• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 13. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

  11.05.2011. 12:22
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  W Zielonej Górze i Łagowie Lubuskim odbędą się Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. W zjeździe weźmie udział około 120 studentów reprezentujących uczelnie techniczne z kraju i zagranicy, naukowcy i specjaliści z branży energetycznej.


  Otwarcie zjazdu nastąpi w czwartek (12 maja) w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Impreza potrwa do 15 maja.

  Wykład inauguracyjny pt. "Potrzeba przebudowy strategicznej polskiej energetyki. Co oznacza dla młodych elektryków?" wygłosi prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, który w latach 1990-95 współtworzył i realizował reformę elektroenergetyki i był doradcą byłego wicepremiera Leszka Balcerowicza.

  Temat zjazdu będzie dotyczył zmian w systemie energetycznym, jakie czekają branżę w całej UE, wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i sytuacji polskiej energetyki.

  Polska staje bowiem przed ogromnym wyzwaniem związanym z przebudową obecnego systemu energetycznego. Bezpieczeństwo sieci warunkuje prawidłowe działanie polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, zapewniając rozwój gospodarczy naszego kraju.

  ,,To specjaliści wysokiej klasy, wykształceni absolwenci uczelni technicznych już wkrótce będą odpowiedzialni za zmiany, jakie czekają system energetyczny całej UE" - powiedział współorganizator zjazdu, pracownik UZ Marcin Owsiany.

  Po inauguracji w Zielonej Górze, pozostała część programu zjazdu realizowana w położonym pośród jezior i lasów Łagowie Lubuskim. Tam zaplanowano wykłady, spotkania ze sponsorami, przedstawicielami branży energetycznej oraz zaproszonymi gośćmi.

  Tegorocznej konferencji będzie towarzyszyła możliwość zwiedzenia firm branży energetycznej, studenci będą mogli zapoznać się z ofertami pracy.

  Uczestnicy zjazdu będą także mieli czas na rozrywkę i zabawę, a studenci z Zielonej Góry zmierzają zabrać swoich gości na kilka wycieczek po regionie.

  Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka są inicjatywą dobrze znaną w środowisku uczelni technicznych oraz pracowników branży energetyki i elektrotechniki. Obecna edycja będzie 13. z kolei oraz pierwszą, która odbędzie się na terenie woj. lubuskiego. Ich organizatorami: Uniwersytet Zielonogórski oraz oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Zielonej Górze.

  Celem zjazdu jest propagowanie wśród ,,młodych elektryków" tradycji SEP oraz zachęcanie do działania w stowarzyszeniach i organizacjach skupiających elektryków oraz integracja branżowych środowisk studenckich z całej Polski. W tym roku w zjeździe wezmą udział także studenci z Niemiec, Ukrainy, Czech, Słowacji i USA. MMD

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Kazimierz Straszewski (ur. 30 stycznia 1879 r. w Krakowie, zm. 20 grudnia 1959 r. w Warszawie) – inżynier elektryk i inżynier mechanik, członek założyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w 1919 r., prezes SEP w latach 1928-1929, 1930-1931, 1946-1948. Członek Honorowy SEP. Pracownik przemysłu elektrotechnicznego i energetyki, dyrektor Elektrowni Okręgu Warszawskiego w Pruszkowie (1920-1946), od 1946 r. związany z Centralnym Zarządem Energetyki CZE, m. in. jako dyrektor naczelny doradca techniczno-ekonomiczny i kierownik Biura Współpracy Gospodarczej CZE. Był jednym z głównych twórców zarysu trzyletniego Planu Elektryfikacji Kraju. Kierował pracami sekretariatu Rady Naukowo-Technicznej Ministerstwa Energetyki oraz Polskiego Komitetu Światowej Konferencji Energetycznej oraz uczestniczył w pracach Komitetu Elektryfikacji Polski PAN. Działał w organizacjach krajowych np. Związku Elektrowni Polskich, którego był prezesem w latach 1934 i 1938-1945 oraz międzynarodowych i ich krajowych odpowiednikach. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Jacek Szpotański (ur. 17 sierpnia 1927 r. w Warszawie) – inżynier elektryk, magister ekonomii, specjalista w dziedzinie elektroenergetyki, syn Kazimierza Szpotańskiego, pioniera polskiego przemysłu aparatów elektrycznych, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w latach 1981-1987, 1990-1994. Absolwent Politechniki Warszawskiej(1950). Pracownik Zakładów Energetycznych Okręgu Centralnego, w tym projektant i kierownik biura projektowo-konstrukcyjnego (linie, stacje i rozdzielnie elektryczne). Zastępca dyrektora ds. sieci w Zjednoczeniu Energetyki (1968-1976). W latach 1976-1981 pracownik Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej na stanowiskach: zastępcy dyrektora departamentu planowania i rozwoju perspektywicznego, dyrektora departamentu eksploatacji, wicedyrektora departamentu sieci elektrycznych. W tym czasie koordynował prace nad koncepcją i realizacją układu sieci wysokich napięć. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1953 r. Działa w wielu organizacjach technicznych i gospodarczych w kraju i za granicą, m.in. w CIGRE, UNIPEDE, Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Stowarzyszeniu Przemysłowców Polskich, Akademii Inżynierskiej, Polskim Towarzystwie Nukleonicznym. Długoletni członek Rady Programowej miesięcznika „Energetyka” oraz „Wokół Energetyki”. Fundator i przewodniczący kapituły nagrody Złoty Lew „JEEN im. K. Szpotańskiego” przyznawanej za jakość, ekonomikę, estetykę i nowoczesność polskich wyrobów elektroenergetycznych. Działalność dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich została nagrodzona złotymi odznakami honorowymi SEP i NOT oraz Diamentową Odznaką Honorową NOT, medalami: im. imienia M. Pożaryskiego, im. J. Groszkowskiego, im. R. Podoskiego, im. A. Hoffmanna, im. J. Obrąpalskiego, im. K. Szpotańskiego oraz najwyższą w Stowarzyszeniu godnością Członka Honorowego SEP. Odznaczony Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Jerzy Szkutnik (ur. 3 lutego 1948 w Kowarach) – profesor nauk technicznych na Politechnice Częstochowskiej, członek Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, członek Grupy Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich i przewodniczący Rady na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy.

  Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze działa od 1 września 2001 roku, od czasu powołania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Powstała z połączenia Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Biblioteki Głównej Politechniki Zielonogórskiej. Biblioteka Uniwersytecka posiada dwa oddziały: Oddział Nauk Humanistycznych i Społecznych, mieszczący się przy ul. Wojska Polskiego, gdzie urzęduje dyrekcja biblioteki oraz Oddział Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicznych mieszczący się przy ul. Podgórnej.

  Stanisław Ignatowicz (ur. 27 października 1902 r. w Warszawie, zm. 20 sierpnia 1991 r. w Warszawie) – inżynier elektryk, teletechnik. Prezes Stowarzyszenia Teletechników Polskich (1938-1939) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP (1949-1950), w czasie II wojny światowej współzałożyciel Brytyjskiego Oddziału SEP. Członek Honorowy SEP.

  Elektroenergetyka - współczesność i rozwój - kwartalnik naukowo-techniczny dotyczący zagadnień z tematyki szeroko pojętej Elektroenergetyki. Periodyk wydawany jest przez PSE Operator S.A. Czasopismo zajmuje się głównie problemami wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Skierowany jest zarówno do inżynierów i naukowców jak też studentów i pracowników technicznych firm i instytucji działających w Polskiej branży energetycznej.

  Dodano: 11.05.2011. 12:22  


  Najnowsze