• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 13. międzynarodowa konferencja nt. zarządzania wiedzą i technologii wiedzy, Graz, Austria

  14.01.2013. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 4 - 6 września 2013 r. w Grazu, Austria, odbędzie się 13. międzynarodowa konferencja nt. zarządzania wiedzą i technologii wiedzy (13th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies, I-Know 2013).

  Zarządzanie wiedzą to obecnie jeden z najgorętszych tematów zarówno w świecie przemysłu, jak i badań nad informacją. Na co dzień mamy do czynienia z ogromnymi ilościami danych i informacji, ale nie można ich uznać za wiedzę aż do momentu, kiedy dowiemy się, jak wydobyć ich wartość. A to zadanie dla menedżerów. Menedżerowie są codziennie bombardowani niemal nieustannym strumieniem danych. To przeciążenie danymi coraz bardziej podnosi znaczenie zarządzania wiedzą.

  Podobnie jak wszystkie poważne wyzwania społeczne, zarządzanie wiedzą i innowacjami dotyka rozmaitych aspektów życia, a przez to poszukiwanie rozwiązań wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Konferencja posłuży za punkt krystalizacji różnych dyscyplin zarządzania wiedzą (takich jak ekonomia i nauki społeczne) oraz przetwarzania wiedzy (jak odkrywanie wiedzy, sieci społecznościowe i przetwarzanie kontekstowe).

  Wydarzenie stworzy naukowcom i akademikom okazję do przedyskutowania zidentyfikowanych wyzwań, jakie stają przez rozwojem i wdrażaniem przyszłych systemów wiedzy oraz do kształtowania przyszłych prac badawczych poprzez publikację wysokiej jakości wyników badań stosowanych i teoretycznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management, KM) - to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy cichej uczestników organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia. Wiedza milcząca (lub wiedza cicha, wiedza ukryta, ang. tacit knowledge) to pojęcie, które do filozofii nauki wprowadził Michael Polanyi, pozostając pod wpływem metody przykładów paradygmatycznych Wittgensteina, kwestionując utożsamianie całości wiedzy z wiedzą zwerbalizowaną. Argumentował on, że możemy wiedzieć więcej niż możemy wypowiedzieć. Pojęcie to jest obecnie ważne w dziedzinie zarządzenia wiedzą. System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy.

  Portal korporacyjny (ang. corporate portal) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący rozwinięcie stron WWW, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w firmie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów. Knowledge Management System (KMS) - w wąskim znaczeniu system informatyczny, którego celem jest wsparcie zarządzania wiedzą (ZW) w organizacji, w szerokim znaczeniu ogół działań (w tym system informatyczny, system motywacyjny, system pomiarowy), których celem jest wsparcie ZW w organizacji.

  QS (skrót od ang. quantity surveyor), również cost engineer, w języku polskim stosowane: "rozliczeniowiec", "specjalista ds. kosztów" – osoba pracująca w przemyśle budowlanym, zajmująca się zarządzaniem lub kontrolą kosztów przy realizacji projektów budowlanych. Wymaga to wiedzy z zakresu technologii jak również finansów i zarządzania. Uniwersologia - według W.A. Polakowa interdyscyplinarna wiedza o przyczynowo–systemowej naturze świata, o uniwersalnych prawidłowościach zjawisk i procesów w nim przebiegających oraz systemowym sposobie logicznego myślenia, jako niezbędnym elemencie rozwoju człowieka. Rozwija się dynamicznie od końca XX wieku i zdaniem jej zwolenników umożliwia kształtowanie nowych teoretycznych i praktycznych dyscyplin wiedzy. Obejmuje również szereg badań nad zasadami i prawidłowościami, które łączą wszystkie dziedziny ludzkiej wiedzy.

  E-kształcenie to kształcenie odbywające się w środowisku całościowo zaprojektowanym tak, aby wszystkie lub przynajmniej wszystkie najważniejsze funkcje i działania były wykonywalne przy pomocy elektronicznych narzędzi komunikacji, współpracy oraz zarządzania wiedzą. Rodzaj, ilość, częstotliwość i metodyka użycia elektronicznych środków może być różna, jednak kryterium ich doboru jest optymalizacja jakości procesu kształcenia. Sopocka Szkoła Zarządzania – formacja intelektualna ekonomistów pomorskich, której wyróżnikami są od lat 60’: koncentracja na praktycznych aspektach zarządzania organizacjami (firmami i instytucjami) i unikanie odniesień ideologicznych i politycznych. Przedstawiciele Szkoły harmonijnie łączą psychospołeczne aspekty funkcjonowania organizacji z elementami strukturalnymi, a od lat 80’ również strategii zarządzania. Połączenie w całość różnych nurtów wiedzy jest uwzględnione w sformalizowanej klasyfikacji dziedzin naukowych w Polsce, w tym nauk o zarządzaniu.

  Peter Ferdinand Drucker (ur. 19 listopada 1909 k. Wiednia, zm. 11 listopada 2005 w Claremont, k. Los Angeles) – ekspert ds. zarządzania. Badacz procesów organizacji i zarządzania w korporacjach oraz organizacjach non-profit. Profesor Katedry Nauk Społecznych i Zarządzania Uniwersytetu w Claremont (Claremont Graduate University) w Kalifornii. Nazywany ojcem-założycielem zarządzania lub papieżem zarządzania.

  Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

  Dodano: 14.01.2013. 17:17  


  Najnowsze