• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja podejmuje dzialania w celu wspierania szerokopasmowego dostepu do Internetu

  28.09.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dzięki decyzji Komisji z dnia 14 lipca, prowadzącej do przeznaczenia znaczącej część spektrum radiowego w UE na radiowe sieci lokalne znane jako Wi-Fi, więcej osób będzie logować się do Internetu przy użyciu bezprzewodowych połączeń szerokopasmowych.

  Podkreślając duże znaczenie, jakie przywiązuje do szerokopasmowego dostępu do Internetu - istotnego składnika inicjatywy i2010 - Komisja uruchomiła również publiczne konsultacje na temat środków politycznych wymaganych do rozszerzenia zasięgu szerokopasmowego dostępu na obszary wiejskie Europy o niedostatecznie rozwiniętych usługach.

  Decyzja dotycząca udostępnienia dwóch określonych pasm częstotliwości (5150-5350 MHz i 5470-5725 MHz) dla dostępu Wi-Fi we wszystkich Państwach Członkowskich toruje drogę do wspólnego rynku w systemach dostępu bezprzewodowego. Wspólne zasady UE ograniczą koszty sprzętu i ułatwią wybór systemów bezprzewodowych zarówno w przypadku publicznego, jaki i prywatnego dostępu.

  - Szybkie sieci elektronicznej komunikacji są niezbędne do zapewnienia Europie konkurencyjności. Sprzyjające środowisko regulacyjne stanowi kluczowy czynnik ich wprowadzania - powiedziała Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, Viviane Reding. - Dzisiejsza decyzja Komisji pomoże branży w tworzeniu innowacyjnych usług, takich jak bezprzewodowe przekazywanie głosu w sieciach IP, dla wspólnego rynku europejskiego.

  Zgodnie z niektórymi prognozami, obecna liczba 120 mln użytkowników Wi-Fi na świecie (przy 25 mln w Europie Zachodniej) mogłaby wzrosnąć do 500 mln w ciągu zaledwie trzech lat, klasyfikując Wi-Fi do tej samej kategorii co telefony komórkowe pod względem atrakcyjności dla konsumenta.

  Tymczasem konsultacje publiczne uruchomione przez Komisję w dniu 14 lipca są zaproszeniem dla interesariuszy, Państw Członkowskich oraz lokalnych i regionalnych władz do przekazania swoich opinii na temat sposobu rozwiązania problemu trwającego nadal "podziału cyfrowego" w Europie.

  W styczniu 2005 r. z szerokopasmowego dostępu do Internetu mogło korzystać 90 procent ludności miejskiej w krajach piętnastki i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale zaledwie 62 procent mieszkańców wsi.

  Komisja udostępniła ogólne analizy zagadnienia w dokumencie roboczym zatytułowanym "Szerokopasmowy dostęp i publiczne wsparcie w obszarach o niedostatecznie rozwiniętych usługach". Dokument przedstawia argumenty "za" i "przeciw" inicjatywom rządowym dotyczącym rozszerzenia szerokopasmowego dostępu i prezentuje przykłady inicjatyw finansowanych ze środków publicznych. Autorzy dokumentu roboczego podsumowują, że chociaż czynniki handlowe będą pobudzać szersze wdrożenie dostępu szerokopasmowego, w niektórych regionach UE wdrożenie to prawdopodobnie się opóźni lub zostaną one w ogóle wykluczone przy wprowadzaniu szerokopasmowych sieci.

  - Zachęcam rządy Państw Członkowskich, które obecnie doświadczają podziału cyfrowego, aby teraz podjęły działania, w ścisłej koordynacji z Komisją, tak aby wszystkie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które tego potrzebują i chcą korzystać z dostępu szerokopasmowego do sieci, mogły uzyskać go jak najszybciej - powiedziała Komisarz Reding.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (ang. Local loop unbundling, LLU) oznacza udostępnienie przez operatora sieci lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej innemu operatorowi, w celu umożliwienia świadczenia przez niego usług telekomunikacyjnych względem klienta końcowego. W ten sposób umożliwia się operatorowi korzystającemu (alternatywnemu) kształtowanie i świadczenie własnych usług bez konieczności przeprowadzania kosztownych i zbędnych prac instalacyjnych polegających na prowadzeniu równoległego okablowania od punktu dostępowego stacjonarnej sieci telefonicznej do lokalu użytkownika. Jest to szczególnie celowe rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że większość lokali posiada już takie linie, w dużej części niewykorzystane. W praktyce LLU ma obecnie zastosowanie przy świadczeniu usług telefonii stacjonarnej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu (BSA). Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. Netia Spot – urządzenie dostępowe do internetu i usług telewizyjnych oferowanych przez firmę Netia. Netia Spot wykorzystuje technologię ADSL do szerokopasmowego dostępu do Internetu w postaci usługi Szybki Internet. Dzięki Netia Spotowi można korzystać z każdej dostępnej w technologii ADSL , ADSL2+, i VDSL (w wersji Netia Spot 2) a także udostępnić połączenie z Internetem kilku urządzeniom jednocześnie, zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo.

  Livebox Orange – handlowa nazwa routera Sagem [email protected] 3202 – urządzenia dostępowego do Internetu oraz telefonii i usług telewizyjnych oferowanych przez firmę Orange. Livebox wykorzystuje technologię ADSL do szerokopasmowego dostępu do Internetu w postaci usługi Neostrada. Dzięki modemowi livebox można korzystać z każdej opcji Neostrady, a także udostępnić połączenie z Internetem kilku maszynom jednocześnie, zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo. Routera Livebox nie można wykupić na własność, a jedynie wypożyczyć od operatora za 10zł/mies. Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie. Zostało stworzonych i zdefiniowanych szereg specyficznych pojęć tej dostępności, takich jak: dostępność czasowa, dostępność gałęziowa, dostępność wielogałęziowa (multimodalna), dostępność transportu publicznego, dostępność do węzłów transportowych, dostępność potencjałowa (ang. potential accessibility) i inne.

  WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – technika bezprzewodowej, radiowej transmisji danych. Została oparta na standardach IEEE 802.16 i ETSI HiperLAN. Standardy te stworzono dla szerokopasmowego, radiowego dostępu na dużych obszarach. Standardy te określają informacje dotyczące konfiguracji sprzętu tak, aby urządzenia różnych dostawców pracowały na tych samych konfiguracjach, tj. aby wzajemnie ze sobą współpracowały. W 2009 roku pojawiły się informacje, że największe światowe sieci komórkowe rezygnują z tej techniki na rzecz stopniowej migracji do sieci standardu LTE. skyDSL to satelitarny dostęp do Internetu. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia upowszechnienie dostępu do Internetu w rejonach o słabo rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej - zarówno w małych miastach, jak i na obszarach wiejskich.

  DSL (ang. Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od 128 kb/s do 50 Mb/s, w zależności od zastosowanej technologii DSL w danym kraju. Dla technologii ADSL prędkość wysyłania danych jest niższa od prędkości ich odbierania, natomiast prędkości te są symetryczne w technologii SDSL. Wynalazcą modemów DSL był Joseph W. Lechleitter, pracownik firmy Bellcore, który zademonstrował projekt budowy tych urządzeń w latach 80 XX w.. Internet w Korei Północnej – Korea Północna jest niemal w całkowitej izolacji od reszty świata pod względem dostępu do światowego internetu, mimo tego na terenie kraju istnieje publiczna sieć telefoniczna, która nie oferuje dostępu do łącz szerokopasmowych. Jedyny dostęp do internetu ogranicza się poprzez użycie modemu satelitarnego BGAN, oferującego prędkość pobierania oraz wysyłania danych na poziomie 350–500 kbit/s, średni czas odpowiedzi sięga 1–1,5 s, a cena za 1 MB wynosi około 7,50 USD. Przemycenie na teren kraju takiego modemu może się okazać niezwykle trudne.

  Dodano: 28.09.2010. 17:26  


  Najnowsze