• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 13. Jaćwieski Festyn Archeologiczny

  02.07.2011. 14:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Turnieje wojów, warsztaty archeologiczne, zawody sprawnościowe oraz koncerty pieśni galicyjskich - to tylko niektóre atrakcje dwudniowego Jaćwieskiego Festynu Archeologicznego, który w sobotę rozpoczął się w Szwajcarii koło Suwałk (Podlaskie).


  Rokrocznie odwiedza go kilka tysięcy osób. Organizatorem jest suwalskie Muzeum Okręgowe, a festyn uważany jest za największą w tej części kraju imprezę archeologiczną, promującą tzw. archeologię doświadczalną. W tym roku muzeum postawiło na warsztaty archeologii doświadczalnej (odtwarzanie przedmiotów i obiektów prehistorycznych - PAP) dla uczestników festynu.

  ,,Chcemy zmusić zwiedzających, żeby nie tylko przyglądali się, zwiedzali stoiska, ale włączyli się w tę zabawę jaką jest archeologia doświadczalna. To dobry sposób na poznanie pradziejów" - powiedział PAP Jerzy Siemaszko z Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

  Odwiedzający festyn będą mogli wziąć udział także w zawodach sprawnościowych o miano ,,najsilniejszego człowieka średniowiecza". Będą takie konkurencje jak: przeciąganie liny z przywiązanym kamieniem, trzymanie topora na czas na wyprostowanej ręce, czy bieg z dziewkami w pełnym rynsztunku.

  W sobotę wieczorem najpierw będzie można obejrzeć widowisko historyczne - rekonstrukcję wesela jaćwieskiego, a potem wysłuchać koncertu muzyki folkowej.

  Przez dwa dni podczas imprezy zorganizowanej w pobliżu Cmentarzyska Jaćwingów w Szwajcarii będą stoiska rzemieślników m.in. z ceramiką, tkaninami, ozdobami z drewna i wyrobami kowalskimi.

  Festyn odbywa się w pobliżu słynnego cmentarzyska kurhanowego z okresu rzymskiego i wędrówek ludów, przebadanego w latach 1955-1966 przez Kompleksową Ekspedycję Jaćwieską. Obecnie jest to rezerwat archeologiczny, o powierzchni ok. 4 hektarów.

  Jaćwingowie przywędrowali na tereny ziem polskich dzisiejszej Suwalszczyzny, ok. V wieku p.n.e. Był to lud wojowniczy, blisko spokrewniony z Prusami i Litwinami. Jaćwingowie zostali podbici we wczesnym średniowieczu przez Zakon Krzyżacki.

  Kurhany jaćwieskie w lesie w Szwajcarii koło Suwałk odkryto po II wojnie światowej. W 1959 roku powstało tam Cmentarzysko Jaćwingów. 

  PAP - Nauka w Polsce

  bur/ pz/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Święto Papieru – festyn organizowany corocznie w ostatni weekend lipca, od 2001 roku przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Rezerwat Archeologiczny Zawodzie – rezerwat archeologiczny w Kaliszu, na Zawodziu, oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu; dokumentuje historię badań archeologicznych prowadzonych na terenie wczesnośredniowiecznego grodu na Zawodziu oraz na Starym Mieście; obok rezerwatu znajduje się skansen. Rezerwat "Cmentarzysko Jaćwingów" – rezerwat położony we wsi Szwajcaria na Suwalszczyźnie, około 5 km na północny wschód od Suwałk. Zajmuje powierzchnię 4,12 ha. Powołany został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 października 1959 (MP nr 96 poz.517).

  Rezerwat Archeologiczny w Będkowicachrezerwat obejmujący wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, składający się z cmentarzyska kurhanowego (VIII-IX w.) i grodziska (VIII-XI w.). Znajdują się w nim również ślady osady (VIII-XIII w.) wraz z dwiema zrekonstruowanymi chatami. Rekonstrukcja – szereg działań związanych z odtwarzaniem wydarzeń historycznych. W Polsce jeszcze nie ma jednej, przypisanej mu nazwy. Określana jest nazwami: rekonstrukcja militarna, inscenizacja bitwy, festyn historyczny, widowisko historyczne itp.

  Muzeum Izraela (hebr. מוזיאון ישראל) – muzeum położone w pobliżu Knesetu w Jerozolimie. Muzeum w stosunkowo krótkim czasie osiągnęło status światowej klasy instytucji muzealnej, prezentującej zbiory archeologii od najstarszych do współczesnych czasów. Oferuje szeroką ofertę wystaw, prezentacji, publikacji i programów edukacyjnych. Kompleks muzealny odwiedza ponad 950 000 gości rocznie, wliczając w to 100 000 dzieci w ramach programów edukacyjnych. Znajduje się w pobliżu Narodowego Campusu Archeologii Izraela i Biblia Lands Museum. Warstwa kulturowa – w archeologii, efekt działalności człowieka, który doprowadził do nagromadzenia się nie tylko artefaktów, ale także i do powstania obiektów (jamy zasobowe, obiekty mieszkalne itp.) oraz do akumulacji innych substancji (odpadki organiczne i nieorganiczne – kości, węgiel drzewny, glina itp.).

  Zygmunt Filipowicz (ur. 13 kwietnia 1931 r. w Raczkach, zm. 4 września 2013 r. w Suwałkach) – suwalski działacz społeczny i kulturalny, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Znawca kultury i historii Suwałk. Krakowski Piknik Archeologiczny – cykliczna impreza o charakterze edukacyjnym organizowana co roku w sobotę od 2003 roku na przełomie maja i czerwca. Impreza utrzymana w konwencji rodzinnego pikniku. Organizatorem jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Odbywa się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Branicach. W trakcie pikniku czynna jest wystawa prezentująca naczynia gliniane odkryte na terenie Nowej Huty. Zrekonstruowane są groby sprzed 6000 i 2500 lat "pierwszych mieszkańców Branic". Można wziąć udział w wykopaliskach archeologicznych na zaimprowizowanym stanowisku archeologicznym. Repliką sierpa krzemiennego można ściąć trawę. Można zemleć ziarno w żarnach, skleić gliniane skorupy garnków. Do makiet renifera i mamuta można rzucać oszczepem lub do tarczy strzelać łukiem. Piknik urozmaicają pokazy walk i szyków bojowych historycznych oddziałów zbrojnych: wojów, rycerzy, żołnierzy.

  Obiekt archeologiczny - nieruchomy zabytek archeologiczny obejmujący jedną lub kilka jednostek stratygraficznych. Jest to wyróżniona ze względu na funkcję lub formę część stanowiska archeologicznego. Obiekty archeologiczne mogą być zagłębione w podłoże (np. domostwa zagłębione, jamy grobowe czy jamy zasobowe), bądź też wzniesione na powierzchni podłoża (np. mury). Obiekt zagłębiony zazwyczaj posiada wypełnisko, czyli jest wypełniony ziemią lub innym materiałem organicznym (np. popiołem) lub nieorganicznym (np. gruzem ceglanym), który został bądź to wrzucony celowo do zagłębienia po zaprzestaniu jego użytkowania, bądź też osadził się w sposób naturalny po porzuceniu danego miejsca przez człowieka. Obiekty dzielą się na proste i złożone. Przykładowe obiekty proste to jamy zasobowe, piece garncarskie, studnie itp. W skład obiektów złożonych wchodzi wiele obiektów prostych np. stanowisko składające się z wielu pomieszczeń, konstrukcje mieszkalne itp.

  Ulica Chłodna - pierwszy z dwóch obecnie istniejących miejskich deptaków w Suwałkach (drugi to Pasaż Grande-Synthe), a także główny więzeł komunikacyjny (przez tę ulicę w ciągu dnia przechodzi najwięcej pieszych). Położona w śródmieściu. Znajduje się tutaj wiele sklepów i punktów gastronomicznych. Prace nad zamianą zwykłej ulicy na deptak rozpoczęto na wiosnę 1999 roku i zakończono jesienią tego samego roku. Tylko z jednej strony (od ul. Kościuszki) można wjechać samochodem.

  Archeologia eksperymentalna (inaczej: archeologia doświadczalna), to jedna z metod badawczych z dziedziny archeologii. Jej kolebką są kraje anglosaskie, tam też doczekała się największej liczby opracowań naukowych i podzieliła się na rodzaje w ramach klasycznego Thomsenowskiego podziału epok w archeologii. Jej celem jest stworzenie materiału porównawczego pomocnego w interpretowaniu materiału źródłowego pozyskanego w toku badań przeprowadzonych metodą wykopaliskową. Błędnie utożsamiana z działalnością stowarzyszeń "historii żywej", archeologia eksperymentalna zajmuje się badaniem technologii wymarłych cywilizacji, próbując rekonstruować przedmioty i techniki rzemieślnicze. Podczas doświadczenia istotne są czerpane z niego informacje, nie zaś wykonane obiekty czy artefakty. Metody tej używa się głównie podczas prac nad oszacowaniem nakładu pracy, rekonstrukcją narzędzi na podstawie np. śladów przez nie pozostawionych, oraz próbami przypisania funkcji nieznanym przedmiotom. Bardzo modna w latach 60., obecnie, po latach zastoju, przeżywa renesans dzięki zastosowaniu najnowszych technik badawczych wraz z rozwojem archeologii jako nauki przyrodniczo-humanistycznej o charakterze interdyscyplinarnym. W Polsce, z powodu braku zainteresowania ze strony środowiska naukowego oraz w związku z atakami metodologów archeologii na podstawy koncepcji tej metody, archeologia eksperymentalna nie jest uznawana za metodę naukową, a wnioski są traktowane jako niczym niepoparte spekulacje o charakterze popularyzatorskim. Odbiciem tego stosunku są imprezy masowe organizowane przez polskie muzea, zresztą festyniarski charakter działania połączony ze sporadycznie prowadzonymi pracami naukowymi przez kadrę o niewielkich z reguły praktycznych podstawach jest najsłabszym ogniwem archeologii eksperymentu i podstawową płaszczyzną, na której podważa się jej naukowość. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – placówka muzealna, utworzona w 1953 jako dział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. W czerwcu 1958, po uzyskaniu własnej siedziby, przekształcona została w Oddział Archeologiczny. Od 1 stycznia 1962 funkcjonuje jako samodzielne muzeum. Gromadzi zbiory dokumentujące: pradzieje północnej Polski, kulturę materialną mieszkańców Gdańska i Pomorza Gdańskiego, od wczesnego Średniowiecza po czasy nowożytne; bursztyn i wyroby z bursztynu, od pradziejów po współczesność; kulturę materialną dawnych i obecnych mieszkańców Sudanu.

  Skatepark Suwałki - skatepark mieszczący się przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach wchodzący w skład kompleksu obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Znajduje się nieopodal pływalni i hali sportowej. Skatepark ma powierzchnię 1020 metrów kwadratowych. Obiekt jest przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych (do wyczynowej jazdy na deskorolce, rolkach itd.). TV Suwałki (TVS) – kanał telewizyjny emitowany w sieci kablowej Vectra w Suwałkach i najbliższych miejscowościach. Kanał został założony w 1998 r. Stacja od samego początku posiada to samo logo, podobne do loga TVN lecz koło jest w kolorze pomarańczowym a napis w środku "TVS" jest napisany kolorem niebieskim. Można go oglądać w sieci kablowej Vectra w Suwałkach i okolicach na kanale 140, przekaz też jest dostępny w ofercie analogowej Vectry i przez internet. Do telewizji Suwałki należy też kanał planszowy "PTVS" który jest emitowany w ofercie analogowej od najniższego pakietu cenowego i przez internet, kanał PTVS dostępny jest też w ofercie cyfrowej. TV Suwałki jest też ośrodkiem regionalnym TVN24.

  Rzymskokatolicki cmentarz parafialny w Suwałkach – cmentarz społeczności rzymskokatolickiej Suwałk. Nekropolia należy do parafii konkatedralnej św. Aleksandra, położona jest przy ul. Zarzecze w zachodniej części miasta. Został otwarty w 1820 roku i do dziś pozostaje największym suwalskim cmentarzem. Oficjalnym hejnałem Suwałk jest utwór "Fanfary suwalskie" Pawła Łukowca. Jest to kompozycja na trzy trąbki trwająca ok. 35 sekund. "Fanfary suwalskie" zostały hejnałem Miasta na mocy uchwały podjętej jednogłośnie przez Radę Miejską dnia 22 grudnia 2004 roku (uchwała nr XXIX/349/4). Dzień wcześniej utwór zwyciężył również w plebiscycie Radia 5. Premiera odbyła się o północy w Sylwestra 2004 - podczas miejskiej imprezy sylwestrowej hejnału wysłuchało 5 tys. osób. Autor - Paweł Łukowiec z Kielc - jest absolwentem (obecnie również pracownikiem) Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

  Dodano: 02.07.2011. 14:33  


  Najnowsze