• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GridCOMP ustanawia nowe standardy dla aplikacji sieciowych

  22.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Finansowany ze środków unijnych projekt, w ramach którego stworzono ramy "niewidzialnej sieci", aby stworzyć i obsługiwać wydajne aplikacje sieciowe na dużą skalę, osiągnął swoje cele, a ponadto przyczynił się do istotnego pogłębienia współpracy między partnerami konsorcjum. Projekt GridCOMP (Programowanie sieciowe z komponentami - zaawansowana platforma komponentowa dla zaawansowanej, niewidzialnej sieci) uzyskał dofinansowanie z budżetu "Zaawansowane technologie sieciowe, systemy i usługi" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Denis Caromel z francuskiego Instytutu Badań w Informatyce i Automatyce (INRIA), jednego z partnerów projektu GridCOMP, powiedział: "Głównym celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie struktury komponentowej odpowiedniej do opracowywania wydajnych aplikacji sieciowych".

  "Stworzona struktura jest wdrożeniem koncepcji "niewidzialnej sieci" - abstrahującej od szczegółów wdrożeniowych związanych z siecią (sprzętu, systemu operacyjnego, autoryzacji i zabezpieczeń, obciążenia, awarii itd.), które wymagają zwykle znacznych nakładów programistycznych, aby się z nim uporać. Dlatego GridCOMP umożliwia płynne komponowanie aplikacji i usług rozmieszczanych w różnych infrastrukturach, od małych po wielkie" - wyjaśnia.

  Aby zachęcić branżę do zainteresowania się tymi wynikami, specyfikacje Komponentowego Modelu Sieci (GCM) przechodzą obecnie proces homologacji w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

  Patricia Ho-Hune z Europejskiego Konsorcjum Badawczego ds. Informatyki i Matematyki, powiedziała: "Dzięki projektowi GridCOMP powstały silne więzy współpracy między partnerami ze świata nauki i przemysłu, co przynosi trwałe wyniki, wykorzystywane również po zakończeniu projektu".

  Dwóch partnerów GridCOMP, IBM i Atos Origin, planuje wspólnie wykorzystać wyniki GridCOMP, natomiast INRIA i jego jednostka zależna ActiveEon już pracują nad dalszym rozwojem i integracją struktury GridCOMP.

  Opracowano również narzędzie do wykorzystania zorientowanej komponentowo metody rozbudowy stworzonej przez GridCOMP. Narzędzie to, zwane GIDE, skróci cykl projektowania oprogramowania dzięki udostępnieniu użytkownikom wszystkiego, co niezbędne do skomponowania, kontrolowania i monitorowania własnych aplikacji sieciowych.

  Prowadzone są testy w środowisku produkcyjnym, aby potwierdzić operacyjność GridCOMP. Toni Arbona z Grid Systems w Hiszpanii, innego partnera w projekcie, powiedział: "Aby rozpowszechnić możliwości struktury GridCOMP, przygotowaliśmy cztery przykłady zastosowań przemysłowych. Stanowią one podstawowe wprowadzenie dla osób niezaznajomionych jeszcze z GCM, a przez to mają decydujące znaczenie dla sukcesu tej struktury".

  "Partnerzy przemysłowi wykorzystują swoje przykłady zastosowań, aby podkreślić zalety GridCOMP, zarówno te wewnętrzne, jak i te z punktu widzenia klienta. Przykłady te obejmują przetwarzanie rozszerzonych rekordów danych, projektowanie skrzydeł, identyfikację biometryczną w zabezpieczeniach oraz rejestry dziennych zaległości obrotowych w firmowych systemach fakturowania " - dodaje Arbona.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  GRIDCOMP:
  http://gridcomp.ercim.org/

  ERCIM:
  http://www.ercim.org/

  Źródło danych: GRIDCOMP
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji pochodzących z GRIDCOMP

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ERCIM (ang. European Research Consortium for Informatics and Mathematics) - grupa europejskich organizacji badawczych zainteresowanych we współpracy w badaniach dotyczących technologii informatycznych. Członkami ERCIM są instytucje badawcze z 18 krajów. RTAI to skrót od angielskiego Real Time Application Interface, czyli interfejs dla aplikacji czasu rzeczywistego. Jest to pakiet modułów do jądra Linuksa umożliwiający tworzenie aplikacji zdolnych do pracy w reżimie ograniczeniach czasowych. Nie jest to jednak system operacyjny czasu rzeczywistego taki jak VxWorks i QNX. Linux był projektowany z myślą o pracy na serwerach i bazach danych, a wobec takich maszyn są inne oczekiwania. Jednak moduły RTAI ładowane do jądra Linuksa udostępniają kilka cech typowych dla systemów czasu rzeczywistego. Na przykład pełną wywłaszczalność aplikacji, czyli każda aplikacja może zostać przerwana przez inną, o wyższym priorytecie. Tak więc RTAI to rodzaj nakładki na Linuksa, która zmienia sposób obsługi przerwań i schedulera oraz udostępnia kilka innych cech typowych dla systemów RTOS takich jak kolejki fifo, semafory, sygnały, komunikaty. Pozwala to na wykorzystanie Linuksa do zastosowań militarnych, przemysłowych, laboratoryjnych. Przykładowo w projekcie LinuxCNC.org wykorzystuje się Linuksa do sterowania maszynami CNC. Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

  Modele parametryczne w identyfikacji procesów to modele o ściśle zdefiniowanej strukturze. Identyfikacja takich modeli zazwyczaj rozpoczyna się od etapu identyfikacji samej struktury, gdyż od niej bezpośrednio zależy liczba parametrów, których wartości będzie trzeba wyznaczyć na dalszym etapie (dla niektórych zastosowań, na przykład dla syntezy regulatora adaptacyjnego, wystarcza samo określenie struktury). Po wyznaczeniu struktury modelu, sam etap wyznaczania wartości parametrów nazywa się często etapem estymacji parametrów dla podkreślenia, że jest to jedynie jeden z końcowych etapów całego procesu identyfikacji. IBM WebSphere Application Server (WAS) – serwer aplikacji JEE oferowany przez firmę IBM. Jest platformą, na której uruchamiane są aplikacje Javy zgodne ze specyfikacją JEE (Java Enterprise Edition) / J2EE. WebSphere Application Server zapewnia szereg usług. Przykładowo połączenia z bazami danych, obsługa wątków, rozkład obciążenia (workload management), które mogą być wykorzystywane przez aplikacje.

  W przetwarzaniu komputerowym, trwała struktura danych albo czysto funkcyjna struktura danych to struktura danych, która zawsze zachowuje swoje poprzednie wersje, kiedy są modyfikowane. Takie struktury danych są w efekcie niezmienne, jako że operacje na nich nie powodują zmiany samej struktury, lecz powoduje powstanie nowej, uaktualnionej jej wersji. Trwała struktura danych nie jest strukturą danych składowaną na trwałym nośniku danych, takim jak dysk; jest to inne i niepowiązane znaczenie słowa "trwały". Separatory sieciowe - elementy instalowane w obrębie sieci Ethernet wykorzystującej miedziane przewody do transmisji danych w celu separacji galwanicznej układów połączonych siecią. Napięcia przemienne o wysokiej częstotliwości przenoszone są w miarę możliwości bez strat, w paśmie częstotliwości używanym do transmisji danych, na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Taki sposób transmisji powoduje, że separatory sieciowe nie wymagają zasilania. Obecnie separatory sieciowe umożliwiają prędkości transmisji do 1000 Mbit/s.

  Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi: Internet2 - niedochodowe konsorcjum rozwijające i wdrażające technologie sieciowe, wykorzystujące głównie szybki transfer danych. Zostało założone w październiku 1996 i zrzesza 207 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, agencji rządowych oraz partnerów ze świata przemysłu informatycznego, takich jak Comcast, Sun Microsystems i Cisco Systems.

  Eltel Networks: Eltel Networks – międzynarodowy dostawca usług dla infrastruktur sieciowych; Eltel Networks zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w dziedzinie projektowania, budowy, utrzymania i rozbudowy sieci energetycznych, telekomunikacyjnych oraz miejskich sieci komunalnych. Obszar działania spółki w sektorze sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych to kraje Europy Centralnej i Północnej.

  Ciągłość zasilania - (ang. continuity of supply) jest to zdolność sieci przesyłowej i rozdzielczej do zapewnienia uzgodnionej wielkości dostawy lub odbioru energii elektrycznej o określonej jakości i niezawodności. Ciągłość dostaw i odbioru energii związana jest ze zbilansowaniem podaży mocy ze źródeł wytwórczych i z innych sieci z zapotrzebowaniem podmiotów przyłączonych do sieci. Ciągłość dostaw i odbioru energii przedsiębiorstwo sieciowe zapewnia przez utrzymanie odpowiednich rezerw i odpowiedniej struktury sieci.

  Aircrack-ng – narzędzie sieciowe służące do detekcji, przechwytywania pakietów i analizy sieci Wi-Fi. Umożliwia łamanie zabezpieczeń WEP, WPA/WPA2-PSK. Do prawidłowego działania aplikacji potrzebna jest karta sieciowa obsługująca tryb monitor (RFMON). Aircrack-ng dostępny jest na platformę Linux (posiada wsparcie techniczne) oraz Microsoft Windows (brak wsparcia technicznego). Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.

  Dodano: 22.07.2009. 15:11  


  Najnowsze