• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Największy superkomputer w Polsce powstaje w Świerku

  17.07.2013. 21:27
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naradowe Centrum Badań JądrowychWłaśnie rozpoczął się cykl postępowań,  w wyniku którego zakupione zostaną procesory o wydajności porównywalnej z około 20 tysiącami komputerów osobistych. Taką mocą obliczeniową nie dysponuje żaden ośrodek w kraju. Dzięki temu budowany dla wsparcia polskiej energetyki superkomputer Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku już wkrótce wielokrotnie zwiększy swoje możliwości obliczeniowe.

  W ramach rozpoczętego właśnie cyklu przetargów Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) chce pozyskać infrastrukturę obliczeniową o łącznej wydajności rzędu 500 TFLOPS, a więc 500 bilionów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. W tej chwili daje to tworzonemu w ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk klastrowi, jako jedynej tego typu polskiej instalacji, pewne miejsce wśród sześćdziesięciu najszybszych superkomputerów na świecie.

            – 500 TFLOPS to mniej więcej tyle, ile razem ma około 20 tysięcy dobrej klasy komputerów PC używanych w naszych domach i biurach. Takimi mocami obliczeniowymi nie dysponuje żadna instytucja w Polsce – wyjaśnia prof. dr hab. Wojciech Wiślicki, kierownik projektu CIŚ. – Dzięki temu zakupowi nasze możliwości w zakresie przetwarzania danych wzrosną ponad 25-krotnie, co
  w sposób oczywisty przełoży się na dostępność i zakres oferowanych w ramach projektu usług – dodaje.

            Tworzony z myślą o wsparciu polskiej energetyki i nauki klaster dysponuje obecnie 1920 rdzeniami obliczeniowymi, 7,5 TB pamięci RAM i 560 TB przestrzeni dyskowej. Teoretyczna wydajność tak skonfigurowanej infrastruktury to 17,25 TFLOPS. Instalacja ta wykorzystywana jest przede wszystkim do  testów i analizy wymogów stawianych przez specjalistyczne oprogramowanie. Dotychczasowe prace pozwoliły na zebranie doświadczeń niezbędnych do przygotowania przetargów na główną część infrastruktury.

            Znaczenie rozbudowy klastra podkreśla również prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych – Planowany zakup to milowy krok na drodze do stworzenia odpowiedniego zaplecza informatycznego dla polskiego programu energetyki jądrowej. Pozyskane moce obliczeniowe będą również ważnym elementem realizowanych przez nas projektów naukowo-badawczych.

            Architektura tworzonej instalacji obliczeniowej została zaplanowana nie tylko z myślą o najwyższej wydajności, ale też odpowiedniej efektywności energetycznej. Zakupiona partia sprzętu wykorzystywać będzie najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie chłodzenia, zasilania oraz wydajności systemów dyskowych.

            – Zdecydowaliśmy się na chłodzenie wodą, ponieważ odprowadza ona ciepło niemal 4000 razy skuteczniej niż powietrze. Dzięki takiej technologii uzyskamy skokowy wzrost efektywności energetycznej, czyli wydajności przypadającej na jednostkę mocy zasilającą komputer – tłumaczy kierujący Działem Infrastruktury Obliczeniowej CIŚ mgr inż. Adam Padée. – Rosnące zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe w połączeniu z wysokością nakładów finansowych niezbędnych do utrzymania ogromnej ilości „prądożernego” sprzętu powodują, że dzisiaj sztuką staje się nie tyle osiągnięcie wielkiej wydajności za wszelką cenę, co maksymalne wykorzystanie każdego procesora i każdego wata energii – dodaje.

            Eksperci z NCBJ szacują, że w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań wykorzystujących wymuszony obieg powietrza, nowa technologia pozwoli zaoszczędzić nawet 80% prądu zużywanego do chłodzenia infrastruktury. Dalszą redukcję kosztów przyniosą energooszczędne procesory nowej generacji oraz inteligentne zarządzanie całym systemem.

  Projekt „Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki" realizowany jest - zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.02.03.00-00-013/09 - w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Jego wartość to prawie 98 mln zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kwoty) i dotacji celowej Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wyższego (15%).

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to największy instytut badawczy w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej
  i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym  w Świerku.

  Centrum Informatyczne Świerk świadczy usługi w zakresie przetwarzania danych na potrzeby krajowej energetyki jądrowej i konwencjonalnej, symuluje oraz monitoruje zagrożenia radiologiczne, wspiera procesy zarządzania kryzysowego, prowadzi własne badania naukowe i rozwojowe (dotyczące m.in. bezpieczeństwa i eksploatacji reaktorów jądrowych, zagrożeń chemicznych, układów złożonych oraz fizyki oddziaływań fundamentalnych i astrofizyki), a także udostępnia posiadane zasoby obliczeniowe do badań naukowych oraz technologicznych.

  Powstający w ramach projektu klaster komputerowy – docelowo ok. 20 tys. rdzeni obliczeniowych, 100 TB pamięci RAM i 3000 TB przestrzeni dyskowej –  będzie jedną z pięciu największych tego typu instalacji w Polsce oraz jednym z najwydajniejszych superkomputerów dedykowanych branży energetyki jądrowej na świecie.


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Grzegorz Jacek Wrochna (ur. 13 marca 1962 w Radomiu) – polski fizyk, prof. dr hab., dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku. Instytut Energii Atomowej POLATOM – instytut badawczy działający w latach 1982 – 2011 znajdujący się w ośrodku badawczym w Otwocku-Świerku. Od 2011 działa w nowej formie organizacyjnej jako część Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

  Tadeusz Adam Kozłowski (ur. 1939, zm. 17 maja 2013) – polski fizyk eksperymentator, specjalista w zakresie fizyki jądrowej, adiunkt w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, a także pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, w Rosji, Instytutu Fizyki Jądrowej (PSI) w Villigen w Szwajcarii. Wieloletni wykładowca na uniwersytetach i politechnikach w Szwajcarii, Holandii i USA. Autor i współautor licznych publikacji w prasie specjalistycznej. Sławomir Wronka – polski aktor dziecięcy, fizyk, doktor, były pracownik naukowy Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, starszy specjalista Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

  Reaktor "Anna" — polski zestaw krytyczny grafitowo-wodny, tj. reaktor jądrowy o mocy zerowej (100 W), uruchomiony w 1963 w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W okresie badań z neutronami prędkimi nazywany P-Anną, Prędką Anną. Reaktor UR-100 (Reaktor Uniwersytecki 100 kW) – polski reaktor jądrowy o konstrukcji basenowej, chłodzony i moderowany wodą. Powstał na bazie reaktora MARYLA w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku.

  Nautilus – superkomputer, klaster stworzony przez firmę IBM, zainstalowany w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), na Uniwersytecie Warszawskim. Jego wydajność według listy TOP500 wynosi 18,5 TFLOPS. Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM).

  Nova – polski superkomputer (klaster) uruchomiony 10 lipca 2008 na Politechnice Wrocławskiej, zainstalowany we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Klaster był sukcesywnie rozbudowywany i jego obecna wydajność zmierzona benchmarkiem LINPACK wynosi 57 TFLOPS. W czerwcu 2011 klaster znalazł się na 194 pozycji na liście najszybszych superkomputerów świata TOP500.

  Los Alamos National Laboratory - laboratorium naukowe położone w pobliżu miasteczka Los Alamos w amerykańskim stanie Nowy Meksyk. Organizacyjnie podlega Departamentowi Energii Stanów Zjednoczonych. W pracach badawczych współpracuje z Uniwersytetem Kalifornijskim. Zatrudnia ponad 9000 pracowników, a jego roczny budżet to około 2,2 mld dolarów. Ośrodek prowadzi badania nad wieloma dziedzinami nauki, między innymi nad wykorzystaniem energii słonecznej i jądrowej do celów pokojowych. Jego rola w badaniach nad bronią nuklearną skupia się głównie na przeprowadzaniu komputerowych symulacji wybuchów jądrowych. Znajduje się tu superkomputer Roadrunner, który w 2008 roku jako pierwszy superkomputer w historii osiągnął wydajność ponad 1 PFLOPS.

  Atommasz Wołgodońsk – prywatne rosyjskie zakłady przemysłowe koło Wołgodońska. Jedno z największych przedsiębiorstw w Rosji, producent sprzętu dla energetyki jądrowej (reaktorów jądrowych, wymienników ciepła, turbin i separatorów) oraz wyposażenia dla przemysłu naftowego, gazowego i budownictwa. Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych (ros. Объединённый институт ядерных исследований, ОИЯИ) – międzynarodowa organizacja naukowa zajmująca się badaniami z zakresu fizyki jądrowej, fizyki teoretycznej i matematycznej, wysokich energii, molekularnej, biofizyka i biologii molekularnej. Instytut umiejscowiony jest w Dubnej, 125 km od Moskwy.

  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku. Michał Leonard Święcki (ur. 1938, zm. 8 października 2013 w Warszawie) – polski fizyk, nauczyciel akademicki, wykładowca Uniwerystetu Warszawskiego, profesor Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, wieloletni pracownik Instytutu Badań Jądrowych, przekształconego później w Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Dodano: 17.07.2013. 21:27  


  Najnowsze