• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zagraniczni studenci odwiedzili Politechnikę Łódzką

  13.08.2009. 20:03
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Studenci z całego świata, którzy w ramach programu IAESTE odbywają wakacyjne praktyki w Łodzi, spotkają się jutro z władzami Politechniki Łódzkiej. W ramach zajęć zagraniczni goście zwiedzają miasto, spędzają weekendy w różnych zakątkach Polski i pracują z Łodzianami.

  Jak poinformował Grzegorz Gawlik z Politechniki Łódzkiej, w 2009 roku uczelnia gości niemal 90 praktykantów z całej Europy, a także z Australii, Chin, Hong Kongu, Jordanii, Omanu, Tunezji. Liczną grupę stanowią studenci z Ameryki Łacińskiej w tym z Kolumbii, Ekwadoru, Brazylii, Meksyku i Wenezueli. Każdego roku w praktykach PŁ udział biorą studenci z 25-35 krajów świata. Komitet IAESTE umożliwia im skorzystanie z praktyk w wielu instytutach i katedrach Politechniki oraz zakładach pracy i firmach działających w mieście. PŁ zapewnia wszystkim praktykantom zakwaterowanie w uczelnianych akademikach. Wspólne mieszkanie stwarza okazję do wzajemnego poznania się ludzi pochodzących ze wszystkich kontynentów i lepszego wzajemnego zrozumienia. "W akademickich kuchniach praktykanci gotują swoje narodowe potrawy, którymi podczas Wieczoru Narodowego częstują wszystkich, opowiadają o narodowych obyczajach i nauce. To najlepsza praktyczna lekcja tolerancji dla inności kolegów z całego świata i główna misja IAESTE" - opisuje Gawlik.

  W praktykach IAESTE biorą udział również polscy studenci Politechniki Łódzkiej, którzy wyjeżdżają na praktyki do znanych firm, uniwersytetów i instytutów badawczych w: Japonii, Argentynie, USA i krajach Ameryki Południowej i krajach europejskich.

  Jak zapewnia Gawlik są oni wysoko oceniani przez zagranicznych pracodawców, często otrzymują również propozycje dalszej współpracy.

  Organizacja The International Association for the Exchange of Students for the Technical Experience, została założona w 1948 roku w Londynie. Umożliwia studentom kierunków technicznych odbywanie praktyk zawodowych za granicą. Zrzesza ponad 60 krajów, ponad 20 krajów jest stowarzyszonych i ściśle współpracuje z IAESTE.

  Komitet IAESTE przy PŁ jest największym spośród wszystkich komitetów lokalnych działających przy polskich uczelniach. Od wielu lat realizuje blisko 30-40 proc. krajowej wymiany praktyk IAESTE, przyjmując i wysyłając na praktyki największą liczbę studentów. "W ciągu ostatnich 11 lat w naszej uczelni w programie IAESTE wzięło udział blisko 1400 studentów. Wymiana studentów w ramach IAESTE, jest w ostatnich 3-4 latach porównywalna z wymianą w Norwegii, Szwecji czy Japonii" - informuje Gawlik.

  Spotkanie z władzami uczelni odbędzie się w piątek, 14 sierpnia w sali senatu rektoratu PŁ przy ul. Ks. I. Skorupki 6/8.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska, naukawpolsce.pl

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience IAESTE – międzynarodowa organizacja prowadząca program wymiany zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów kierunków technicznych. Życie Uczelni: biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej – pismo wydawane przez Politechnikę Łódzką od października 1984 roku, opisujące wszystkie wydarzenia mające miejsce na uczelni. Redaktorem naczelnym pisma od 1990 roku jest dr inż. Ewa Chojnacka. Biuletyn zawiera stałe działy, są to: wydarzenia, uczelnia w liczbach, nauka, kształcenie, konferencje i sympozja, opinie, rozmaitości, studenci, wspomnienia, wystawy, sport. PŁazik - Organizacja studencka, działająca przy Politechnice Łódzkiej założona w styczniu 1967 roku przez studentów politechniki. Promuje aktywne spędzanie czasu, przede wszystkim piesze wycieczki górskie, narty śniegowe i wodne oraz wakeboard. Zrzesza licealistów, studentów łódzkich uczelni wyższych oraz ich abiturientów.

  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej – jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej prowadząca działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Siedziba wydziału znajduje się w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 213. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych. Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej – jeden z wydziałów Politechniki Łódzkiej, kształcący w zakresie nauk i technologii chemicznych. Istnieje od początku funkcjonowania Politechniki Łódzkiej, to jest od 1945 r.

  Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej – reprezentacyjna grupa folklorystyczna jednej z największych polskich wyższych uczelni technicznych, założona w 1951 roku. Grupa ma charakter instrumentalno–wokalno–taneczny. Tworzą ją studenci oraz absolwenci niemal wszystkich wydziałów PW, a także innych warszawskich uczelni. Występuje na scenach krajowych i zagranicznych, prezentując polski folklor, w tym pieśni, tańce i melodie pochodzące z większości polskich regionów. Zielona Akcja - akcja wolontariatu studenckiego zapoczątkowana w 2001 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Polegała na organizowaniu przez studentów uczelni wyższych wakacyjnych zajęć z dziećmi z obszarów wiejskich. W pierwszym roku wzięło w niej udział okołu 30 studentów pracujących w trzech miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Górna i Mystków. W kolejnych latach liczba studentów i miejscowości objętych akcją stopniowo się powiększała. W roku 2003 było to około 260 studentów z kilkunastu uczelni i ponad 40 miejscowości w całej Polsce.

  ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania.

  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej zatrudnia 39 profesorów i doktorów habilitowanych, oraz ponad 200 adiunktów, asystentów i wykładowców. Wydział współpracuje z firmami związanymi z różnymi branżami przemysłu. Dowodem współpracy są liczne wdrożenia przemysłowe pracowników wydziału, udział pracodawców w procesie kształcenia poprzez przyjmowanie studentów na praktyki, wspólne prowadzenie prac dyplomowych, współorganizowanie kursów i szkoleń kończących się uzyskaniem certyfikatu kompetencji.

  Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny – jeden z największych studenckich przeglądów artystycznych w Warszawie. Jak nazwa wskazuje odbywa się w grudniu, zwykle trwa cały tydzień. Po raz pierwszy przegląd został zorganizowany w 2003 roku i od tego czasu co roku studenci warszawskich uczelni, a przede wszystkim Politechniki Warszawskiej, mogą brać w nim udział jako artyści lub widzowie. Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy” to działająca w latach 1976 – 1996 reprezentacyjna grupa folklorystyczna Akademii Rolniczej w Szczecinie. W Zespole tańczyli, śpiewali i grali przede wszystkim studenci i absolwenci Akademii Rolniczej, a także innych uczelni szczecińskich. W ciągu 20 lat działalności „Żeńcy” koncertowali wielokrotnie na scenach krajowych i zagranicznych, biorąc udział w festiwalach folklorystycznych ogólnopolskich i międzynarodowych, koncertach okolicznościowych, szkoleniowych, charytatywnych i innych. W swoim programie prezentowali polski folklor, muzykę, taniec i śpiew z różnych regionów Polski oraz tańce narodowe.

  Biblioteka Politechniki Łódzkiej – biblioteka uczelniana Politechniki Łódzkiej, gromadząca literaturę naukowo-techniczną z dziedzin reprezentowanych na tej uczelni. Formuła Student – międzynarodowa klasa bolidów wyścigowych. Samochody są projektowane, a następnie budowane przez studentów uczelni technicznych. Gotowe konstrukcje biorą udział w zawodach organizowanych rokrocznie na torach Formuły 1. Studenci są oceniani w szeregu konkurencji statycznych, jak i dynamicznych.

  SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus. Business Centre Club (BCC) – klub przedsiębiorców i największa w kraju organizacja indywidualnych pracodawców, istniejąca od 1991 roku. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.

  Dodano: 13.08.2009. 20:03  


  Najnowsze