• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radykalna przemiana Internetu

  24.04.2013. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy przypominacie sobie czasy, kiedy pobieranie jednego utworu muzycznego zabierało 30 minut, a filmu ponad 28 godzin? Tak było oczywiście przed wprowadzeniem transmisji szerokopasmowej, która zrewolucjonizowała korzystanie z Internetu. Teraz dostęp szerokopasmowy ma skorzystać na radykalnej odmianie dzięki europejskiemu dofinansowaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

  Paneuropejskim projektem w dziedzinie TIK o nazwie DISCUS (Rdzeń rozproszony na rzecz nieograniczonej transmisji szerokopasmowej) kieruje CTVR - irlandzki ośrodek badań telekomunikacyjnych powiązany z Trinity College Dublin. Zaangażowany w prace jest także CTVR z University College Cork. Projekt ma zapewnić bardziej opłacalną sieć, która będzie zrównoważona środowiskowo i zdolna do obsługi wszystkich obecnych i przyszłych usług w możliwej do przewidzenia przyszłości.

  Projekt DISCUS ma unowocześnić całą sieć i udoskonalić szerokopasmową transmisję światłowodową. To zapewni sieciom na obszarach miejskich i wiejskich dostęp do zaawansowanego i ultraszybkiego Internetu, a także wyższą jakość i bardziej rozpowszechnioną dostępność, których obecne sieci nie są w stanie zagwarantować.

  To oznacza, że liczba użytkowników każdej z sieci znacząco wzrośnie z 32 do 1.000, a także zwiększy się obszar zasięgu między domami a centralami z 10-20 km do ponad 100 km. Będzie to również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na usługi, takie jak strumieniowa transmisja wideo w wysokiej rozdzielczości czy gry.

  Dr Marco Ruffin, który wspólnie z Davidem Paynem, kieruje projektem z ramienia CTVR, twierdzi, że aktualny system szerokopasmowy został nadbudowany na infrastrukturze sieciowej zbudowanej pierwotnie wyłącznie do obsługi usług telefonicznych o niskiej przepustowości. Jej unowocześnianie za pomocą technologii światłowodowej, która zapewnia znacznie wyższą przepustowość, następowało powoli ze względu na wysokie, początkowe nakłady inwestycyjne i niesprawność obecnych architektur sieciowych.

  "Nad projektem DISCUS pracuje międzynarodowy zespół, który przeprojektuje i zaproponuje nowe architektury sieciowe, aby zbudować bardziej opłacalną i prostszą sieć szerokopasmową na potrzeby ultraszybkiego Internetu" - wyjaśnia dr Ruffin.

  W trzyletnim przedsięwzięciu (o łącznej wartości 11,7 mln EUR), dofinansowanym ze środków unijnych na kwotę 8,1 mln EUR, weźmie udział 13 partnerów europejskich z branży sieci optycznych oraz ze środowiska akademickiego. Pozostałą część nakładów inwestycyjnych poniosą partnerzy, między innymi Telecom Italia i Nokia.
  Inne zaangażowane kraje to Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Włochy, USA i Zjednoczone Królestwo. CTVR współpracować będzie także z głównymi, europejskimi operatorami telekomunikacyjnymi i sprzedawcami urządzeń, jak również z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz uczelniami.

  Profesor Linda Doyle, kierowniczka CTVR zauważa: "'Ten projekt jest dla nas niezwykle ekscytujący, gdyż jego skala jest dosyć znacząca. Naszym celem jest zaprojektowanie przyszłych sieci optycznych w taki sposób, aby były tańsze, trwałe i zdolne do ewoluowania wraz z potrzebami pojawiającymi się w dłuższej perspektywie".

  Umocnienie gospodarki cyfrowej Europy i postęp w dziedzinach takich jak szerokopasmowy dostęp dużej prędkości to priorytety irlandzkiej prezydencji w Radzie UE.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. HiPeRLAN Typ 2 (ang. High Performance Radio Local Area Network), europejski standard transmisji radiowej w sieciach lokalnych następca standardu HiPeRLAN. Standard ten został opracowany przez ETSI. Zapewnia dużą prędkość i mechanizmy transmisji, umożliwiające zastosowanie go w aplikacjach multimedialnych. Podobnie jak standard IEEE 802.11, także HiPeRLAN 2 przewiduje możliwość tworzenia zarówno sieci stałych, będących rozszerzeniem sieci przewodowej, jak i sieci tymczasowych. Uzyskane już połączenie typu CBR lub VBR nie zostanie zakłócone z powodu obciążenia sieci ruchem od innych użytkowników. Dzięki temu sieć może służyć do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz wideokonferencji, nie tracąc możliwości pełnego wykorzystania dostępnej przepustowości ABR. Sieć jest również szybka i pozwala na komfortowe używanie większości dostępnych dzisiaj programów komputerowych. Sieć 4G – technologia oparta na sieci radiowej o szybkim przesyle i wielofunkcyjnych punktach nadawczo-odbiorczych, funkcjonująca w paśmie 1800 MHz. Główną cechą odróżniającą 4G od swojej poprzedniczki (3G) jest szybkość transferu pomiędzy urządzeniami. Sieć czwartej generacji oferuje prędkość mobilnego Internetu na poziomie 100 Mb/s, a wysyłanie pakietów odbywa się z prędkością powyżej 25 Mb/s. Technologia umożliwia użytkownikom m.in.: ultraszybki dostęp do Internetu, zindywidualizowaną telefonię, dostęp do nowoczesnych serwisów z multimediami oraz grami.

  Internet w Korei Północnej – Korea Północna jest niemal w całkowitej izolacji od reszty świata pod względem dostępu do światowego internetu, mimo tego na terenie kraju istnieje publiczna sieć telefoniczna, która nie oferuje dostępu do łącz szerokopasmowych. Jedyny dostęp do internetu ogranicza się poprzez użycie modemu satelitarnego BGAN, oferującego prędkość pobierania oraz wysyłania danych na poziomie 350–500 kbit/s, średni czas odpowiedzi sięga 1–1,5 s, a cena za 1 MB wynosi około 7,50 USD. Przemycenie na teren kraju takiego modemu może się okazać niezwykle trudne. DSL (ang. Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od 128 kb/s do 50 Mb/s, w zależności od zastosowanej technologii DSL w danym kraju. Dla technologii ADSL prędkość wysyłania danych jest niższa od prędkości ich odbierania, natomiast prędkości te są symetryczne w technologii SDSL. Wynalazcą modemów DSL był Joseph W. Lechleitter, pracownik firmy Bellcore, który zademonstrował projekt budowy tych urządzeń w latach 80 XX w..

  Połączenie sieci telekomunikacyjnych to termin prawniczy, którego definicja przewidziana jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami. Bitstream Access (w skrócie BSA) - termin określający usługę sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (np. dostępu do Internetu), najczęściej za pomocą linii telefonicznej (w technologii xDSL). Usługa świadczona jest przez operatora korzystającego (alternatywnego) na rzecz jego klientów, przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej innego operatora (zazwyczaj dominującego na rynku). W rzeczywistości klient końcowy korzysta więc wyłącznie z infrastruktury właściwego operatora sieci, podczas gdy umowę dostawy usługi zawiera z innym. Ten z kolei, na mocy stosownej umowy ramowej, dzierżawi infrastrukturę właściwego operatora sieci.

  Neutralność sieci (internetu) – to zasada zgodnie z którą dostawcy usług internetowych (ang. Internet Service Provider) i rządy nie nakładają żadnych ograniczeń na dostęp użytkowników do sieci pozwalających na korzystanie z Internetu. Pro Futuro – operator telekomunikacyjny świadczący usługi: transmisji danych, dostępu do Internetu, usługi hostingowe i przesyłu głosu w technologii VoIP. Swoje usługi realizuje w oparciu o własną, szerokopasmową sieć telekomunikacyjną Infostradę Futuro powstałą na bazie technologii LMDS. Działalność Infostrady Futuro została zainaugurowana we wrześniu 2000 r. a następnie sukcesywnie powiększała ona jej zasięg geograficzny.

  LODMAN – miejska sieć komputerowa w Łodzi. Jest to szkieletowa sieć dalekiego zasięgu, łącząca sieci lokalne większości łódzkich uczelni, instytutów naukowych i ważniejszych urzędów, realizująca dostęp do Internetu dla tych instytucji. LODMAN jest także instytucją rejestrującą dla domen lodz.pl, sieradz.pl, plock.pl, zgierz.pl, pabianice.pl, skierniewice.pl, oraz zajmuje się eksploatacją systemu rozproszonej bazy danych Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, która m.in. udostępnia w internecie zasoby katalogowe 10 największych bibliotek naukowych w Łodzi.

  Token bus - system budowy sieci zgodny ze standardem IEEE 802.4. Jest to standard sieci z transmisją szerokopasmową (ang. broadband), w odróżnieniu od sieci Ethernet, w których transmisja odbywa się w paśmie podstawowym (ang. baseband). Sieci typu Token Bus cechuje topologia magistrali, a do połączeń wykorzystywany jest 75-omowy kabel koncentryczny, stosowany w systemach telewizji kablowej. Transmisja szerokopasmowa, przewidziana standardem 802.4, umożliwia przesyłanie informacji wieloma różnymi kanałami jednocześnie. Szybkość transmisji może osiągnąć wartość 10 Mbit/s.

  Topologia pierścienia - jedna z fizycznych topologii sieci komputerowych. Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (tworzy krąg). W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego oraz liczba takich łączy są ograniczone. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego przewodu koncentrycznego lub światłowodu. Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu. Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci. Cenzura Internetu w Chińskiej Republice Ludowej – kontrola treści zamieszczanych w Internecie realizowana przez władze państwowe poprzez szereg praw i rozporządzeń administracyjnych w Chinach. Organy państwowe, działające na mocy ponad sześćdziesięciu oddzielnych rozporządzeń, kontrolują ruch i dostępność treści w sieci poprzez współpracę z lokalnymi dostawcami usług internetowych, firmami i organizacjami pozarządowymi. Projekt ograniczania dostępu do Internetu nosi nazwę Projekt Złota Tarcza (chiń. 金盾工程; ang. Golden Shield Project).

  Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie. Zostało stworzonych i zdefiniowanych szereg specyficznych pojęć tej dostępności, takich jak: dostępność czasowa, dostępność gałęziowa, dostępność wielogałęziowa (multimodalna), dostępność transportu publicznego, dostępność do węzłów transportowych, dostępność potencjałowa (ang. potential accessibility) i inne. Historia internetu: Projekt globalnej sieci komputerów opisał w 1960 roku J. Licklider. Twórcą koncepcji Internetu jest Paul Baran, który w 1962 roku opublikował 12-tomową pracę, będącą projektem wytrzymałych, rozproszonych (nie gwiaździstych) sieci cyfrowych transmisji danych, zdolnych przetrwać przewidywaną wówczas III wojnę światową, wykonanym na zlecenie Amerykańskich Sił Zbrojnych.

  Dodano: 24.04.2013. 17:17  


  Najnowsze