• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sieć CAREN zmodernizuje dostęp do Internetu na dawnym Jedwabnym Szlaku

  17.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Rozwój wysokowydajnej, ale jednocześnie niedrogiej, regionalnej sieci badawczo-edukacyjnej w Azji stanowi ważny punkt w programie UE. Urzędnicy w Brukseli chcą, aby słabiej rozwinięte kraje miały połączenie ze światem zewnętrznym i ułatwioną wymianę informacji z innymi krajami. Projekt CAREN (Sieć badawczo-edukacyjna w Azji Środkowej) stawia czoła temu zadaniu i przynosi obiecujące wyniki.

  Projekt ten, uruchomiony w styczniu bieżącego roku, otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 mln EUR z Europejskiego Biura Współpracy EuropeAid (AIDCO) na okres od 2009 do 2011 r. Sieci Naukowo-Edukacyjne Azji Środkowej (NREN) zapewniają dodatkowe wsparcie finansowe.

  Zarządzanie projektem CAREN powierzono globalnej organizacji zajmującej się budowaniem relacji między społecznościami naukowymi DANTE (Dostarczanie zaawansowanej technologii sieciowej dla Europy). DANTE koordynuje różne projekty zakrojone na szeroką skalę, które są w części dofinansowywane przez UE.

  Łącznie 1 milion studentów i naukowców z ponad 200 uczelni wyższych i centrów badawczych wzdłuż dawnego Jedwabnego Szlaku, z Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu, będzie mieć dostęp do wysokoprzepustowych łączy internetowych, skutecznie wypełniających lukę komunikacyjną - zarówno w kontaktach lokalnych, jak i zagranicznych - i wspierających regionalny rozwój oraz spójność. Będzie to możliwe dzięki szerokopasmowej, paneuropejskiej sieci GÉANT.

  Była stolica kazachska Ałma Ata była miejscem dwóch, niedawnych spotkań na wysokim szczeblu w ramach projektu CAREN - spotkania komitetu wykonawczego oraz inaugurującego spotkania Zespołu Kierującego - które skoncentrowały się na postępach w budowie sieci. Zespół Kierujący pod kierownictwem Komisji Europejskiej podkreślił, jak ważny jest projekt CAREN dla regionu i nie tylko.

  "Sieć CAREN to wyjątkowy projekt, który zapewni lepsze kontakty naukowców z UE i Azji Środkowej" - zauważył ambasador Norbert Jousten, kierownik delegacji Komisji Europejskiej. "Ogromnie cieszymy się z tej inicjatywy i korzyści, jakie przyniesie."

  Partnerzy są przekonani, że CAREN wniesie ogromny wkład w obecne i przyszłe projekty, które obejmują wiele dziedzin, w tym telemedycynę, monitoring środowiskowy, nauczanie kanałami elektronicznymi i paleontologię.

  Uruchomienie CAREN przewiduje się na początek przyszłego roku. Partnerzy stają teraz do przetargu na naziemną sieć szerokopasmową, która zapewni lepszą łączność za pośrednictwem stabilniejszej i jednocześnie tańszej infrastruktury sieciowej.

  Sieć zastąpi istniejące łącza finansowanego przez NATO (Organizację Paktu Północnoatlantyckiego), satelitarnego projektu "Virtual Silk Highway" (znanego również pod nazwą "SILK project"), który zapewnia dostęp do Internetu naukowcom z Azji Środkowej i południowego Kaukazu.

  Według partnerów CAREN opiera się na prowadzonych przez Unię programach sieci badawczych takich jak Transeurazjatycka Sieć Informacyjna (TEIN), która łączy około 4.000 instytucji liczących ponad 30 milionów użytkowników końcowych w 10 krajach Azji i Pacyfiku. Budując na sukcesie TEIN, UE zapewnia dalsze wsparcie finansowe na rzecz uruchomienia sieci TEIN2 i TEIN3, które będą skutecznie łączyć więcej krajów z południa Azji.

  "Dzisiejsza społeczność naukowa powinna być naprawdę globalna, jeżeli ma stawić czoła wyzwaniom, jakie stają przez ludzkością" - mówi Dai Davies, dyrektor DANTE. "Stworzenie sieci CAREN stanowi naturalny ruch w promowaniu światowej współpracy. Z zadowoleniem przyjmujemy wkład, jaki wnoszą umiejętności i wiedza naukowców z Azji Środkowej w globalną społeczność naukową."

  Ze swej strony, profesor Askar Kutanov, regionalny koordynator CAREN, powiedział: "Odtwarzając dawny Jedwabny Szlak łączący Wschód z Zachodem, będziemy w stanie czerpać korzyści z szerszej współpracy oraz możliwości współdziałania z kolegami z całego świata."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  CAREN:
  http://caren.dante.net/

  DANTE:
  http://www.dante.net/

  Źródło danych: CAREN
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji pochodzących z CAREN

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. Sieć szkieletowa (ang. backbone network) – sieć telekomunikacyjna, w tym sieć komputerowa, przez którą przesyłana jest największa liczba informacji. Łączy zwykle mniejsze sieci (sieci lokalne), grupy robocze, przełączniki, sieci rozległe. Urządzenia wchodzące w strukturę sieci szkieletowej z reguły odpowiedzialne są za funkcjonowanie całej sieci na określonym obszarze. guifi.net to otwarta, wspólnotowa, neutralna i głównie bezprzewodowa sieć telekomunikacyjna składająca się z przeszło 31302 węzłów, w tym ponad 20130 działających, oraz z około 36 465 km połączeń. Większość sieci znajduje się w Katalonii i Walencji w Hiszpanii, lecz sieć ta zaczyna rozwijać się również w innych częściach świata. Jest to największa na świecie wspólnotowa sieć bezprzewodowa. Węzły są dostarczane i samo-zarządzane przez członków sieci: osoby prywatne, firmy czy administracje, współtworzących otwartą i łatwo rozszerzalną infrastrukturę.

  Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi: Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  Sieć 34 – w całości polska sieć handlowa, mająca na celu rozwój polskiego handlu, wsparcie rodzimego przemysłu i ochronę konsumentów. Sieć ta istnieje od 1996 roku. Jest to ogólnopolska organizacja niezależnych handlowców branży spożywczej działających pod własną marką Sieć 34, skupiający rodzimy kapitał. W sklepach Sieci 34 w całej Polsce zatrudnionych jest około 15 000 osób, a łączna powierzchnia sprzedażowa sklepów w całej Polsce wynosi ponad 100 000 m. W Sieci 34 znajdują się obecnie ponad 1170 sklepy z 10 województw. EuroregionBałtyk (ERB) – zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej w południowo-wschodniej części region bałtyckiregionu Morza Bałtyckiego, obejmującą osiem regionów z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej. Od początku istnienia celem ERB była poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących jego obszar, promocja kontaktów i współpracy społeczności lokalnych oraz zrównoważony rozwój regionu. Partnerami ERB są regiony zarówno starych, jaki i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obwód kaliningradzki z Rosji, dzięki czemu Euroregion stanowi skuteczną sieć kontaktów i powiązań ponad granicami, przyczyniając się do promocji dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmacniając tym samym demokrację lokalną i wspierając bezpośrednie kontakty społeczności obywatelskich. We współpracę w ramach ERB aktywnie zaangażowane są zarówno władze lokalne i regionalne, instytucje sektora publicznego i prywatnego jak i organizacje pozarządowe.

  Węzeł sieci – jest miejscem w sieci komputerowej, które może odbierać i wysyłać dane. Pod względem technicznym jest to urządzenie sieciowe, które zawiera w sobie wiele łączy telekomunikacyjnych i kieruje przesyłaniem informacji na odpowiednie łącze. Węzły sieci mogą być używane np. w sieciach lokalnych jako router lub przełącznik. Pasywna sieć optyczna (PON z ang. Passive Optical Network) - sieć optyczna należąca do grupy sieci FTTx (ang. Fiber To the x) np. Home/Loop/... Jest to sieć, w której, jako medium przekazywania danych, wykorzystuje się światłowód jednomodowy. Prędkość transmisji jest dzielona w zależności od standardu, zazwyczaj jest to podział 1:32 ale standardy akceptują podział z zakresu 1:16 do 1:128. Sygnał jest rozdzielany przez tzw. pasywne (nie wymagające zasilania) splitery optyczne, czyli pasywne urządzenia rozdzielające, które rozmieszczone są w różnych miejscach sieci PON. Sieć ta może najczęściej przyjmować postać drzewa lub magistrali. Zastosowanie urządzeń aktywnych (czyli wymagających jakiegoś rodzaju zasilania) jest przewidziane tylko w końcowych i początkowych węzłach sieci.

  Pogotowie ciepłownicze – jednostka pracowników, powoływana przez operatora sieci ciepłowniczej. Jej zadania obejmują przyjmowanie informacji o awariach sieci ciepłowniczej (np. wyciekach), awariach dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej, interwencje (naprawa uszkodzeń i awarii) oraz udzielanie informacji o stanie sieci i trwających naprawach.

  Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  Caren Metschuck, obecnie Mahn (ur. 27 września 1963), niemiecka (NRD) pływaczka. Czterokrotna medalistka olimpijska z Moskwy. Topologia pierścienia - jedna z fizycznych topologii sieci komputerowych. Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (tworzy krąg). W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego oraz liczba takich łączy są ograniczone. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego przewodu koncentrycznego lub światłowodu. Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu. Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci.

  Terenowe Sieci Elektroenergetyczne (TSE) - określane też jako Rejonowe Sieci Elektroenergetyczne (RSE) są to sieci rozdzielcze zasilające wsi, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe znajdujące się poza terenami miejskimi. W skład TSE wchodzą: sieci 110 kV, sieci SN i sieci niskiego napięcia. Sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie nazywa się często wiejskimi sieciami elektroenergetycznymi WSE. Usługi przenoszenia (ang. bearer services) - podstawowe usługi oferowane przez sieć telekomunikacyjną, zapewniające transport informacji pomiędzy punktami dostępowymi sieci. Każdy standard sieci ma zdefiniowane własny zbiór tego typu usług.

  Dodano: 17.07.2009. 15:11  


  Najnowsze