• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy raport wskazuje na osiągnięcia niezwiązane z badaniami kosmicznymi, które mogą pomóc w przyszłych misjach kosmicznych

  10.07.2014. 15:58
  opublikowane przez: Redakcja

  Europejska Fundacja Nauki (ESF) opublikowała nowy raport poświęcony technologicznym przełomom na rzecz postępu naukowego. Chociaż wiadomo, że sektor ten jest kluczowym motorem innowacji przynoszących korzyści społeczeństwu, ESF i Europejska Agencja Kosmiczna uzależniają część jego przyszłości od technologii niezwiązanych z przestrzenią kosmiczną.

  To nie tajemnica, że priorytetem w Europie są inwestycje w przestrzeń kosmiczną. ESA i krajowe agencje kosmiczne dysponują łącznym budżetem rocznym w wysokości ponad 9 mld EUR, a około 1,5 mld EUR wydanych zostanie na badania kosmiczne ze środków programu &#132Horyzont 2020&#148. Dyskusyjne nakłady inwestycyjne? Jeśli tak, to musielibyśmy pominąć fakt, że na przykład amerykański GPS został pierwotnie stworzony jako wojskowy system obserwacji. Teraz każdy może mieć dostęp do usług lokalizacyjnych w samochodzie czy za pomocą smartfona, a wartość rynku GPS ma osiągnąć do roku 2016 wysokość 26,67 mld USD (19,62 mld EUR). To samo dotyczy wielu technologii pierwotnie opracowanych na potrzeby sektora kosmicznego, które ostatecznie przynoszą korzyści całemu społeczeństwu.

  Jednak w obliczu rosnącej złożoności problemów, sektor kosmiczny potrzebuje nieszablonowego myślenia. A zważywszy, że co dwie głowy (czy ich większa liczba) to nie jedna, może spogląda ku innowacjom w innych sektorach i zabiegać o zawiązywanie partnerstw.

  Raport ESF zatytułowany &#132Technologiczne przełomy na rzecz postępu naukowego&#148 (TECHBREAK - Technological Breakthroughs for Scientific Progress) omawia pięć zagadnień czy też &#132dominujących sił napędowych&#148, którymi zajmuje się obecnie sektor: redukcja masy przy utrzymaniu sztywności; budowa statków kosmicznych o trwałości ponad 50 lat; umieszczenie ponad 30-metrowego teleskopu w przestrzeni kosmicznej; prowadzenie autonomicznej prospekcji geofizycznej planet i umożliwienie ludziom pozostawania w kosmosie przez ponad dwa lata oraz ostatecznie dotarcie na Marsa. Raport stanowi dorobek projektu TECHBREAK, realizowanego wspólnie przez ESF i ESA, którego celem była prognoza pojawienia się takich właśnie przełomowych technologii, aby umożliwić nowe misje kosmiczne w latach 2030-2050 i identyfikacja cennych partnerstw na zasadzie synergii ze specjalistami niezwiązanymi z przestrzenią kosmiczną.

  Na 116 stronach raportu zawarto prezentację obecnego stanu prac badawczych w różnych dziedzinach i wskazano na innowacje, które warto obserwować w myśl unijnej koncepcji kluczowych technologii prorozwojowych (KET). Obejmują one badania naukowe nad robotyką, hibernacją, syntetycznymi organizmami, fotowoltaiką, elastyczną elektroniką, nanomateriałami, drukiem 3D i technologiami oczyszczania wody.

  Dla Europejskiej Agencji Kosmicznej monitorowanie osiągnięć w tych dziedzinach za pośrednictwem odpowiednich kanałów komunikacji i dalsze poszerzanie ich potencjalnego zastosowania w ramach wspólnych programów może mieć kluczowe znaczenie w sprostaniu wyzwaniom stającym przed sektorem - podsumowuje ESF.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polska Agencja Kosmiczna (ang. Polish Space Agency, POLSA) – narodowa komisja kosmiczna, członek międzynarodowej organizacji krajów europejskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Dzięki niej polskim przedsiębiorstwom ma być łatwiej pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Do zadań polskiej agencji należeć będzie promowanie współpracy nauki z biznesem w tej branży, usuwanie barier w rozwoju polskich technologii kosmicznych. SMART-1 (ang. Small Missions for Advanced Research in Technology 1) – bezzałogowa sonda kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), pierwsza księżycowa misja tej agencji. Przeznaczona do testowania nowych technologii, które mają zostać wykorzystane w konstrukcji przyszłych sond kosmicznych. Od listopada 2004 do września 2006 sztuczny satelita Księżyca. Azjatycki wyścig kosmiczny: Najbogatsze i najbardziej rozwinięte technologicznie kraje Azji włączają się do prac nad badaniami kosmosu oraz jego komercyjnym wykorzystaniem. Chociaż programy kosmiczne tych państw są prowadzone na skalę mniejszą niż w Stanach Zjednoczonych czy Rosji, stanowią one jednak ważny czynnik polityczny i prestiżowy, dlatego kraje azjatyckie konkurują pomiędzy sobą w osiągnięciach w technice kosmicznej. Poszczególne programy prowadzone są ze środków państwowych za pośrednictwem rządowych agencji kosmicznych.

  Obserwatorium kosmiczne – urządzenie w przestrzeni kosmicznej zaprojektowane do obserwacji odległych planet, galaktyk i innych obiektów. COS-B (akronim od Cosmic Ray Satellite – satelita promieni kosmicznych) – satelita naukowy. Ósma misja agencji CERS/ESRO, pierwszy satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej, wraz z SAS-2 prowadził pierwsze dokładne obserwacje Wszechświata w promieniach gamma. COS-B miał na pokładzie jeden duży eksperyment: Gamma-Ray Telescope (teleskop promieni gamma), który był dokonaniem grupy europejskich laboratoriów naukowych, znanej jako Caravane Collaboration. Misja COS-B była pierwotnie zaplanowana na dwa lata. Jednak trwała pomyślnie przez 6 lat i 8 miesięcy. COS-B wykonał pierwszą kompletną mapę Galaktyki w promieniach gamma.

  ExoMars – planowana wspólna Europejskiej Agencji Kosmicznej i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos misja badawcza Marsa. Będzie składała się z dwóch misji obejmujących: Automatyczny Statek Transferowy (ang. Automated Transfer Vehicle, ATV) – typ kosmicznych statków transportowych Europejskej Agencji Kosmicznej (ESA), służących do zaopatrywania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w paliwo, wodę, powietrze i materiały do eksperymentów. Dodatkowo, ATV może podnieść orbitę stacji, przywracając jej właściwą pozycję utraconą przez działanie szczątkowej ziemskiej atmosfery. Są to pojazdy bezzałogowe wynoszone za pomocą rakiet Ariane 5 ES z kosmodromu Kourou. Po kilku dniach lotu (w przypadku pierwszej misji po trzech tygodniach lotu) statki automatycznie dokują do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (do modułu Zwiezda).

  Studencka inicjatywa technologii i eksploracji kosmosu (ang. Student Space Exploration & Technology Initiative, SSETI) – stowarzyszenie zrzeszające 32 uczelnie z 12 europejskich krajów (również z Polski). Ma na celu promocję astronautyki i związanych z nią technologii poprzez budowę minisatelitów studenckich. Głównym patronem projektu jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), której biuro edukacyjne koordynuje prace wszystkich członków stowarzyszenia. Atmospheric Reentry Demonstrator (ARD) – demonstracyjny statek kosmiczny wielkości 80% kapsuły Apollo, którego zadaniem był test nowych technologii związanych z powrotem pojazdu kosmicznego na Ziemię. Pojazd został zbudowany przez konsorcjum Aérospatiale na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

  SOHO (ang. Solar and Heliospheric Observatory) – projekt badawczy współtworzony przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA). W ramach projektu, 2 grudnia 1995 roku, w stronę Słońca została wystrzelona rakieta, która wyniosła bezzałogową sondę kosmiczną na orbitę okołosłoneczną.

  Orbita cmentarna – rodzaj orbity, na którą kierowane są statki kosmiczne, które osiągnęły kres swojego resursu. Zużyte satelity oraz rakiety nośne, nawet jeśli nie są uszkodzone, stanowią kosmiczne śmieci, które zagrażają obiektom pracującym na niskiej orbicie okołoziemskiej lub orbicie geostacjonarnej. Zgodnie z postanowieniem Europejskiej Agencji Kosmicznej z 2002 roku, każdy statek kosmiczny, po upływie 25 lat od zakończenia swojej misji, powinien zostać deorbitowany i spłonąć w atmosferze lub zostać wyniesiony 300 kilometrów powyżej pierścienia orbity geostacjonarnej i pozostawiony na orbicie cmentarnej.

  Space Shuttle/International Space Station Extravehicular Mobility Unit (EMU) to samodzielny, antropomorficzny system, który zapewnia ochronę środowiskową, mobilność, podtrzymywanie życia i komunikację dla członków załogi wahadłowców kosmicznych lub Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wykonujących spacery kosmiczne. Jest to dwuczęściowy półsztywny skafander i obecnie jeden z dwóch skafandrów kosmicznych używanych przez załogę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, drugim jest rosyjski skafander Orłan. azjatycki wyścig kosmiczny: Najbogatsze i najbardziej rozwinięte technologicznie kraje Azji włączają się do prac nad badaniami kosmosu oraz jego komercyjnym wykorzystaniem. Chociaż programy kosmiczne tych państw są prowadzone na skalę mniejszą niż w Stanach Zjednoczonych czy Rosji, stanowią one jednak ważny czynnik polityczny i prestiżowy, dlatego kraje azjatyckie konkurują pomiędzy sobą w osiągnięciach w technice kosmicznej. Poszczególne programy prowadzone są ze środków państwowych za pośrednictwem rządowych agencji kosmicznych.

  Lot kosmiczny – zastosowanie technologii kosmicznej, aby wynieść pojazd kosmiczny do i poprzez przestrzeń kosmiczną.

  Dodano: 10.07.2014. 15:58  


  Najnowsze