• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Energia z ceulozy

  20.08.2008. 16:13
  opublikowane przez: Dawid Rozburski

  Naukowcy z Ohio State Uniwersity w Columbus od dłuższego już czasu prowadzą badania nad wytwarzaniem energii z rozkładanej przez bakterie celulozy. Projekt powstał nie przypadkowe długotrwałe badania pracy żołądka krowy doprowadziły do zrodzenia się tej, jak że prostej koncepcji.

  Dzięki wytrwałej pracy naukowców pierwotny projekt został zminiaturyzowany i od prototypu jest aż cztery razy mniejszy i potrafi wyprodukować trzy razy więcej energii. Budowa urządzenia jest bardzo prosta składa się ono z ogniwa w skład, którego wchodzą dwie grafitowe elektrody oddzielone specjalnie dobraną membraną. W jednej komorze urządzenia znajdują się specjalnie wyizolowane bakterie pochodzące z żołądka krowy i celuloza. W drugim zaś umieszczono roztwór żalazicyjankupotasu.

  Wyniki, jakie uzyskała grupa naukowców są zaskakujące jak na dziedzinę wiedzy, w której praktycznie ludzkość jeszcze raczkuje. Jedno ogniwo jest w stanie naładować baterię AA i podtrzymywać jej użycie przez bardzo długi czas. Celuloza to jedna z najbardziej rozpowszechniony substancji organiczny na świecie, co daje temu wynalazkowi wielkie możliwości.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prąd znamionowy – ustalony prąd pracy urządzenia elektrycznego, przy poziomie którego urządzenie to zachowuje się zgodnie z jego przeznaczeniem. Informacja o prądzie znamionowym zamieszczana jest na tabliczce znamionowej urządzenia oraz zamieszczana w instrukcji obsługi urządzenia. Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składniki wchodzące w skład energii całkowitej mogą rosnąć lub maleć. W maszynach i urządzeniach energetycznych występuje zwykle kilka stopni konwersji energii. Głębokie rozładowanie – polega na rozładowaniu ogniwa praktycznie do zera, tj. poniżej stanu dopuszczalnego przez producenta (dla ogniw NiXX – 0,7 V). Teoretycznie po długotrwałym głębokim rozładowaniu ponowne naładowanie ogniwa jest niemożliwe. Nowoczesna elektronika potrafi ochronić baterię przed takim rozładowaniem wyłączając obciążenie zanim ładunek w ogniwach osiągnie niebezpiecznie niski poziom – dzięki temu nawet po kilku dniach prawie całkowitego rozładowania możliwe jest ponownie naładowanie akumulatora. Pomimo "wbudowanego zabezpieczenia" wskazane jest jednak samodzielne dbanie o używany akumulator – gdy poziom naładowania akumulatora osiągnie poziom około 5% pojemności (poziom ostrzeżenia) powinno się naładować akumulator do pełna.

  Etykieta energetyczna – etykieta zawierająca informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu. W Unii Europejskiej muszą w nią być zaopatrzone urządzenia AGD oraz źródła światła. Etykieta taka daje konsumentowi możliwość porównania różnych urządzeń. Ogniwo paliwowe to ogniwo generujące energię elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego do niego z zewnątrz paliwa. W odróżnieniu od ogniw galwanicznych (akumulatory, baterie), w których energia wytwarzanego prądu musi zostać wcześniej zgromadzona wewnątrz tych urządzeń (co znacznie ogranicza czas ich pracy), ogniwa paliwowe nie muszą być wcześniej ładowane. Wystarczy tylko doprowadzić do nich paliwo. W przypadku ogniw galwanicznych ładowanie może być procesem trwającym wiele godzin, a ogniwa paliwowe są gotowe do pracy po niewielkim czasie wymaganym do nagrzania.

  Moc mechaniczna (wg Oskara) jest pochodną pracy mechanicznej po czasie, czyli stosunkiem pracy mechanicznej do czasu, w jakim została ona wykonana. Jeszcze inaczej można powiedzieć, że jest ona strumieniem energii mechanicznej. Generator magnetohydrodynamiczny, generator magnetogazodynamiczny – urządzenie do przetwarzania energii cieplnej gazu w energię elektryczną. W urządzeniu zamiana energii cieplnej w energię mechaniczną przebiega bez wprawiania w ruch elementów urządzenia. Zamiana energii następuje poprzez zamianę energii cieplnej na energię kinetyczną plazmy, a ta na energię elektryczną. W celu łatwiejszej jonizacji gazu stosuje się tzw. posiew, czyli wprowadzenie do gazu metali alkalicznych o niskich potencjałach jonizacji, jak cez, rubid, potas, sód, w ilości 0,1-1%.

  Adaptometr – urządzenie służące do badania adaptacji oka. Badania takie przeprowadza się w całkowitej ciemności. Wyróżnia się adaptometry służące do szybkiego badania pierwszej (głównej) fazy adaptacji oraz urządzenia do badania pełnej adaptacji. Urządzenie cieplne – urządzenie służące do zamiany energii mechanicznej na energię wewnętrzną. Współczesne urządzania cieplne najczęściej są nierozerwalnie połączone z silnikami elektrycznymi, które przekazują im energię mechaniczną. Idea urządzenia cieplnego jest odwróceniem idei silnika cieplnego.

  Chryseobacterium greenlandensis – gatunek bardzo małych bakterii (ultramikrobakterie) z typu Bacteroidetes. Jej odkrycie w odwiertach lodowych wykonanych na Grenlandii zostało ogłoszone w czerwcu 2008 roku przez naukowców z Pennsylvania State University. Według uczonych bakteria zdolna jest do przetrwania w ekstremalnych warunkach niskiej temperatury, wysokiego ciśnienia, zmniejszonej zawartości tlenu i minimalnych ilości pożywienia. Znalezione egzemplarze przeżyły ponad 120 tysięcy lat w grenlandzkim lodzie na głębokości 3 tysięcy metrów.

  Alkaliceluloza – sól celulozy i litowców, zwłaszcza sodu. Związek celulozy z wodorotlenkiem sodu jest bardzo reaktywnym produktem o wzorze chemicznym: [C6H7O2(OH)ONa]n.

  Sztuczna fotosynteza – pojęcie, które ogólnie obejmuje "skopiowanie" naturalnego procesu fotosyntezy, a także związane z tym badania, w celu otrzymania wysokoenergetycznych związków chemicznych z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii słonecznej, czasami także pod pojęciem tym rozumiany jest rozkład wody na wodór i tlen za pomocą energii słonecznej. Termin dotyczy także starań naukowców, aby otrzymać z dwutlenku węgla i wody w reakcji sztucznej fotosyntezy płynne paliwo. Dla zapoczątkowania reakcji sztucznej fotosyntezy konieczne jest dostarczenie energii z zewnątrz, np. odnawialnej energii słonecznej lub energii wiatru. Sprawność wewnętrzna jest miarą zdolności urządzenia, organizmu lub procesu do przekształcania jednej postaci energii w inną, przy uwzględnieniu jedynie strat cieplnych.

  DataLogger GPS zwany również rejestratorem trasy to urządzenie umożliwiające na zapis położenia urządzenia w czasie. Dzięki temu uzyskuje się zbiór punktów umożliwiający wizualizację przebytej drogi na mapach. Urządzenie tego typu używane są od dawna w zawodach lotniczych umożliwiając zapis całej trasy przelotu. Wymogiem w takim wypadku jest certyfikowanie urządzenia. Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) jest światowym wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest ono organizowane przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 roku wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe. Wiele imprez odbyło się w Światowym Dniu Wiatru (15 czerwca), ale były także wydarzenia przed i po nim. W 2012 było już 250 zdarzeń na całym świecie m.in. z bardzo popularnym konkursem fotograficznym.

  Clostridum - rodzaj bakterii Gram-dodatnich, beztlenowych laseczek z typu Firmicutes, tworzących przetrwalniki. Rodzaj ten obejmuje ok. 60 gatunków drobnoustrojów, powszechnie występujących przede wszystkim w glebie oraz przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, narządach rodnych kobiet, a także w wodzie i ściekach. Bakterie te cechują się możliwością wiązania azotu atmosferycznego oraz redukcji siarczanów (IV). Większość bakterii z tego rodzaju to saprofity, przeprowadzające procesy fermentacyjne oraz rozkładające celulozę i pektyny. Niektóre gatunki mają właściwości chorobotwórcze, uwarunkowane wytwarzaniem silnych egzotoksyn, inne są drobnoustrojami oportunistycznymi. Jakość energii elektrycznej (parametry jakości energii elektrycznej) – to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych.

  Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX - impreza targowa poświęcona pozyskiwaniu energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Prezentowane urządzenia i technologie umożliwiają wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii.

  Dodano: 20.08.2008. 16:13  


  Najnowsze