głosów, wyprzedzając Flitza i Blitza oraz Zagiego i Zigiego.

  Sveriges Radio P3 – ogólnokrajowy program Szwedzkiego Radia, nadawany na terytorium Szwecji i Wysp Alandzkich. Nadawanie programu rozpoczęto w r. 1964. Jego słuchalność w r. 2009 wynosiła 11.4 proc.

  Sveriges Radio P1 – ogólnokrajowy program Szwedzkiego Radia, nadawany na terytorium Szwecji i Wysp Alandzkich. Jest najstarszym programem a jego emisję rozpoczęto w 1925 jako program mówiony. Jego słuchalność w r. 2009 wynosiła 11.9 proc.

  Procedura współdecydowania – (uregulowana dawnym art. 251 TWE) w okresie przed Traktatem z Lizbony była jedną z najczęściej stosowanych procedur stanowienia prawa we Wspólnocie Europejskiej, która jako jedyna z pozostałych (proc. zgody, współdecydowania, współpracy, konsultacji) nadawała Parlamentowi Europejskiemu kompetencje prawodawcze równe Radzie Unii Europejskiej. Procedura ta była wykorzystywana zwykle we wszystkich obszarach ustawodawstwa z wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa, podatków, polityki handlowej, pomocy państwa, polityki gospodarczej, konkurencji i Unii Gospodarczej i Walutowej.

  Annise Danette Parker (ur. 17 maja 1956 w Houston) – amerykańska działaczka polityczna, w 2013 roku objęła stanowisko burmistrza Houston. Jest lesbijką. Houston to pierwsze z dużych miast USA, które wybrało burmistrzem osobę otwarcie homoseksualną. Parker otrzymała 53 proc. głosów. Jest członkiem Partii Demokratycznej i była radną rady miejskiej.

  Dodano: 24.01.2011. 07:25  


  Najnowsze