• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biologiczne komputery nie tak odległe

  24.10.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcom udało się zbudować pewne podstawowe komponenty urządzeń cyfrowych z bakterii jelitowych i kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). Osiągnięcie to może doprowadzić do powstania mikroskopijnych komputerów biologicznych.

  W artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications zespół z Imperial College London w Wlk. Brytanii wyjaśnia, w jaki sposób powstały zaawansowane, biologiczne "bramki logiczne" - przetwarzające informacje w komputerach i mikroprocesorach - z nieszkodliwych bakterii zasiedlających jelita człowieka i DNA.

  Te najnowsze badania opierają się na wcześniejszych pracach, które jedynie wykazały, że biologiczne bramki logiczne można zbudować, a teraz zespołowi udało się je faktycznie stworzyć.

  Jeden z autorów raportu z badań, profesor Richard Kitney z Imperial College London, powiedział: "Bramki logiczne to podstawowe elementy budulcowe zespołu układów krzemowych, na których bazuje cała nasza epoka cyfrowa. Bez nich nie moglibyśmy przetwarzać informacji cyfrowych. Teraz, kiedy wykazaliśmy, że potrafimy replikować te części za pomocą bakterii i DNA, mamy nadzieję, iż dzięki naszym pracom powstanie nowa generacja procesorów biologicznych, których zastosowania w przetwarzaniu informacji mogą być równie istotne, jak ich odpowiedników elektronicznych."

  To oznacza, że te najnowsze osiągnięcia naukowe mogą przełożyć się na czujniki pływające wewnątrz tętnic i wykrywające gromadzenie się płytek, aby szybko dostarczyć leki do dotkniętego obszaru. Pośród innych zastosowań mogą znaleźć się czujniki do wykrywania i niszczenia komórek nowotworowych wewnątrz organizmu oraz urządzenia monitorujące zanieczyszczenia, które można rozmieszczać w otoczeniu w celu wykrywania i neutralizowania niebezpiecznych toksyn, takich jak arsen.

  Zespół pokazał, jak biologiczna bramka logiczna potrafi kopiować sposób, w jaki elektroniczna bramka logiczna przetwarza informacje, przełączając się na tryb "włączony" lub "wyłączony". Naukowcy zbudowali swego rodzaju bramkę logiczną zwaną "bramką AND" z bakterii Escherichia coli (E. Coli), które normalnie występują w jelicie krętym. Zespół zmienił E. Coli wykorzystując zmodyfikowany kwas DNA, który przeprogramował je do przełączania się po pobudzeniu środkami chemicznymi w tryb włączony i wyłączony niczym ich elektroniczne odpowiedniki.

  Kolejną ważną cechą tych biologicznych bramek logicznych jest ich modułowość, co oznacza, że można je ze sobą łączyć, aby uzyskać różne typy bardziej złożonych bramek logicznych w podobny sposób, w jaki budowane są komponenty elektroniczne. Naukowcy zbudowali "bramkę NOT" i połączyli ją z "bramką AND", aby uzyskać bardziej złożoną "bramkę NAND".

  Teraz zespół ma nadzieję kontynuować prace i dalej łączyć ze sobą tyle bramek logicznych ile tylko się da, aby sprawdzić, jakie innowacyjne rozwiązania może takie łączenie przynieść.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bramka trójstanowa, bramka TS (ang. three-state) - jest to bramka logiczna, która na wyjściu, oprócz dwóch stanów logicznych (0 i 1 logicznej), może przyjmować stan logicznie nieokreślony. Stan ten nazywany jest stanem wysokiej impedancji i oznaczany jest (Z). PLA, Programmable Logic Arrays - programowalne matryce logiczne. Jest to rodzaj układów programowalnych PLD, które zawierają dwie matryce programowalne - AND oraz OR. W układzie PAL jest tylko jedna matryca AND, a bramki OR są wbudowane. Natomiast w układach PLA funkcję bramek OR pełni właśnie druga programowalna matryca OR, co czyni te układy dużo bardziej elastycznymi. Rzut z rogu – w piłce nożnej – sposób wznowienia gry. Przyznaje się go, gdy piłka całym obwodem, ostatnio dotknięta przez zawodnika drużyny broniącej, przeszła linię bramkową, zarówno po podłożu jak i w powietrzu i nie została zdobyta bramka w sposób opisany w Artykule 10 Przepisów Gry w Piłkę Nożną. Bramka z rzutu rożnego może być zdobyta wyłącznie na drużynie przeciwnej.

  Slalom kajakowy – dyscyplina sportowa w której wykorzystując kajak bądź kanadyjkę zawodnicy pokonują nurt rzeki, trasę wyznaczają bramki, bramka zielono-biała zostaje pokonana zgodnie z prądem rzeki, natomiast bramka czerwono-biała pod prąd. Bramka szumów (ang. noise gate) - urządzenie elektroakustyczne służące do eliminacji niepożądanych dźwięków (szumów, przydźwięków) pomiędzy użytecznymi frazami sygnału audio. Jeżeli sygnał wprowadzany do bramki ma wartość niższą od ustawionej wartości progowej, na wyjściu bramki nie otrzymamy żadnego sygnału - bramka pozostanie "zamknięta". Podanie na wejście bramki sygnału wyższego lub równego wartości progowej spowoduje "otwarcie" bramki - na jej wyjściu pojawi się wprowadzony sygnał.

  Field goal, kop na bramkę - pojęcie w futbolu amerykańskim określające sposób (kopanie) i skutek (podwyższenie wyniku) zdobycia punktów przez kopnięcie piłki między słupy a ponad poprzeczkę bramki futbolowej. Udany kop na bramkę daje drużynie kopiącej 3 punkty. Synteza logiczna polega na znalezieniu takiej konfiguracji zasobów sprzętowych (bramek logicznych), przerzutników, komórek czy też makrokomórek), która realizować będzie założony układ cyfrowy (opisany zazwyczaj za pomocą języka opisu sprzętu (HDL) lub sieci połączeń). Proces ten przebiega według pewnych wytycznych nakładanych przez projektanta. Może to być minimalizacja potrzebnych zasobów sprzętowych, minimalizacja maksymalnego czasu propagacji sygnału w układzie lub zmniejszenie mocy pobieranej przez układ.

  LCR (ang. Least Cost Routing) to usługa central telefonicznych typu PBX polegająca na tym, że centrala potrafi automatycznie skierować ruch wychodzący do sieci wybranego operatora, bramki GSM lub bramki VoIP tak, aby koszt połączenia był najniższy. Użytkownik nie musi wybierać żadnych prefiksów, odbywa się to bez jego wiedzy. Potok zza Bramki – potok wypływający z Doliny za Bramką w Tatrach Zachodnich. Ma źródło na wysokości około 1160 m n.p.m. Oprócz tego najwyżej położonego źródła w górnych partiach Doliny za Bramką jest jeszcze wiele źródeł zasilających potok i wiele małych cieków. Po opuszczeniu Tatr Potok zza Bramki przecina Drogę pod Reglami, następnie drogę ZakopaneKościelisko i na wysokości ok. 832 m n.p.m. uchodzi do Cichej Wody Zakopiańskiej jako jej prawy dopływ. Długość potoku wynosi 3,5 km.

  Bramka Toffoliego to trzy-kubitowa bramka kwantowa zwana jako podwójnie sterowana negacja (CCN z ang. controlled-controlled-NOT lub TG z ang. Toffoli Gate, inne nazwy: controlled-SWAP). Jej pomysłodawcą jest włoski naukowiec Tommaso Toffoli.

  Unihokej jest sportem drużynowym, w który gra się za pomocą poliwęglanowych kijów zakończonych kompozytową blendą, dzięki którym w łatwy sposób można operować i strzelać na bramkę przeciwnika lekką, plastikową piłką.

  Gmina Bramka (do 1947 gmina Niebostrzeż od wcześniejszej nazwy Bramki, 1947-?? gmina Bogaczewo) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 19??-54 w woj. olsztyńskim (jej dawny obszar należy obecnie do woj. warmińsko-mazurskiego). Siedzibą władz gminy była Bramka (do 1947 pod nazwą Niebostrzeż). Prawa logiczne – twierdzenia logiki, zdania prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej interpretacji występujących w nich stałych pozalogicznych; szczególnie ważną funkcją praw logicznych jest to, że na ich podstawie orzeka się wynikanie logiczne jednych zdań z drugich; prawa logiczne są podstawą (lub schematami) operacji dokonywanych w logice (dowodzenia, wnioskowania, uzasadniania). Praw logiki klasycznej jest nieskończenie wiele. Wybiera się często dla przykładu jedynie nieliczne spośród praw, które z różnych względów historycznych i naukotwórczych są najczęściej wyróżniane w opracowaniach podręcznikowych:

  Zespół nieszczelnego jelita, zespół cieknącego jelita, zespół dziurawego jelita – rzekomy zespół objawów ze strony układu pokarmowego oraz ogólnoustrojowych, wywołany przez m.in., krążące w krwiobiegu produkty przemiany materii oraz toksyny dostające się do krwiobiegu w nienaturalny sposób poprzez nieszczelne jelita. Zespół ma być spowodowany zwiększeniem przepuszczalności jelit dla toksyn, bakterii, niestrawionego jedzenia, odpadów lub większych niż normalnie makromolekuł.

  Dodano: 24.10.2011. 16:49  


  Najnowsze