• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oświetlając drogę ku przyszłości

  03.09.2013. 17:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Zupełnie nieefektywne żarówki żarowe to już pieśń przeszłości, ponieważ zostały wycofane z europejskich półek sklepowych, aby ustąpić miejsca bardziej wydajnym źródłom światła. Wycofanie tych żarówek to element unijnej strategii, zmierzającej do obniżenia ogólnego zużycia energii oraz podniesienia poziomu ekologiczności.

  Teraz także inne źródła światła, np. żarówki halogenowe, brane są pod lupę. Gros dzisiejszych badań nad alternatywami koncentruje się na elektroluminescencji organicznej - rozwiązaniu, które daje nadzieję na wydajność przewyższającą nawet kompaktowe lampy fluorescencyjne. Szczególnie interesujące wydają się organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED), w których warstwa związków organicznych emituje światło w reakcji na przepływający prąd elektryczny.

  Finansowany ze środków unijnych projekt FAST2LIGHT (Wysokowydajne, wielkoobszarowe i opłacalne technologie produkcji OLED) ma na celu opisanie, jak można by wykorzystać nową platformę technologiczną do wytwarzania metodą roll-to-roll (R2R) folii świetlnych OLED.

  Diody OLED są zimnym źródłem światła co wraz z ich nadzwyczajną wydajnością energetyczną sprawia, że doskonale nadają się na zrównoważone rozwiązanie świetlne.

  Koszty to ważny czynnik na każdym rynku. W tym przypadku oszczędności byłyby osiągalne pod warunkiem produkcji diod OLED na folii z użyciem szybkiej technologii R2R.

  Zakres projektu FAST2LIGHT, kierowanego przez TNO Built Environment and Geosciences, obejmuje wszystkie warstwy składające się na folię świetlną OLED. Partnerzy projektu zaczęli od wybrania odpowiedniego substratu, po czym wprowadzili wysokowydajne metody osadzania i wzornikowania wszystkich materiałów niezbędnych do ostatecznego wytworzenia folii świetlnej.

  Wówczas stało się jasne, które architektury urządzeń i modele najlepiej nadają się do integrowania tych nowych metod osadzania i wzornikowania. Wynikiem końcowym są zestaw zasad projektowania oraz ostateczny plan procesu, które pozwalają zbudować pilotażową linię produkcyjną.

  Jedną z najtrudniejszych do pokonania przeszkód było opracowanie wystarczająco cienkiej bariery foliowej. Naukowcy twierdzą, że diody OLED dają szansę na stworzenie elastycznych, cienkich, super lekkich i efektywnych energetycznie źródeł światła przyszłości.

  W toku projektu FAST2LIGHT, który otrzymał 10 mln EUR unijnego dofinansowania, wykazano, że diody OLED można produkować w sposób wydajny i opłacalny. Badania te otwierają drogę do opracowania szeregu nowych rodzajów źródeł światła, które pozwolą jednocześnie obniżyć rachunki za prąd i pomóc w ochronie środowiska.

  Prace nad projektem zakończyły się w 2011 r.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polifluoren – polimer przewodzący wykorzystywany w wyświetlaczach OLED. Po przyłożeniu napięcia emituje światło niebieskie. Polimer ten zbudowany jest z monomerów fluorenu. Polifenylenowinylen (poli(p-fenylenowinylen), PPV, PPVE, z ang. polyphenylene vinylene, polyphenylvinylene, poly(1,4-phenylene vinylene) lub Poly(p-phenylene vinylene)) - polimer wykorzystywany w budowie wyświetlaczy OLED. Po przyłożeniu napięcia emituje światło zielone lub żółtozielone, właściwość tę zaobserwowano po raz pierwszy w 1989 roku w Laboratorium Cavendisha Uniwersytetu Cambrigde. Pracując w grupie badawczej profesora Richarda Frienda, Jeremy Burroughes odkrył, że diody OLED można wyprodukować używając polimerów o układach sprzężonych (polimerów przewodzących). Politiofen (poli(2,5-tienylen), skrót: PT, PTh, PTs lub PTP, z ang. polythiophene) – związek organiczny, polimer przewodzący, składający się z łańcucha cząsteczek tiofenu, wykorzystywany w budowie wyświetlaczy OLED. Po przyłożeniu napięcia emituje światło czerwone. Politiofen też kurczy się bądź rozciąga pod wpływem prądu elektrycznego, a w temperaturze -235 °C staje się nadprzewodnikiem.

  Polipirydyna (PPY, z ang. Polypyridine) to polimer przewodzący wykorzystywany jest w budowie wyświetlaczy OLED, po przyłożeniu napięcia emituje światło niebieskie. Polimer ten zbudowany jest z monomerów pirydyny. Organiczna dioda elektroluminescencyjna, OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode) to dioda elektroluminescencyjna (LED) wytwarzana ze związków organicznych.

  Krzem amorficzny zwany a-Si - to niekrystaliczny alotrop pozyskiwany z krzemu, tzw. krzem w fazie amorficznej, masowo wykorzystywany przy produkcji ogniw fotowoltaicznych, wyświetlaczy LCD, OLED. Żywotność krzemu w postaci bezkształtnej jest ponad dwukrotnie niższa od krzemu monokrystalicznego i wynosi ok. 10 lat. Policyjanamid (PCN, z ang. polycyanamide) to polimer przewodzący wykorzystywany jest w budowie wyświetlaczy OLED. Polimer ten zbudowany jest z monomerów cyjanamidu.

  Polifenyloacetylen (pPA, PPA, PPAT, PPAC lub PPhA z ang. polyphenylacetylene) - organiczny polimer przewodzący o wzorze [-(C6H5)-CH=CH-]n o barwie żółtej, wykorzystywany w budowie wyświetlaczy OLED. Jest syntezowany w procesie polimeryzacji fenyloacetylenu przy użyciu katalizatorów. Polifenyloacetylen występuje w postaci dwóch izomerów geometrycznych jako cis-PPA i trans-PPA. AMOLED (ang. Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode lub Advance Matrix OLED) – ulepszona wersja diod OLED. Nie grubszy niż 1 mm wyświetlacz oferujący dobrą jakość obrazu i nie wymagający podświetlania. Wyświetlacze typu AMOLED oferują taką samą jakość obrazu jak wyświetlacze OLED, ale w odróżnieniu od nich zużywają do działania znacznie mniej energii i mają większą żywotność. Głównym przeznaczeniem tych ekranów jest ich montaż w urządzeniach przenośnych (telefonach komórkowych, np. Samsung SPH-W2400, LG SH150A, Samsung Jet; smartfonach, np. Nokia E7, Nokia N8, Nokia C7, Nokia N85, HTC Desire, Samsung I9000, I9300; odtwarzaczach multimedialnych, np. Pentagram EON Slide-R i innych urządzeniach mobilnych).

  Polifuran (PF, PFu) – organiczny polimer przewodzący prąd elektryczny zawierający heterocykliczny układ furanu. Stosowany do produkcji wyświetlaczy OLED.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Cold-stamping to technika druku z użyciem folii cold-stampingowej i odpowiedniego kleju. Klej nanoszony jest metodą fleksograficzną lub offsetową dokładnie w miejscach, które chcemy zadrukować (uszlachetnić folią). Po dociśnięciu kleju "nadrukowanego" do warstwy klejowej folii następuje oderwanie barwnika od warstwy nośnej (w przypadku fleksografii wymagane są dodatkowo lampy UV aktywujące klej). Maszyny drukarskie wymagają specjalnych przystawek umożliwiających cold-stamping. Rozwiązania Mie - dokładne rozwiązanie problemu rozpraszania światła na sferycznych cząstkach w postaci nieskończonego, ale zbieżnego szeregu. Rozwiązania Mie dają informacje o ilości promieniowania zaabsorbowanego lub rozproszonego przez cząstkę. Właściwości rozproszeniowe cząstki obliczone zgodnie z tym rozwiązaniem noszą kolokwialną (ale nieprawidłową) nazwę rozpraszanie Mie.

  BenQ-Siemens EF91 – telefon komórkowy firmy Siemens. Wyświetlacz jest kolorowy, rodzaju TFT i ma 240x320 pikseli przy 262144 kolorach. Ekran zewnętrzny ma 96x64 pixeli oraz matrycę OLED. Lampa elektryczna - rodzaj sztucznego źródła światła, w których światło wytwarzane jest w wyniku przepływu prądu. Lampy te charakteryzują się bardzo dużą skutecznością świetlną, możliwością wytwarzania bardzo dużych strumieni świetlnych, a także łatwością oraz bezpieczeństwem eksploatacji.

  Skuteczność świetlna (wydajność świetlna) określa stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez określone źródło światła do pobieranej przez nie energii w jednostce czasu. Skuteczność świetlna może być podawana także procentowo, w porównaniu do wartości 683 lm/W, tj. przypadku źródła idealnego, które całą dostarczoną energię oddaje w zakresie widzialnym światła. Dioda impulsowa - dioda, która charakteryzuje się bardzo dużą szybkością pracy - rzędu nanosekund lub mikrosekund przy wyższych napięciach. W zależności od zastosowania mogą to być diody prostownicze, diody detekcyjne, diody zabezpieczające itp.

  Dodano: 03.09.2013. 17:27  


  Najnowsze