• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Krakowie zmarł wybitny prawnik prof. Andrzej Gaberle

  03.02.2012. 07:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  W Krakowie po długiej walce z chorobą zmarł w środę 1 lutego wybitny prawnik prof. Andrzej Gaberle, były kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu prof. Gaberle skończyłby 75 lat.
  Andrzej Gaberle urodził się 2 sierpnia 1937 roku w Rozalinie. Ukończył studia prawnicze na wydziale prawa i administracji UJ i socjologię na wydziale historyczno-filozoficznym UJ. W 1964 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1975 obronił habilitację. Tytuł profesora otrzymał w 1989 r.

  Przez wiele lat był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach 1979-2006 pełnił funkcję kierownika Katedry Kryminologii UJ. Potem związał się z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

  Był autorem kilkunastu książek, monografii i podręczników, wielu dziesiątek artykułów i rozpraw. Jego prace naukowe dotyczyły teorii przestępczości, polityki kryminalnej, przestępczości nieletnich i modelu procesu karnego.

  W latach 1993-1997 był posłem na Sejm II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej. Był członkiem Komisji Nauk Prawnych PAN i Rady Towarzystwa Sportowego "Wisła".

  "Profesor Andrzej Gaberle wniósł wielki wkład w rozwój kryminologii. Był stypendystą i wykładowcą Fundacji im. Alexandra von Humboldta oraz Fundacji im. Maxa Plancka, laureatem wielu nagród Polskiej Akademii Nauk oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był wychowawcą wielu pokoleń studentów prawa i promotorem prac magisterskich i doktorskich, człowiekiem wrażliwym społecznie" - napisano na stronie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

  "Śmierć Profesora Andrzeja Gaberlego to wielka strata dla społeczności Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego" - stwierdzili w komunikacie rektor, kanclerz, Senat, dziekan i Rada Wydziału Prawa i Administracji uczelni.

  Pogrzeb prof. Andrzeja Gaberle odbędzie się w piątek 3 lutego o godz. 14.20 na Cmentarzu Rakowickim.

  PAP - Nauka w Polsce

  hp/ wos/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jerzy Dariusz Malec (ur. 1950 w Częstochowie) – polski prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach historii administracji oraz państwa i prawa, profesor nauk prawnych, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tadeusz Paleczny (ur. 18 sierpnia 1955 w Wadowicach) – socjolog kultury, narodu i stosunków etnicznych; kierownik Katedry Kulturoznawstwa Międzynarodowego oraz dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Franciszek Adamski (ur. 18 sierpnia 1930 w Babicy) – polski socjolog, pedagog społeczny, prof. dr hab. nauk humanistycznych o specjalności socjologia kultury, socjologia religii i socjologia rodziny (tytuł profesorski uzyskany 19 kwietnia 1990). Pracownik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

  Artur Mezglewski (ur. 1960) – ksiądz katolicki, prawnik i kanonista, specjalista prawa wyznaniowego, prawa administracyjnego i karnego. Odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) oraz studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL na kierunku prawo kanoniczne. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, zaś w 2004 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2005-2008 był kierownikiem II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale PPKiA KUL JP II. W 2006 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2006-2009 był kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008-2010 był kierownikiem Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale PPKiA KUL JP II. Od roku 2012 ponownie profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Mariusz Parlicki (ur. 31 stycznia 1974 w Radomiu) - polski poeta, prozaik, satyryk, krytyk literacki, eseista. Mariusz Parlicki jest absolwentem Filologii Polskiej - Teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1999 roku. W 2005 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki, adiunkt, kierownik Zakładu Zdrowia Rodziny na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładał w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie i na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach W latach 1991 - 1993 był redaktorem naczelnym radomskiego kwartalnika społeczno-kulturalnego Na luzie, oraz w latach 1992- 1993 współpracownikiem "Dziennika Radomskiego". W 1996 roku otrzymał roczne Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie literatury. Od 1994 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich.

  Mirosław Kwieciński (ur. 5 maja 1954 w Dębicy) – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Twórca i popularyzator polskiej teorii wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego jako fundamentalnego narzędzia ekspansji i ochrony zasobów w działalności przedsiębiorstw. Autor pierwszej polskiej monografii z tego zakresu oraz autor, współautor i współredaktor ponad 40 prac, artykułów i referatów poświęconych problematyce wywiadu gospodarczego i ochrony informacji w procesach zarządzania. Katarzyna Krzeszowska (ur. 1990 w Krynicy-Zdrój) – polska modelka, Miss Polski 2012, Studiuje grafikę na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

  Ryszard Mariusz Małajny (ur. 1953 w Krośnie Odrzańskim) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn polityczno-prawnych oraz prawa wyznaniowego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1975), w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1987 r. stanowisko docenta, w 1992 r. profesora uczelnianego, w 1994 r. tytuł profesora nauk prawnych, zaś w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Andrzej Gaberle (ur. 2 sierpnia 1937 w Rozalinie, zm. 1 lutego 2012 w Krakowie) – polski profesor nauk prawnych, kryminolog, poseł na Sejm II kadencji.

  Jerzy Pisuliński (ur. 1965) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2008 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy zagranicznej, od 2012 kierownik katedry Prawa Cywilnego UJ. Związany z katedrą od 1987. Członek Komisji prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności.

  Szymon Jakubowski (ur. 17 stycznia 1978) – polski reżyser, scenarzysta, absolwent reżyserii Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Kulturoznawstwa ze specjalnością: Filmoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 roku wykładowca na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie gdzie również mieszka.

  Andrzej Bernard Sadzikowski (ur. 14 września 1952 w Puławach, zm. 29 marca 2010) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalista parazytologii, wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, kierownik Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na tymże wydziale (następca prof. Jerzego Gundłacha. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. A. J. ks. Czartoryskiego w Puławach, w 1971 rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze Parazytologii, w 1983 uzyskał stopień doktora, w 2002 doktora habilitowanego, w 2009 uzyskał tytuł naukowy profesora. Na jego dorobek naukowy składa się 180 pozycji, w tym ponad 60 oryginalnych prac badawczych. Był współautorem podręcznika Parazytologia i parazytozy zwierząt. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, w którym to pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Lubelskiego. Był Przewodniczącym Komisji Parazytologii Weterynaryjnej w Komitecie Parazytologii PAN. Zmarł po ciężkiej chorobie, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Puławach-Włostowicach. Andrzej Szmyt (ur. 1950) – polski konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1996-2002 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UG.. Pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na tym Wydziale. Jest także sekretarzem naukowym Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Przegląd Sejmowy” wydawanego przez Kancelarię Sejmu RP. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

  Marian Zgórniak (ur. 5 grudnia 1924 w Ropicy Polskiej koło Gorlic; zm. 18 listopada 2007 w Krakowie) - profesor historii i prawnik, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego, żołnierz ZWZ-AK, więzień gestapo i obozów koncentracyjnych. Krzysztof Krajewski - polski prawnik, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Maria Szewczyk – polska prawniczka, profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórczyni i kierownik pierwszej w Polsce Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniła funkcje Prodziekana tegoż wydziału i kierownika Katedry Prawa Karnego UJ. Tomasz Gizbert-Studnicki (ur. 1948) - polski prawnik, prof. dr hab. nauk prawnych w zakresie teorii prawa, kierownik Katedry Teorii Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, radca prawny w jednej z krakowskich kancelarii prawnych. Członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz Collegium Invisibile.

  Prof. Andrzej Staruszkiewicz (ur. 15 stycznia 1940 w Rymanowie Zdroju) – wykładowca Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk; ukończył studia z fizyki w roku 1961.

  Dodano: 03.02.2012. 07:33  


  Najnowsze