• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wirtualne laboratoria dla uczniów

  29.03.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Prawie 60 uczniów z Ostrowa Wielkopolskiego wykorzystuje wirtualne laboratoria do prowadzenia przedsiębiorstw, by już teraz zdobyć przygotowanie zawodowe i w przyszłości znaleźć dobrą pracę. Projekt współfinansowany jest przez UE.


  W ostrowskim laboratorium uczniowie uczą się prowadzenia przedsiębiorstwa, samodzielnego przygotowywania zamówień, sporządzania dokumentów. ,,Na czas zajęć odpowiadają za swoją firmę, są jej właścicielami" - powiedziała PAP Anna Kryjom z miejscowego starostwa.

  ,,W trakcie zajęć mam przyznaną firmę. Sam wprowadzam zamówienia i przygotowuję wydanie towaru z magazynu. Wirtualnie wystawiam fakturę, a program umożliwia również analizowanie stanu zapasów i sporządzanie zamówień na towary, którymi handluję" - mówi uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych (ZSE), Robert Zdunek.

  Uczniowie mogli do tej pory korzystać z wiedzy potrzebnej do prowadzenia firm tylko z podręczników. ,,Teraz możemy wykonywać różne operacje i zarządzać firmą" - mówi inny uczeń, Mariusz Gaweł.

  W projekcie uczestniczą uczniowie z klas o profilu logistyk i technik spedytor. Według nauczyciela ZSE Magdaleny Bartczak-Zmyślonej, na każdej lekcji uczniowie łączą się ze stroną internetową wirtualnych laboratoriów i dzięki temu mogą zapoznać się i korzystać z niedostępnego na co dzień w szkołach oprogramowania.

  Projekt został przygotowany przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Uczestniczy w nim 49 szkół w Polsce. W przypadku ZSE ma potrwać do końca roku szkolnego, ale może zostać przedłużony na kolejny rok. ZAK

  PAP - Nauka w Polsce

  mlu/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest szkołą publiczną podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W szkole uczy się obecnie ok. 650 uczniów, zatrudnionych jest ok. 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Uczniowie uczą się w oddziałach liczących średnio 32 osoby. W rankingu najlepszych warszawskich szkół średnich, sporządzonym w 2006 roku przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, XXVIII LO zajęło wysokie 10. miejsce. W roku 2007 szkoła zajęła 18, w 2008 - 13, w 2009 - 22, w 2010 - 12, a w 2011 - 15 miejsce.

  Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości (zwana Czerwoną Szkołą) – jedna z największych szkół średnich w powiecie kłodzkim, kształcąca blisko 1090 uczniów w 2 typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej i technikum. Mieści się w Kłodzku, przy ul. Szkolnej 8. Nauka w niej trwa w zależności od typu szkoły: dwa, trzy lub cztery lata i kończy się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub egzaminem maturalnym, po którego zdaniu uczniowie mogą podjąć studia w szkole wyższej.

  Projekt techniczny lub Projekt wykonawczy - jest dokumentem stanowiącym ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym dla poszczególnych zadań lub obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych.

  Projekt techniczny lub Projekt wykonawczy - jest dokumentem stanowiącym ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym dla poszczególnych zadań lub obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych.

  Z klasy do kasy – konkurs giełdowo-ekonomiczny o charakterze gry giełdowej, która umożliwia wirtualne inwestowanie pieniędzy w wybrane instrumenty finansowe. Organizatorami konkursu są: Gazeta Wyborcza, Narodowy Bank Polski, od roku 2003 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz od roku 2012 portal wyborcza.biz. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych czyli gimnazjów, liceów, techników i uczniów szkół zawodowych (nie mogą w nim brać udziału uczniowie szkół dla dorosłych).

  Praca klasowa (potocznie klasówka, zwrot używany częściej niż jej bardziej formalny źródłosłów) – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle całej klasy szkolnej a jej uczniowie piszą ją przeważnie w tym samym czasie i miejscu (zwykle w klasie szkolnej, w której mają zajęcia z danego przedmiotu). Nie stosuje się tego terminu dla sprawdzianu ustnego.

  Praca klasowa (potocznie klasówka, zwrot używany częściej niż jej bardziej formalny źródłosłów) – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle całej klasy szkolnej a jej uczniowie piszą ją przeważnie w tym samym czasie i miejscu (zwykle w klasie szkolnej, w której mają zajęcia z danego przedmiotu). Nie stosuje się tego terminu dla sprawdzianu ustnego.

  Dodano: 29.03.2011. 00:19  


  Najnowsze