• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy zaprojektowali kamerę o możliwościach dorównujących ludzkiemu oku

  22.09.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyobraź sobie, że w grupie 59 000 ludzi oglądasz trzymający w napięciu mecz piłki nożnej na zatłoczonym i hałaśliwym stadionie. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwają strażnicy. Co jednak się stanie w przypadku utraty przez nich kontroli nad sytuacją? Finansowany ze środków UE system "Smart Eyes" (Inteligentne oczy) stanowi najnowocześniejszy system kamer umożliwiający zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w budynkach i na obszarach użytku publicznego. Działa on w sposób podobny do ludzkiego oka, analizując zarejestrowane dane w czasie rzeczywistym i identyfikując zdarzenia wymykające się spod kontroli. System oferuje też zestaw kluczowych rozwiązań.

  Kamery zaprojektowano w toku finansowanego ze środków unijnych projektu SEARISE ("Inteligentne oczy: nadzorowanie i rozpoznawanie istotnych zdarzeń"). Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 2,15 mln euro w ramach obszaru "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (Information and communication technologies, ICT) Siódmego Programu Ramowego (7PR). Projektem SEARISE kierowali naukowcy z niemieckiego Instytutu Stosowanych Technologii Informacyjnych Fraunhofera (FIT). Według partnerów biorących udział w projekcie system automatycznych kamer może wykrywać, monitorować i kategoryzować istotne zdarzenia oraz działania.

  Podobieństwo systemu Smart Eyes do ludzkiego oka jest tak wysokie, że system potrafi odróżniać przedmioty w określonym otoczeniu niezależnie od jego pozostałych elementów. Uczestnicy projektu twierdzą, że w ramach przeprowadzanej w czasie rzeczywistym oceny danych wideokamera "wychwytuje istotne cechy otoczenia".

  "Funkcja ta jest bezcenna w przypadku monitorowania wideo budynków i miejsc użytku publicznego" - wyjaśniła dr Martina Kolesnik z instytutu FIT. "W niektórych okolicznościach możliwość obserwacji otoczenia przez człowieka jest ograniczona. Wystarczy poprosić kogoś o przypilnowanie wydzielonego obszaru na stadionie piłkarskim. Z całą pewnością osoba ta przeoczy wiele informacji. Człowiek może skutecznie nadzorować tylko określone wycinki otoczenia i szybko zaczyna odczuwać zmęczenie. W tym miejscu zaczyna się rola systemu Smart Eyes".

  W skład opracowanego w ramach projektu SEARISE systemu urządzeń wchodzi nieruchoma kamera monitorująca określony obszar oraz dwie kamery stereoskopowe o bardzo wysokiej aktywności. System Smart Eyes może obserwować oraz monitorować obiekty i miejsca w sposób szybki i celowy, analogicznie do ludzkich oczu.

  W ramach rozpoczętego w 2008 roku i zaplanowanego na trzy lata projektu SEARISE opracowano oprogramowanie odznaczające się hierarchiczną strukturą modułową (stanowi ona model obliczeniowy procesu przetwarzania sygnałów wzrokowych w mózgu), służące do automatycznej analizy sekwencji obrazów. Dzięki identyfikacji ruchu wszystkich pikseli oprogramowanie umożliwia określenie przez system obszarów otoczenia charakteryzujących się szczególnie wysoką aktywnością.

  Według zespołu projektowego system ma zdolność uczenia się wzorców ruchu. Są one przechowywane w postaci modeli typowych sytuacji i wykorzystywane do identyfikacji oraz klasyfikacji zdarzeń. Działanie to polega na rozpoznawaniu przez oprogramowanie widzów aktywnych i biernych. Program umożliwia identyfikację wzorców obrazów, takich jak schody lub puste siedzenia, przy jednoczesnym izolowaniu określonych przedmiotów, na przykład flag.

  "Nasze oprogramowanie do analizy obrazów jest kompatybilne z systemami kamer wszystkich firm" - powiedziała dr Kolesnik. "Jest ono łatwe w instalacji. Użytkownicy nie muszą konfigurować ustawień".

  System Smart Eyes zostanie zaprezentowany publiczności podczas wystawy Security Essen 2010, która odbędzie się w dniach 5-8 października. Partnerzy projektu SEARISE pochodzą z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System informacyjny – to posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego. Komputeryzacja systemów informacyjnych jest coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działania systemu zarządzania, ponieważ mimo początkowych wydatków na szkolenia, oprogramowanie i wdrożenie, system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzowanie zadań, dostarcza niezwłocznie żądanych informacji, ułatwia pracę grupową w przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów. System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  System kontroli dostępu jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być: Funkcjonalność – w technice zbiór atrybutów urządzenia, oprogramowania lub systemu, określających zdolność do dostarczenia funkcji zaspokajających wyznaczone i zakładane potrzeby, podczas używania w określonych warunkach.

  Inteligentny system pomiarowy (ang. Smart Metering – SM) – kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obejmujący inteligentne liczniki energii elektrycznej odbiorców energii, infrastrukturę telekomunikacyjną, centralną bazę danych oraz system zarządzający. Inteligentne systemy pomiarowe są częścią inteligentnej sieci elektroenergetycznej i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od niej. System dziedzinowy – samodzielny i niezależny system informatyczny, stworzony do świadczenia usług tylko dla silnie określonego obszaru danego przedsiębiorstwa. Nie stanowi on części innego systemu dziedzinowego, ale może być producentem lub konsumentem informacji dla innych systemów dziedzinowych.

  System mikroprocesorowy lub mikrosystem — system do realizacji dowolnego zadania dającego się sprowadzić do przetwarzania wektorów informacji cyfrowej. W skład takiego systemu wchodzi sprzęt elektroniczny i oprogramowanie. System zarządzania bazą danych, SZBD (ang. Database Management System, DBMS) – oprogramowanie bądź system informatyczny służący do zarządzania bazą danych. System zarządzania bazą danych może być również serwerem bazy danych (SBD) lub też może udostępniać bazę danych lokalnie – na określonym komputerze.

  System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).

  Xcode jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE) firmy Apple Inc., służącym do tworzenia aplikacji i innego oprogramowania na system OS X. Pozwala programować we wszystkich głównych warstwach programistycznych OS X takich jak Carbon, Cocoa i Java. Umożliwia edytowanie projektu, wyszukiwanie i nawigację, edycję plików, budowanie projektu i debugowanie wszystkich typów projektów programistycznych OS X, włączając w to aplikacje, narzędzia, schematy, biblioteki, pakiety pluginowe, rozszerzenia jądra i sterowniki urządzeń.

  Dodano: 22.09.2010. 17:17  


  Najnowsze