• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt SPEEDS - lepsze projektowanie i więcej oszczędności

  24.08.2010. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach czteroletniego projektu SPEEDS (Spekulacyjny i eksploracyjny model w projektowaniu systemów), który ma znacznie umocnić europejską branżę systemów osadzonych, opracowano nową metodologię projektowania, procesy i środowisko narzędziowe. Produkt opracowany na potrzeby systemów opartych na modelach, ważnych dla bezpieczeństwa nie tylko pozwala podnieść jakość projektu, ale skraca również wymagany czas i obniża koszty. Projekt SPEEDS został dofinansowany na kwotę ponad 9 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Obecnie większość telefonów komórkowych, samochodów, automatów, sprzętu medycznego, kamer, sprzętu gospodarstwa domowego i innych produktów pracuje w oparciu o system osadzony. Te systemy komputerowe stanowiące zwykle połączenie sprzętu i oprogramowania, są projektowane do wykonywania konkretnych funkcji.

  Niemniej dzięki projektowi SPEEDS wygląd i zdolności ważnych dla bezpieczeństwa systemów osadzonych i powiązanych z nimi praktyk roboczych zmieni się, inspirując powstanie nowej generacji kompleksowych metodologii, procesów i narzędzi pomocniczych.

  Koordynator projektu SPEEDS, Gert Döhmen z Airbus Deutschland w Niemczech powiedział, że projekt stworzył "podstawy dla europejskiej branży systemów osadzonych do ewoluowania od projektowania sprzętu i oprogramowania opartego na modelach ku projektowaniu i budowaniu zintegrowanych, komponentowych, kompletnych modeli systemów wirtualnych".

  Metodologia projektowania, procesy i środowisko narzędziowe SPEEDS zwiększą ponowne wykorzystanie, skrócą czas integracji i czas przetwarzania zmiany oraz zmniejszą liczbę znaczących iteracji projektowych. W sumie oznacza to niższe koszty i krótszy czas opracowywania nowych, ważnych dla bezpieczeństwa systemów osadzonych.

  Wielowarstwowa, kontraktowa metodologia projektowania i analizy formalizuje pojęcie "założeń" i "obietnic", które jest nieodłączne w kontraktach. Nowy, kontrolowany, spekulacyjny proces projektowania (opracowany jako część "zestawu narzędzi doradczych w zakresie optymalizacji procesów") umożliwia ewaluację różnych architektur, obsługę projektowania, które osiąga cel za pierwszym razem i zmniejsza ryzyko równoczesnych działań projektowych.

  Döhmen stwierdził, że projekt umożliwił wyjątkową współpracę między naukowcami zajmującymi się systemami osadzonymi, projektantami i sprzedawcami narzędzi projektowych, której owoce, o czym jest przekonany, "znacząco zwiększą konkurencyjność europejskiej branży systemów osadzonych", łącząc kompetencję w zakresie projektowania z wszechstronnymi danymi technicznymi i teoretycznymi pracami przygotowawczymi.

  Projekt, który zakończył się w kwietniu 2010 r. był reprezentowany przez organizacje aktywne w całym łańcuchu dostaw, jak producenci oryginalnych części (OEM), dostawcy i sprzedawcy narzędzi, jak również czołowe, europejskie instytucje badawcze.

  Pośród partnerów SPEEDS znalazły się niemieckie grupy Airbus Deutschland, Daimler-Chrysler, Carmeq, Roberto Bosch, Extessy oraz Kuratorium OFFIS, austriackie Magna Powertrain Engineering Center, francuskie grupy Airbus France, Esterel Technologies, GEENSYS oraz Université Joseph Fourier - Verimag i Institut national de recherche en informatique et automatique (INRIA), węgierskie Knorr-Bremse Fekrendszerek Kft, szwedzkie SAAB AB, izraelskie Aerospace Industries i IBM Israel, włoska grupa PARADES GEIE i EADS (Europejski Koncern Lotniczo-Rakietowy i Obronny).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML. RadiSys Corporation to producent i dostawca systemów wbudowanych i podobnych rozwiązań. Główna siedziba firmy znajduje się w Hillsboro w stanie Oregon, USA. Firma współpracuje z grupami deweloperskimi klientów dostarczając im sprzęt oraz know-how w zakresie architektury komputerów, integracji systemów, wbudowanych systemów operacyjnych np. OS-9, projektowania ASIC oraz tworzenia oprogramowania pośredniczącego. Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa. Mentor Graphics, Inc – międzynarodowa firma, handlująca narzędziami do projektowania i tworzenia systemów PCB. Jest jedyną firmą z branży EDA dostarczającą rozwiązania programowe dla układów wbudowanych. Firma została założona w 1981 roku. Swoją główną siedzibę ma w Wilsonville, w stanie Oregon. Obecnie zatrudnia ponad 4000 pracowników z całego świata.

  Projektowanie uniwersalne (ang. universal design) – filozofia projektowania produktów i otoczenia, w taki sposób by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Obiektowość (ang. object-orientation) – koncepcja (paradygmat) bardzo chętnie obecnie wykorzystywana w informatyce, bazująca na pojęciach klasy i obiektu. Upraszcza proces projektowania, tworzenia i testowania systemów informatycznych. Obiektowość może być realizowana na różnych etapach cyklu życia systemu informatycznego, m.in. na etapie analizy (analiza obiektowa), projektowania (projektowanie obiektowe) i implementacji (programowanie obiektowe). W efekcie możliwe jest tzw. "bezszwowe" (seamless) przechodzenie pomiędzy poszczególnymi fazami projektu, a rezultaty dotychczasowych prac (wykonanych w ramach poprzedniej fazy) mogą zostać wykorzystane na kolejnym etapie bez pracochłonnej lub (często) jakiejkolwiek obróbki.

  Communicating Sequential Processes (CSP) – formalny język służący do opisywania wzorców interakcji w równoległych systemach obliczeniowych. CSP został po raz pierwszy opisany przez C. A. R. Hoare jednakże od czasu pierwszej publikacji został bardzo rozbudowany. CSP znajduje praktyczne zastosowanie jako narzędzie do określania i weryfikowania różnych aspektów funkcjonowania systemów równoległych. CSP jest cały czas przedmiotem aktywnych badań, w tym także pracy mającej na celu zwiększenie zakresu praktycznego zastosowania CSP (np. zwiększenie ilości systemów, które mogą być za jego pomocą analizowane).

  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych. Geoff Lawton – konsultant, projektant i instruktor permakultury, posiada dyplom z projektowania permakulturowego. Od 1995 specjalizuje się w edukacji projektowaniu i realizacji projektów, wprowadzaniu systemów, administracji i rozwoju wspólnot.

  Amerykańskie i radzieckie morskie systemy balistyczne. Rozwój systemów rakietowych opartych na pociskach balistycznych wystrzeliwanych z pokładów okrętów podwodnych (SLBM) był jednym z pól wyścigu zbrojeń w ramach zimnej wojny. Wyścig pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim w tym zakresie od samego początku był w awangardzie postępu technologicznego związanego z rywalizacją dwóch supermocarstw i jednocześnie jednym z jego najsilniejszych motorów. Rywalizacja w zakresie morskich systemów rakietowych w obu państwach przyczyniała się do powstawania nowych gałęzi przemysłu, dostarczając także nowych technologii dla innych zastosowań – zarówno wojskowych, jak i cywilnych (w tym kosmicznych). Wyścig zbrojeń w zakresie systemów SLBM prowadzony był przez obydwa państwa z uwzględnieniem ich specyfik zarówno gospodarczych i naukowych, jak i polityczno-ideologicznych, a nawet kulturowych. Znajdowały one odbicie w każdym aspekcie budowanych przez USA i ZSRR systemów, począwszy od kwestii konstrukcyjnych, przez stopień automatyzacji aż po względy operacyjne i taktykę wykorzystania własnych systemów rakietowych. Powodowało to, że oba państwa nie rozwijały swoich systemów w identyczny sposób, jakkolwiek rozwój kolejnych generacji systemów był zawsze odpowiedzią na osiągnięcia i sposób działania rywala. Microsoft Press, Ms PRESS – wydawnictwo poświęcone produktom i technologiom Microsoftu. Książki tego wydawnictwa dotyczą serwerów, systemów operacyjnych, języków programowania, technologii internetowych, bezpieczeństwa, oprogramowania narzędziowego oraz użytkowego, będących produktami Microsoftu, bądź też migracji do nich z produktów innych firm.

  PowerDesigner to narzędzie typu CASE (Computer Aided System Engineering) firmy Sybase służące do modelowania systemów. Posiada funkcje umożliwiające modelowanie różnych domen architektonicznych: tj. dane, modelowanie obiektowe systemów w oparciu o standard UML, procesy biznesowe, technologia. Pozwala na zbieranie wymagań i łączenie ich z modelowanymi obiektami. Jest wykorzystywany w obszarze modelowania architektury korporacyjnej w oparciu o dowolne frameworki (np. TOGAF, Siatka Zachmana). Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno przez analityków biznesowych i architektów jak i deweloperów. Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) – polska spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów.

  BPSC SA (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA) – spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów.

  Dodano: 24.08.2010. 17:37  


  Najnowsze