• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt INTERESTED wciela pomysły w czyn

  24.05.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W branży komputerowej trwa pościg za innowacyjnymi, supernowoczesnymi systemami, które pozwolą zaspokoić zapotrzebowanie na prototypowe systemy osadzone, tj. systemy komputerowe do celów specjalnych, przeznaczone do wykonywania jednej lub kilku konkretnych funkcji, często z ograniczeniami narzucanymi przez pracę w czasie rzeczywistym. Projekt INTERESTED (Interoperacyjne systemy osadzone: łańcuch narzędziowy do sprawniejszego i szybszego projektowania oraz tworzenia prototypów i generowania kodu), finansowany z tematu TIK (Technologie informacyjne i komunikacyjne) Siódmego Programu Ramowego (7PR) na kwotę prawie 5,4 mln EUR, pomaga osiągnąć pożądany cel.

  Rozpoczęty w styczniu 2008 r. projekt INTERESTED pozwoli zrealizować pierwsze europejskie środowisko narzędzi referencyjnych do projektowania oprogramowania. Celem konsorcjum jest stworzenie zintegrowanego i otwartego łańcucha narzędzi referencyjnych do systemów osadzonych i projektowania oprogramowania. Efektem końcowym ma być bezpieczny a jednocześnie wysoce wiarygodny i wydajny łańcuch narzędzi referencyjnych, które pozwolą obniżyć koszty użytkowania i konserwacji o połowę. Według partnerów łańcuch narzędzi referencyjnych powinien być dostępny do grudnia 2010 r.

  W skład konsorcjum wchodzą europejscy dostawcy narzędzi osadzonych (w tym Francuska Komisja ds. Energii Atomowej i Artisan Software Tools z Wlk. Brytanii), użytkownicy tych narzędzi (np. Siemens Mobility z Niemiec czy Magneti Marelli Powertrain z Włoch) oraz przedsiębiorcy z różnych branż, np. lotniczej, samochodowej i kolejowej, którzy będą testować łańcuch narzędzi referencyjnych w rzeczywistych zastosowaniach i aplikacjach projektanckich. W ramach projektu konsorcjum zaoferuje także możliwość używania narzędzi w połączeniu z rozwiązaniami osadzonymi o charakterze komercyjnym, masowym, otwartym czy wewnątrz firmowym.

  Łańcuch narzędzi INTERESTED pogrupuje narzędzia osadzone na trzy domeny projektowe: projektowanie systemów i oprogramowania, platformy sieciowe i robocze, synchronizacja i analiza kodu. Jak informują partnerzy domeny te obejmą pełny zakres systemów osadzonych i techniki informatycznej, np. generowanie i weryfikacja kodu w sieciach i na platformach roboczych RTOS (systemy operacyjne czasu rzeczywistego) po generowanie i weryfikację kodu oprogramowania dostosowanego do konkretnego sprzętu.

  "Projekt INTERESTED pozwoli przejść od zbioru odrębnych narzędzi, które osobno automatyzują poszczególne funkcje, do kompleksowego łańcucha narzędzi referencyjnych składającego się ze współpracujących i zintegrowanych elementów, wspomagających wszystkie istotne procesy systemów osadzonych oraz projektowania oprogramowania" - wyjaśnia Eric Bantegnie, szef Esterel Technologies i koordynator projektu. "Łańcuch rozciąga się od poznania wymogów [zidentyfikowania potrzeb klienta] po zintegrowanie kodu z jednostką docelową oraz weryfikację i zatwierdzenie."

  Jak się cytuje konsorcjum, łańcuch narzędzi referencyjnych ma być głównie wykorzystywany przez przedsiębiorstwa pracujące z zachowaniem ścisłych wymogów kontroli jakości nad złożonymi systemami osadzonymi o decydującym znaczeniu, które działają na potrzeby systemów funkcjonujących w trybie ciągłym i mających na co dzień wpływ na pracę ludzi i firm, od branży lotniczej i motoryzacyjnej po rynki finansowe.

  Najczęściej przedsiębiorstwa tego typu muszą spełniać wymogi formalnych procesów certyfikacyjnych, jak IEC 61508 w przemyśle, IEC 60880 w energetyce czy zbliżający się standard bezpieczeństwa ISO 26262 w branży motoryzacyjnej.

  Ze swojej strony dyrektor naczelny Artisan Software Tools, James B. Gambrell powiedział: "Projekt INTERESTED pozwoli opracować łańcuch narzędzi spełniający wymogi dużych firm europejskich z szerokiego spektrum branż, których pozycja światowego lidera coraz częściej zależy od złożonych systemów osadzonych i odpowiedniego oprogramowania."

  Wśród innych uczestników projektu znalazły się następujące spółki: UNIS (Czechy), Symtavision GmbH (Niemcy), Airbus France SAS (Francja) oraz Evidence Srl (Włochy).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narzędzia wnękowe - są to narzędzia kamienne formowane retuszem wnękowym. Narzędzia tego typu mogą posiadać od jednej do kilku wnęk co jest podstawą dla typologii tych narzędzi. Autotools (GNU build system) - zestaw narzędzi programistycznych, które pomagają w kompilowaniu kodu źródłowego i budowaniu przenośnych pakietów oprogramowania dla wielu systemów operacyjnych z rodziny UNIX. Narzędziownia lub narzędziarnia - budynek lub część hali zakładu przemysłowego, wydzielone jako odrębny dział, służący jako magazyn, wypożyczalnia oraz miejsce na wykonywanie wszelkich prac służących utrzymaniu narzędzi i przyrządów technicznych (np. pomiarowych) we właściwym stanie technicznym. Ponadto narzędziownia służy jako miejsce wykonywania narzędzi na potrzeby produkcji lub ich modyfikowanie i przystosowanie na potrzeby procesu technologicznego. W narzędziowni dokonuje się również napraw i konserwacji narzędzi i przyrządów.

  Narządy zmysłów (organa sensuum, sensoria) – narządy wyspecjalizowane w rejestrowaniu docierających do organizmu bodźców ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego. Zbudowane są z receptorów oraz ze struktur towarzyszących . Narządy te są podstawą funkcjonowania zmysłów. Narzędzia zębate - są to narzędzia kamienne wykonywane retuszem wnękowym można wyróżnić narzędzia zębate podłużne, pojedyncze i podwójne czyli transwersalne.

  Narząd szczątkowy, rudyment – w biologii określa się tak narządy o uproszczonej budowie w porównaniu do ich odpowiedników u innych organizmów, zwłaszcza przodków. Uwstecznienie budowy tych narządów nastąpiło wskutek zatracenia ich pierwotnej funkcji. Narządy szczątkowe zwykle nie spełniają żadnej biologicznej funkcji i zazwyczaj w toku ewolucji zanikają. Jeśli jednak narząd taki nie upośledza funkcjonowania organizmu, to nie jest eliminowany przez dobór naturalny. Narządy szczątkowe są pośrednimi dowodami ewolucji. Narząd Sachsa – wyspecjalizowany, parzysty narząd elektryczny wspomagający funkcje głównego narządu elektrycznego u węgorza elektrycznego (Electrophorus electricus). Powstaje z przekształconych włókien mięśniowych jako pierwszy z trzech narządów elektrycznych występujących u tego gatunku. Główny narząd wykształca się jako drugi, a na końcu powstaje narząd Huntera. Narząd Sachsa jest zbudowany z wielu szeregów elektrocytów, stale emituje słabe impulsy o częstotliwości zależnej od stanu emocjonalnego ryby – od kilkunastu do kilkudziesięciu Hz. Jest umiejscowiony za narządem głównym, w tyle ogonowej części ciała. Służy do komunikacji wewnątrzgatunkowej i elektrolokacji. Prawdopodobnie ma duże znaczenie przy wyszukiwaniu i wyborze partnera do rozrodu.

  Narząd Jacobsona, narząd przylemieszowy (łac. organum vomeronasale) nazywany również narządem lub organem lemieszowym, lemieszowo-nosowym, lub womero-nasalnym, w skrócie oznaczany VNO (od ang. vomeronasal organ) – występujący u wielu zwierząt, chemoreceptywny, parzysty narząd zmysłu wykrywający szereg substancji chemicznych. Zawiera receptory feromonów z rodzin V1R, V2R i V3R, które mają duże znaczenie w komunikacji zwierząt, ale jego funkcjonalność w zakresie przenoszenia bodźców ze związków infochemicznych wśród ludzi nie została potwierdzona. Polityka gospodarcza musi być oparta na ściśle określonych narzędziach jej realizacji, bowiem samo określenie celów nie jest w stanie wywołać skutków społecznych czy gospodarczych. Do ich wystąpienia niezbędne jest zastosowanie następujących narzędzi:

  Narządy homologiczne to narządy zwierzęce lub roślinne, których struktury są złożone z podobnych elementów na tym samym miejscu (np. płetwa wieloryba, kończyna górna człowieka i skrzydło nietoperza). Narządy homologiczne świadczą o pokrewieństwie jednak czasami mogą się one od siebie bardzo różnić zewnętrznie, ale struktura kostna i mięśniowa jest taka sama.

  Zasada koncentracji jest to skupienie się narządów wewnętrznych lub zewnętrznych w jeden doskonalszy narząd, celem wzmocnienia funkcji tego narządu, np. skupienie się węzłów nerwowych u stawonogów.

  Narząd podkolanowy – narząd zmysłu występujący u niektórych owadów. Odpowiedzialny głównie za percepcję wibracji podłoża, ale może odbierać także wysokie częstotliwości fal mechanicznych o wysokim natężeniu. Razem z narządem tympanalnym i narządem Johnstona współtworzą zmysł słuchu owadów. Narzędzia otoczakowe (ang. pebble tools; fr. galets aménagés; ros. галенные орудия) narzędzia charakteryzujące pierwsze przemysły dolnopaleolityczne. Były to otoczaki (niekiedy okruchy skał twardych) przystosowane do pracy przez odbicie odłupków na obwodzie. Wyróżniamy trzy grupy narzędzi otoczakowych:

  Wnęka - sztuczne zaklęśnięcie w boku narzędzia krzemiennego. Narzędzia z wnęką są spotykane w wielu kulturach archeologicznych. Narzędzia z wnęką mogły być stosowane do obróbki drewna i kości oraz być pomocne w przymocowaniu do rękojeści. Ropalium, ciałko brzeżne – kompleksowy narząd zmysłu scyfomeduz i kubomeduz. Ropalia występują na brzegu dzwonu meduzy. W ich skład wchodzą najczęściej proste narządy światłoczułe – oczka, w postaci skupisk komórek barwnikowych (czasami otaczających przezroczyste komórki, spełniające rolę soczewki), a także prosty narząd równowagi zwany statocystą.

  Dodano: 24.05.2012. 17:17  


  Najnowsze