• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Roboty jako platformy?

  22.01.2014. 15:58
  opublikowane przez: Redakcja

  Osobliwa koncepcja dla każdego wychowanego na idei, że roboty to toporne, metalowe maszyny albo zabawki mające ułatwiać życie lub służyć rozrywce - tymczasem nowy, dofinansowany ze środków unijnych projekt badawczy wprowadza pojęcie robotów jako platform do dostarczania inteligentnych i przyjaznych użytkownikowi aplikacji robotycznych.

  Społeczeństwo przechodzi radykalne zmiany demograficzne wraz ze stałym wzrostem liczby seniorów i osób potrzebujących wsparcia na co dzień Podczas gdy cyfrowa rewolucja przedstawiana jest jako opłacalne rozwiązanie, mające pomóc sektorowi opieki zdrowotnej w radzeniu sobie z rosnącym obciążeniem pracą, cyfrowe niedokształcenie oznacza, że wielu starszych obywateli jest faktycznie wykluczonych z szerokiego wachlarza elektronicznych usług i korzyści.

  &#132Społecznie interaktywne roboty mogą pomóc rodzinom i opiekunom w pełnieniu roli fizycznego asystenta i towarzysza&#148 - twierdzi zespół naukowców pracujących nad dofinansowanym z 7PR projektem RAPP (Robotic applications for delivering smart user empowering applications).

  &#132Roboty mogą także stać się życzliwym korepetytorem dla osób, które chcą czerpać z elektronicznych dobrodziejstw, ale nie wiedzą jak zacząć&#148 - dodają.

  Prace nad trzyletnim projektem RAPP skupią się na obliczeniowych i pamięciowych możliwościach robotów oraz na umożliwianiu operacji uczenia maszynowego, gromadzenia rozporoszonych danych i ich przetwarzania oraz na wymianie wiedzy między robotami, aby zapewniać aplikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb.

  W toku projektu RAPP wykorzystywana będzie platforma typu open source, która ma wspomóc programistów w tworzeniu lepszych aplikacji dla różnych typów robotów przeznaczonych dla osób o zróżnicowanych potrzebach, umiejętnościach i oczekiwaniach przy jednoczesnym poszanowaniu ich prywatności i niezależności. Nacisk zostanie położony na nauczenie robotów rozpoznawania i reagowania na intencje i potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem, zwłaszcza osób starszych.

  W ramach projektu RAPP o wartości niemal 2,5 mln EUR, którego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2013 r., opracowana zostanie platforma (infrastruktura) na potrzeby programistów aplikacji robotycznych. Siedmiu partnerów z pięciu krajów - Grecja, Francja, Hiszpania, Polska i Zjednoczone Królestwo - zamierza także stworzyć magazyn, z którego roboty będą mogły pobierać aplikacje robotyczne i przesyłać tam w miarę potrzeb użyteczne informacje z monitoringu.

  Zespół - w którego skład weszli pionierzy z dziedziny robotyki wspomagającej, uczenia maszynowego i analizy danych, planowania ruchu i rozpoznawania obrazu, opracowywania i integracji oprogramowania oraz eksperci ds. włączenia społecznego - opracuje sposoby doskonalenia transferu wiedzy i jej ponownego wykorzystania przez ludzi i roboty oraz przez inne, sztuczne systemy. Naukowcy planują walidację tego podejścia na podstawie odpowiednich działań pilotażowych, aby zademonstrować zastosowanie robotów do monitorowania stanu zdrowia i ruchu oraz do technicznego wspomagania osób nieprzygotowanych lub borykających się z łagodną utratą pamięci.

  W ostatecznym rozrachunku projekt RAPP pracuje nad umożliwieniem i promowaniem przyjęcia się małych domowych robotów oraz robotów serwisowych zarówno jako pomocników, jak i towarzyszy. Jak czytamy w oświadczeniu, konsorcjum zobowiązuje się do ustalenia &#132najlepszych sposobów szkolenia i dostosowywania robotów do obsługi i wspomagania osób o szczególnych potrzebach&#148.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Robot mobilny to taki robot, który może dowolnie zmieniać swoje położenie w przestrzeni. Roboty tego rodzaju mogą pływać, latać lub jeździć. Roboty mobilne mogą być robotami autonomicznymi tzn. takimi których prawie nic nie ogranicza np. przewody sterujące bądź zasilające (a jedyne ograniczenia to np. ściany lub przestrzeń w jakiej się znajdują itp.). Poniższe informacje dotyczą robotów poruszających się po ziemi. Robot równoległy – robot, którego człony tworzą zamknięty łańcuch kinematyczny. Zwykle są to roboty roboty trój- lub sześcioczłonowe, zwane odpowiednio tripodami oraz hexapodami. Istnieją też modele złożone z czterech członów. R. Daneel Olivaw – android występujący w powieściach Isaaca Asimova z serii Roboty oraz Fundacja. "R." w jego imieniu oznacza robota.

  Roboty medyczne – stanowią grupę robotów wspomagających procedury medyczne. Grupę tę stanowią w większości telemanipulatory, które wykorzystują działanie lekarza po jednej stronie i efektora po drugiej stronie. Zadaniem lekarza jest sterowanie ruchami robota oraz decydowanie o zadaniach do wykonania. Efektor z kolei, jak wynika z nazwy, ma za zadanie wykonywanie zadanych mu poleceń z nieosiągalną dla człowieka precyzją. Natomiast manipulatory rehabilitacyjne mogą być sterowane m.in. ruchami głowy, brody, gałki ocznej. Roboty medyczne stosowane są także do obsługi pacjentów oraz osób niepełnosprawnych pomagając w takich zadaniach jak np. przemieszczanie się, czy spożywanie posiłków. Autonomiczny pojazd podwodny – autonomiczny robot poruszający się pod wodą, znany także pod nazwą Unmanned Undersea Vehicles (UUV) oraz Autonomous Underwater Vehicle (AUV). Wyposażony w systemy umożliwiające mu samodzielne poruszanie się w środowisku wodnym bez ingerencji człowieka jest wykorzystywany w przemyśle morskim, badaniach naukowych i przez wojsko.

  Holonomiczność jest to pojęcie nierozerwalnie związane z robotami mobilnymi oraz ograniczeniami Pfaffa i opisuje ograniczenia ruchu jakim podlega robot. Razem z nim występuje przeciwstawne pojęcie nieholonomiczność. Robot jest holonomiczny, jeśli może zmienić kierunek swojego ruchu (swoją orientację) w miejscu. Koło szwedzkie zwane także kołem omnikierunkowym, stosowane jest w robotach mobilnych, a dokładniej w robotach o klasie (3,0). Dzięki nim robot staje się robotem holonomicznym.

  ROS (Robot Operating System) – platforma programistyczna do tworzenia oprogramowania sterowania robotów. Jest zbiorem wielu bibliotek pozwalających na sterowanie, symulację pracy robota. Ewa – polski zdalnie sterowany robot zbudowany przez Janusza Wojciechowskiego w 1960 r. Był to robot jeżdżący sterowany ręcznie, zdalnie lub za pomocą magnetofonu. Oprócz poruszania się we wszystkich kierunkach podawał rękę i mówił. Czterokołowe podwozie, zasilanie i układ sterowania ukryte były pod, sięgającą ziemi, suknią. Tułów, ręce i głowa pochodziły z lalki.

  Ludziki Lego (minifigurki Lego) to małe, zabawkowe figurki z plastiku produkowane przez Lego Group. Zazwyczaj stanowią one część składową zestawów klocków Lego. Minifigurki przedstawiają przede wszystkim ludzi, a także inne postacie (np. roboty) wiążące się z daną serią klocków.

  HRP-4C – humanoidalny robot stworzony przez Advanced Industrial Science and Technology, publicznie zademonstrowany 16 marca 2009 roku. Mierzący 158 cm o wadze 43 kg (włączając w to baterie). Kształt i kończyny robota bazują na Japanese body dimension database z roku 1997-1998. Robot potrafi syntezować mowę oraz rozpoznawać głos.

  Robot Wsparcia Inżynieryjnego MAREK – polski robot o wysokiej mobilności, przeznaczony do wykonywania misji IED/EOD. Został zaprojektowany przez Zespół Maszyn Inżynieryjnych i Robotów Katedry Budowy Maszyn Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu badawczo-rozwojowego OR 00 0012 05 dofinansowanego kwotą 1,9 mln zł ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt powstał w latach 2008–2011; kierował nim dr inż. Marian Janusz Łopatka. Robot – mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie pewne zadania. Działanie robota może być sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie robota przy pomocy technik sztucznej inteligencji. Roboty często zastępują człowieka przy monotonnych, złożonych z powtarzających się kroków czynnościach, które mogą wykonywać znacznie szybciej od ludzi. Domeną ich zastosowań są też te zadania, które są niebezpieczne dla człowieka, na przykład związane z manipulacją szkodliwymi dla zdrowia substancjami lub przebywaniem w nieprzyjaznym środowisku.

  Droid – w fikcyjnym świecie Gwiezdnych wojen to określenie większości bardziej skomplikowanych robotów, w tym androidów - zazwyczaj wyposażonych w pewien poziom sztucznej inteligencji.

  Dodano: 22.01.2014. 15:58  


  Najnowsze