• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 14. międzynarodowa konferencja nt. projektowania i optymalizacji w kolejnictwie, Rzym, Włochy

  17.01.2013. 11:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24 - 26 czerwca 2014 r. w Rzymie, Włochy, odbędzie się 14. międzynarodowa konferencja nt. projektowania i optymalizacji w kolejnictwie (14th International Conference on Railway Engineering Design and Optimisation, COMPRAIL 2014).

  Rozwój kolei zawsze był źródłem ogromnego wzrostu gospodarczego. Z perspektywy historycznej pochłonął w tym okresie znaczą część inwestycji. Wygenerował zapotrzebowanie na inne gałęzie przemysł i umożliwił transport towarów w łatwiejszy i tańszy sposób na większą skalę. Obecnie pociągi wysokich prędkości wymagają infrastruktury wysokich prędkości, zaawansowanej technologii i optymalizacji, aby zapewnić długofalową mobilność.

  Na przykład Holandia nie jest dużym krajem, ale jednym z najgęściej zaludnionych na świecie. Holenderska sieć kolejowa opiera się na częstych połączeniach kolejowych z kilkoma możliwościami przesiadek wzdłuż trasy, co oznacza dążenie do jak największej optymalizacji. Taka specyfika sprawia, że nie ma dostępnego, gotowego oprogramowania.

  Konferencja ma na celu przegląd aktualnych zastosowań zaawansowanych systemów, promując ogólną świadomość w ramach zarządzania biznesowego, projektowania, rozbudowywania i eksploatowania kolei oraz innych, powstających systemów pasażerskich, towarowych i tranzytowych. Położy nacisk na zastosowanie systemów komputerowych w zaawansowanych technologiach kolejowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML. Problem marszrutyzacji - problem decyzyjny polegający na wyznaczeniu optymalnych tras przewozowych dla pewnej ściśle określonej liczby środków transportu, której zadaniem jest obsłużenie zbioru klientów znajdujących się w różnych punktach przy zachowaniu ograniczeń. Kryterium optymalizacji jest całkowity koszt transportu (wyrażony odległościowo, cenowo lub czasowo). Istnieją również rozwinięcia problemu uwzględniające więcej, niż jedno kryterium optymalizacji. Problem marszrutyzacji należy do podstawowej problematyki zarządzania operacyjnego flotą środków transportu (rzadziej zarządzania na wyższym szczeblu). Analiza punktów zbliżenia lub analiza Linnhoffa – metod optymalizacji systemów cieplnych stosowana w inżynierii procesowej. Polega ona na znajdywaniu układów o dużej wydajności cieplnej (charakteryzujących się dużym stopniem odzysku ciepła oraz małymi stratami cieplnymi) poprzez dobór odpowiednich warunków pracy oraz ewentualną modyfikację samego układu cieplnego. Cechą, której zawdzięcza swoją popularność jest jej prostota.

  Kolej dużych prędkości w Polsce – planowany system linii kolejowych, które umożliwią poruszanie się po nich z prędkością co najmniej 200 km/h. Plany te obejmują modernizację i budowę linii kolejowych łączących polskie metropolie. Historia kolei w Korei: Mimo późnego pojawienia się kolei na półwyspie koreańskim, w południowej części podzielonego kraju istnieje obecnie jeden z najnowocześniejszych i najefektywniej pracujących systemów szynowych na świecie. Sieć kolejowa Korei Południowej ("Hanguk") liczy 3390 km długości linii. Udział kolei w przewozach stopniowo malał wraz ze wzrostem motoryzacji: w 2002 r. wynosił 11,3% w sektorze towarowym i 21,3% w sektorze pasażerskim. Ten drugi wskaźnik jest bardzo wysoki wśród krajów wysoko rozwiniętych. Koleje południowokoreańskie mają też bardzo wysoki stopień wykorzystania linii kolejowych, jak również dużą intensywność ruchu pociągów pasażerskich. Symbolem nowoczesności kraju stała się w 2004 r. kolej wysokich prędkości KTX, bazująca na technologii francuskiego TGV. Początkowe niezadowalające wyniki przewozowe KTX z biegiem lat się polepszają: w pierwszych miesiącach 2007 r. przewożono dziennie ponad 100 tys. osób, a 56,4% podróży dłuższych niż 300 km w korytarzu Seul - Pusan odbywało się koleją. Wprowadzenie pociągów KTX, które częściowo jeżdżą klasycznymi liniami, stanowiło bodziec do rozpoczęcia elektryfikacji linii międzyregionalnych (wcześniej trakcję elektryczną wprowadzano głównie na kolejach miejskich i aglomeracyjnych).

  Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania. Metoda złotego podziału – to pojęcie z zakresu optymalizacji matematycznej. Jest to numeryczna metoda optymalizacji jednowymiarowej funkcji celu.

  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi. Kolej dużych prędkości w Europie - system połączeń kolejowych na których składy zespolone osiągają prędkość przynajmniej 200km/h lub więcej, wyposażony w jednolity system zarządzania ruchem i sygnalizacji ETCS oraz wchodzący w jego skład system sygnalizacji ERTMS. Najdłuższą sieć kolei dużych prędkości w Europie liczącą 2 665 km posiada Francja, a drugą co do wielkości na świecie posiada Hiszpania.

  TYPO3 – jeden z najbardziej zaawansowanych wolnych systemów zarządzania treścią, dostępny na zasadach licencji GNU General Public License. Powszechnie uważany za wyjątkowo skomplikowany i trudny w obsłudze (pogląd ten dotyczy zwłaszcza wersji poniżej 4.0), co niekoniecznie jest prawdą. Napisany w PHP, domyślną bazą danych jest MySQL, ale istnieje możliwość wykorzystania innych systemów bazodanowych.

  Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech.

  Projektowanie uniwersalne (ang. universal design) – filozofia projektowania produktów i otoczenia, w taki sposób by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania. Funkcja Rosenbrocka - funkcja niewypukła używana w optymalizacji jako test dla algorytmów optymalizacji. Zwana jest też ze względu na swój kształt "Doliną Rosenbrocka" lub "Funkcją Bananową Rosenbrocka".

  Amerykańskie i radzieckie morskie systemy balistyczne. Rozwój systemów rakietowych opartych na pociskach balistycznych wystrzeliwanych z pokładów okrętów podwodnych (SLBM) był jednym z pól wyścigu zbrojeń w ramach zimnej wojny. Wyścig pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim w tym zakresie od samego początku był w awangardzie postępu technologicznego związanego z rywalizacją dwóch supermocarstw i jednocześnie jednym z jego najsilniejszych motorów. Rywalizacja w zakresie morskich systemów rakietowych w obu państwach przyczyniała się do powstawania nowych gałęzi przemysłu, dostarczając także nowych technologii dla innych zastosowań – zarówno wojskowych, jak i cywilnych (w tym kosmicznych). Wyścig zbrojeń w zakresie systemów SLBM prowadzony był przez obydwa państwa z uwzględnieniem ich specyfik zarówno gospodarczych i naukowych, jak i polityczno-ideologicznych, a nawet kulturowych. Znajdowały one odbicie w każdym aspekcie budowanych przez USA i ZSRR systemów, począwszy od kwestii konstrukcyjnych, przez stopień automatyzacji aż po względy operacyjne i taktykę wykorzystania własnych systemów rakietowych. Powodowało to, że oba państwa nie rozwijały swoich systemów w identyczny sposób, jakkolwiek rozwój kolejnych generacji systemów był zawsze odpowiedzią na osiągnięcia i sposób działania rywala. Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) – polska spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów.

  Dodano: 17.01.2013. 11:26  


  Najnowsze