• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt EELA rozwija latynoamerykańską sieć komputerową, a EELA-2 zapewnia powszechny dostęp do niej

  07.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Europejscy naukowcy współpracowali w latach 2006-2007 z kolegami z Ameryki Łacińskiej nad uruchomieniem solidnej struktury sieciowej. Projekt EELA (E-infrastruktura wspólnie wykorzystywana przez Europę i Amerykę Łacińską), dofinansowany na kwotę 1,7 mln EUR z tematu "Infrastruktury badawcze" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, okazał się bardzo owocny. Kując żelazo póki gorące, w ramach projektu EELA-2, na bazie e-infrastruktury EELA, ma być zbudowana skalowalna, wysokiej jakości sieć o dużej wydajności.

  Naukowcy w Europie i Ameryce Północnej korzystają z sieci komputerowych od wielu lat. Kiedyś trudno było przechowywać i wykorzystywać duże ilości danych, ale innowacyjne sieci całkowicie odmieniły sytuację. Niemniej pozostały niedostępne dla naukowców z innych regionów, w tym z Ameryki Łacińskiej i Afryki. Projekt EELA rozwiązuje ten problem poprzez stworzenie solidnych zasobów informatycznych, wykorzystywanych wspólnie przez naukowców z Europy i Ameryki Łacińskiej w technologii sieciowej.

  "W takich dziedzinach jak fizyka wielkich energii, biomedycyna czy klimatologia, poziom precyzji wyników zależy od poziomu precyzji symulacji" - wyjaśnia zastępca koordynatora projektu, Philippe Gavillet z Europejskiego Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych (CERN) w Szwajcarii. "Koledzy z Ameryki Łacińskiej zasygnalizowali nam, że też chcieliby wnieść swój wkład, a jednym ze sposobów, aby im w tym pomóc było stworzenie zasobów informatycznych."

  W ramach projektu EELA udało się zbudować sieć latynoamerykańską łączącą 3.000 komputerów, która przechowuje 700 terabajtów (miliardy bajtów) danych. Dzięki niej naukowcy z Ameryki Łacińskiej mogą przeprowadzać badania między innymi w dziedzinach takich jak fizyka wielkich energii, biomedycyna i modelowanie klimatyczne.

  Partnerzy projektu połączyli komputery przez Internet lub dedykowane sieci szerokopasmowe. Opracowali również warstwę pośrednią (oprogramowanie w środku systemu, np. między klientem a bazą danych) oraz sposób zarządzania przechowywaniem i wyszukiwaniem danych. Konsorcjum EELA, złożone z 22 grup z Europy i Ameryki Łacińskiej, wykorzystało warstwę pośrednią o nazwie gLITE, która została pierwotnie zaprojektowana do zarządzania siecią używaną przez CERN do przetwarzania danych pochodzących z Wielkiego Zderzacza Hadronów oraz z innych badań w dziedzinie fizyki wielkich energii.

  "Bardzo pozytywnym skutkiem jest powstawanie sieci naukowców o tych samych zainteresowaniach zawodowych" - mówi dr Gavillet.

  Powodzenie EELA doprowadziło do powstania i uruchomienia EELA-2. Partnerzy EELA-2 uzupełnili gLITE o nowe funkcjonalności, umożliwiając dostęp do warstwy pośredniej naukowcom z różnych dyscyplin. Zespół dostosował również wersję gLITE do pracy na komputerach, które zamiast z Linuxa korzystają z systemu operacyjnego Windows. Aby wprowadzić ułatwienia dla użytkowników, w ramach EELA-2 powstał system OurGrid, który umożliwia naukowcom komunikowanie się z wieloma komputerami niezależnie od tego, jak często są wykorzystywane.

  "System OurGrid jest bardzo wygodny w użytkowaniu i zyskuje popularność" - podkreśla dr Gavillet. "Nie wymaga tych wszystkich zasobów, które są potrzebne gLITE i o wiele lepiej sprawdza się w małych instytucjach."

  W ramach EELA-2 połączono 78 instytucji z 16 krajów w Europie i Ameryce Łacińskiej. Jak informują partnerzy, wspomaga również ponad 50 projektów badawczych z różnych dziedzin naukowych.

  "Mamy jasną strategię i dokładnie wyliczyliśmy koszty wszystkich aspektów funkcjonowania i utrzymania infrastruktury" - zaznacza dr Gavillet. "Opisaliśmy cel i środki, a z pomocą naszych partnerów współpracowaliśmy z decydentami we wszystkich zaangażowanych krajach."

  rdo: CORDIS

  informacji: EELA-2: http://www.eu-eela.eu/ ICT Results: http://cordis.europa.eu/ictresults/ Teksty pokrewne: 31242 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: ICT Results
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z ICT Results
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne; Technologie sieciowe ; Badania Naukowe; Telekomunikacja RCN: 31327   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) (Europejska Sieć Informacji i Dokumentacji nt. Ameryki Łacińskiej) jest stowarzyszeniem skupiającym ośrodki dokumentacyjne, badawcze i biblioteki europejskie specjalizujące się w tematyce latynoamerykańskiej. Stanowi płaszczyznę wymiany informacji, doświadczeń a także promocji europejskich badań latynoamerykańskich i samej Ameryki Łacińskiej, głównie z zakresu nauk humanistycznych (również o podejściu interdyscyplinarnym). Efektem prac prowadzonych w ramach organizacji jest portal [REDIAL], dzięki któremu można pozyskać dostęp do opisanych poniżej źródeł informacji. Ugrupowania integracyjne w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - główne organizacje i porozumienia, których celem jest rozwój współpracy pomiędzy państwami regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. USOPAŁ (Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej) – zrzeszenie niezależnych organizacji polonijnych Ameryki Łacińskiej.

  eXist-db – otwarty system zarządzania bazą danych, wykorzystujący technologie XML do przechowywania danych. Projekt powstał w 2000 roku, a jego twórcą jest Wolfgang Meier. W przeciwieństwie do baz relacyjnych, eXist wykorzystuje język XQuery, którego używa się do operowania na danych przechowywanych w postaci zasobów podzielonych na kolekcje (podobnie jak w systemach plików). Muzyka latynoamerykańska (także Muzyka Ameryki Łacińskiej) – wspólne określenie tańców, rytmów i stylów muzycznych charakterystycznych dla krajów Ameryki Łacińskiej. Za korzenie muzyki latynoamerykańskiej uważa się najczęściej formy muzyczne pochodzące z Kuby, czyli mieszankę hiszpańskich elementów melodycznych i afrykańskich wpływów rytmicznych.

  Wikipedystka:Orlandina: Wikipedystka od września 2012 r. Obywatelka świata. Obecnie mieszka w Peru. Zna doskonale polski, hiszpański i francuski. Zainteresowania: kultura i literatura Polski i Ameryki Łacińskiej. Historia Polski, Europy i Ameryki Łacińskiej. Religie. Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd.

  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych. Inteligentny system pomiarowy (ang. Smart Metering – SM) – kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obejmujący inteligentne liczniki energii elektrycznej odbiorców energii, infrastrukturę telekomunikacyjną, centralną bazę danych oraz system zarządzający. Inteligentne systemy pomiarowe są częścią inteligentnej sieci elektroenergetycznej i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od niej.

  Stowarzyszenie Integracji Latynoamerykańskiej (Asociación Latinoamericana de Integración; w skrócie ALADI) jest organizacją państw Ameryki Łacińskiej, której celem jest integracja handlowa i gospodarcza zrzeszonych krajów. Siedzibą ALADI jest Montevideo. Do ALADI należą:

  System prawa kontynentalnego (łac. ius civile) – system funkcjonowania prawa typowy dla krajów Europy kontynentalnej, obecny także w krajach Ameryki Łacińskiej, Szkocji i Luizjanie.

  Bitstream Access (w skrócie BSA) - termin określający usługę sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (np. dostępu do Internetu), najczęściej za pomocą linii telefonicznej (w technologii xDSL). Usługa świadczona jest przez operatora korzystającego (alternatywnego) na rzecz jego klientów, przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej innego operatora (zazwyczaj dominującego na rynku). W rzeczywistości klient końcowy korzysta więc wyłącznie z infrastruktury właściwego operatora sieci, podczas gdy umowę dostawy usługi zawiera z innym. Ten z kolei, na mocy stosownej umowy ramowej, dzierżawi infrastrukturę właściwego operatora sieci. ROOT - obiektowy szkielet aplikacji (ang. framework) wspomagający pisanie programów do analizy danych. Powstał w 1994 roku w laboratorium CERN na potrzeby analizy danych fizyki wysokich energii i jest od tego czasu stale rozwijany. ROOT zawiera:

  Firebird – system zarządzania relacyjnymi bazami danych zgodny ze standardem ANSI SQL-92; obok MySQL oraz PostgreSQL jest jednym z trzech najpopularniejszych wolnodostępnych systemów zarządzania bazą danych. Oferuje również wiele elementów standardu SQL-99 oraz SQL:2003. Działa w środowisku systemu operacyjnego Linux, Windows, Mac OS X i wielu innych. Może być używany bez rejestrowania lub wnoszenia jakichkolwiek opłat w dowolnych zastosowaniach, również komercyjnych. Topologia pierścienia - jedna z fizycznych topologii sieci komputerowych. Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (tworzy krąg). W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego oraz liczba takich łączy są ograniczone. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego przewodu koncentrycznego lub światłowodu. Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu. Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci.

  I.N.D.U.C.K.S. (lub Inducks, nazwa pochodzi od połączenia słów "index" (ang. wykaz) and "ducks" (kaczki) jest dostępną za darmo bazą danych dążącą do zaindeksowania wszystkich komiksów Disneya wydrukowanych na świecie [1]. Projekt powstał w 1992 roku (zobacz niżej odnośnik "Historia Inducks"); obecnie baza zbiera informacje o publikacjach, historyjkach, postaciach, autorach komiksów oraz wiele więcej informacji. Większość użytkowników korzysta z I.N.D.U.C.K.S. poprzez wyszukiwarkę oraz interfejs przeglądania na stronie COA, która jest codziennie aktualizowana na podstawie danych z I.N.D.U.C.K.S., i jest dostępna w czternastu językach (od maja 2007 roku także po polsku).

  Dodano: 07.10.2009. 15:12  


  Najnowsze