• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Z muzyką czas płynie szybciej

  29.03.2011. 17:12
  opublikowane przez: Jakub Juranek

  Czas zdaje się płynąć szybciej, kiedy dobrze się bawimy, zaś dłuży się gdy na coś czekamy lub się nudzimy. Najczęściej przyspieszenie subiektywnego postrzegania czasu wiąże się z nastrojem pozytywnym, zaś jego spowolnienie z negatywnymi emocjami. Okazuje się, że prawidłowości te nie są uniwersalne i nie odnoszą się do chwil w których słuchamy muzyki.

  Muzyka ma siłę wzbudzania emocji, te zaś wpływają silnie na naszą percepcję rzeczywistości. Sylvie Droit-Volet znana z badań nad różnymi aspektami postrzegania czasu postanowiła sprawdzić jak emocje wywoływane przez muzykę mogą wpływać na subiektywną percepcję trwania. Wyniki, które uzyskała w tej materii okazały się zaskakujące.

  Niezależnie od tonacji emocjonalnej melodii, słuchanie muzyki zawsze przyspiesza subiektywną percepcję czasu (w porównaniu z warunkami w których prezentowane są nie-muzyczne bodźce akustyczne). Jest to wynik jawnie kontrastujący z dotychczasową wiedzą w zakresie percepcji czasu, zgodnie z którą na ogół tylko pozytywne emocje korelują z przyspieszeniem jego biegu, zaś negatywne stany afektywne prowadzą do jego subiektywnego spowolnienia.

  Naukowcy tłumaczą wyniki Droit-Volet specyficznością muzyki jako bodźca emocjonalnego. Jej odbiór różni się znacznie od innych bodźców, takich jak wykorzystywane często w badaniach psychologicznych slajdy obrazujące różne wyrazy twarzy czy nie-muzyczne bodźce słuchowe (takie jak płacz lub śmiech). Jak twierdzą naukowcy oglądanie smutnej twarzy, widok osoby ogarniętej strachem lub słuchanie czyjegoś płaczu wiąże się na ogół z aktywizacją do działania (na przykład chęcią pocieszenia). Muzyka, chociaż również stymuluje emocjonalnie, robi to w sposób pośredni. Nie sygnalizuje bezpośrednio zagrożenia czy stanu otoczenia, który trzeba szybko zmienić. Melodie, nawet osądzane jako smutne albo wywołujące inną podobną emocję, mogą być mimo wszystko słuchane dla przyjemności. Występuje tu więc zupełnie inne powiązanie charakteru stymulacji z uczuciami, które ona wywołuje.

  Badania z zakresu emocjonalnego charakteru muzyki i percepcji czasu, wykonane przez Sylvie Droit-Volet miały w dużym stopniu charakter "rozpoznania terenu". Dalsze badania w tym obszarze będą w stanie upewnić badaczy, że obecnie stwierdzone prawidłowości są uniwersalne.


  Źródło:
  Droit-Volet, S., Bigand, E., Ramos, D. i Bueno, H.J.O. (2010). Time flies with music whatever its emotional valence. Acta Psychologica, 135. doi:10.1016/j.actpsy.2010.07.003

  Grafika:
  Autor: Theoddnote
  Źródło: flickr
  Licencja: Creative Commons: Uznanie autorstwa 2.0 Ogólny (CC BY 2.0)

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Percepcja czasu jest przedmiotem badań w psychologii i neurobiologii. Upływ czasu nie może być postrzegany wprost, tak jak bodźce zmysłowe, lecz musi być rekonstruowany przez mózg. Człowiek może przetwarzać interwały czasowe od milisekund do wielu lat.

  Christopher Longuet-Higgins (ur. 11 kwietnia 1923 roku w Kent – zm. 27 marca 2004 roku) – profesor Uniwersytetu w Sussex, rozpoczął swoja karierę jako chemik teoretyk. Do jego największych osiągnięć należy dostrzeżenie problemu przecięcia stożkowego, a także wprowadzenie grup permutacyjnych w opisie widm molekuł elastycznych. Za te i inne osiągnięcia został wybrany na członka Royal Society. W wieku lat 40 zwrócił się w kierunku sztucznej inteligencji i w 1967 roku założył Department of Machine Intelligence and Perception na Uniwersytecie Edynburskim. Pracował także nad różnymi aspektami maszynowej percepcji mowy i muzyki. Jego praca na temat maszynowej percepcji muzyki została nagrodzona Honorary Doctorate of Music przez Uniwersytet Sheffield.

  Film poklatkowy, fotografia poklatkowa − technika pozwalająca lepiej zobaczyć procesy zbyt powolne dla ludzkiej percepcji. Polega na wykonywaniu zdjęć w (stosunkowo) dużych odstępach czasu a następnie wyświetlanie ich w przyśpieszonym tempie. W ten sposób procesy trwające w rzeczywistości całymi godzinami, czy nawet dniami można obejrzeć w kilkanaście sekund.

  Muzyka pop – ogólnie muzyka popularna, termin ten jest jednak wieloznaczny, w najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj muzyki rozrywkowej, niezależnie od jej charakteru.

  Muzyka pop – ogólnie muzyka popularna, termin ten jest jednak wieloznaczny, w najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj muzyki rozrywkowej, niezależnie od jej charakteru.

  Muzyka pop – ogólnie muzyka popularna, termin ten jest jednak wieloznaczny, w najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj muzyki rozrywkowej, niezależnie od jej charakteru.

  Złudzenie optyczne – błędna interpretacja obrazu przez mózg pod wpływem kontrastu, cieni, użycia kolorów, które automatycznie wprowadzają mózg w błędny tok myślenia. Złudzenie wynika z mechanizmów działania percepcji, które zazwyczaj pomagają w postrzeganiu. W określonych warunkach jednak mogą powodować pozornie tylko prawdziwe wrażenia.

  Dodano: 29.03.2011. 17:12  


  Najnowsze