• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 14. Piknik Naukowy w Warszawie/Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej dla ciekawskich

  17.06.2010. 19:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Cyklon oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń, domek o minimalnym zapotrzebowaniu na energię i Chemcar, czyli model samochodu zasilany reakcją chemiczną przygotowali członkowie Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej dla gości 14. Pikniku Naukowego w Warszawie.

  "Wszystkie przygotowane przez nas ciekawostki pokazują dokładnie, czym możemy się zajmować studiując na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej i czym dokładnie jest inżynieria chemiczna i procesowa" - powiedziała PAP przedstawicielka koła Anna Rybałtowska.

   

   

  Duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród najmłodszych zwiedzających, wzbudził mały domek. Jego wnętrze wypełniała woda, którą można było podglądać przez szklane okna domu. Naukowcy nazwali go domem pasywnym.

   

  "W środku domku mamy dwie żarówki 100 watowe, które nagrzewają nam środek domku i m.in. wodę. Termometr wskazuje, że nagrzała się ona do ok. 85 st. Celsjusza" - opisywała Rybałtowska. "To pokazuje nam, że takie standardowe żarówki dają bardzo dużo ciepła. Energia emitowana przez żarówkę daje 90 proc. energii cieplnej, a tylko 10 proc. energii świetlnej" - wyjaśniała przedstawicielka Koła.

   

  Inną tajemniczą instalację - przezroczysty, pojemnik o jajowatym kształcie z podłączonymi do niego rurkami - studenci PW przedstawili jako cyklon, dzięki któremu można oczyszczać powietrze.

   

  Jak tłumaczyła Rybałtowska, do cyklonu specjalnymi rurkami jest wpuszczane powietrze. Potem dodaje się różne zanieczyszczenia, m.in. ziarna kawy i kasz. "Cyklon działa tak, że gdy po wpuszczeniu powietrza wpływają do niego zanieczyszczenia, to wir pierwotny powoduje opadanie ich na dół, a wir wtórny pozwala powietrzu wrócić na górę. Dzięki temu powietrze oczyszcza się z zanieczyszczeń" - mówiła.

   

  Rybałtowska pokazywała również specjalny reaktor. Przy jego pomocy studenci dowodzili, że próby zmieszania dwóch niemieszających się ze sobą cieczy, ze względu na ich różne gęstości zawsze kończą się niepowodzeniem.

   

  "Mamy tu olej i drugą substancję o dużo mniejszej gęstości. Włączenie mieszadła pozwala na rozwodnienie się tych cieczy. Wywołuje to efekt, który wygląda tak, jakby te dwie ciecze się wymieszały. Po wyłączeniu widać, że jednak ponownie się rozdzielają" - opisywała Rybałtowska.

   

  Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej, które działa przy Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, powstało w maju 2005r. Jego członkowie biorą udział w badaniach z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej.

   

  Szczegółowe informacje na jego temat są dostępne na stronie: www.ichip.pw.edu.pl/kolo/

   

  EKR

   

  PAP - Nauka w Polsce

   

  agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej – jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej, prowadząca działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej; został utworzony w 1991 roku w wyniku przekształcenia Instytutu Inżynierii Chemicznej, który funkcjonował na prawach Wydziału od roku 1973 (od 1986 roku jako Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej). Siedziba Wydziału znajduje się przy ul. Waryńskiego 1 w Warszawie. Tomasz Adam Ciach (ur. 22 września 1965 w Rykach) – polski inżynier chemik, nanotechnolog, biolog. Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Założyciel Laboratorium Inżynierii Biomedycznej. Założyciel firmy NanoVelos. Stanisław Witczak (ur. 29 sierpnia 1953 r. w Krakowie) - polski inżynier mechaniki chemicznej, budowy i eksploatacji maszyn, specjalizujący się w aparaturze procesowej, inżynierii chemicznej i procesowej, modelowaniu procesów cieplno-przepływowych, wymianie ciepła, chłodnictwie oraz inżynierii i ochronie środowiska; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską.

  Gabriel Filipczak (ur. 3 czerwca 1949 r. w Opolu) - polski inżynier, mechanik, specjalizujący się w inżynierii chemicznej, aparaturze procesowej, inżynierii procesowej oraz inżynierii procesów wielofazowych; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską. Fryderyk Stręk (ur. 18 września 1926 w Wolicy Piaskowej, pow. Ropczyce) – polski inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie inżynierii procesowej i aparatury chemicznej, naukowiec i pedagog, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej), dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska.

  Rybałt (z wł. ribaldo) – w staropolszczyźnie określenie artystów sztuki plebejskiej (miejskiej), najczęściej wędrownych śpiewaków, sztukmistrzów, muzykantów i aktorów. Rybałt był jednoosobowym przedstawicielem sztuki żywego planu. Uprawiał wszystkie gatunki muzyczno-literacko-taneczno-cyrkowe. Posługiwał się językiem narodowym. Rybałci uprawiali także, przeważnie anonimową twórczość literacką – komedia rybałtowska i literatura rybałtowska, które zyskiwały popularność szczególnie w XVII wieku. Komedia rybałtowska (rybałt - określenie pierwotnie nazywające parafialny personel pomocniczy) - jeden z gatunków literatury sowizdrzalskiej, a także jedna z odmian teatru ludowego doby staropolskiej.

  Chemical and Process Engineering (Inżynieria chemiczna i procesowa) – czasopismo naukowe, wydawane przez Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, w którym są publikowane artykuły dotyczące różnych procesów i operacji jednostkowych, np. Przemysł Chemiczny – polskie czasopismo naukowo-techniczne o niemal stuletniej tradycji, prezentujące artykuły naukowo-techniczne dotyczące technologii chemicznej w różnych gałęziach produkcji (np. technologia chemiczna organiczna i nieorganiczna, technologie farmaceutyczne) i przetwórstwa (np. artykuły spożywcze, przetwórstwo tworzyw sztucznych), inżynierii chemicznej i procesowej (np. procesy sorpcyjne, flotacja, elektrochemia), aparatury chemicznej. Czasopismo porusza również ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu chemicznego, problemy bazy surowcowej, racjonalnej gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Publikuje aktualne informacje, np. o konferencjach naukowo-technicznych, wydarzeniach w zakładach krajowych i zagranicznych, pracach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i SITPChem.

  Andrzej Antoni Burghardt (ur. 9 grudnia 1928 w Falenicy) – polski inżynier, chemik, specjalista w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, profesor nauk technicznych, doktor honoris causa dwóch polskich politechnik, członek rzeczywisty PAN, wieloletni dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

  Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach (dawniej – „Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach”, IChN) – instytut badawczy, działający od roku 1958 w dziedzinie chemii nieorganicznej, a przede wszystkim technologii chemicznej i inżynierii procesowej.

  Roman Ulbrich (ur. 25 grudnia 1952 r. w Opolu) – polski inżynier ochrony środowiska, specjalizujący się w aparaturze procesowej, inżynierii chemicznej, odnawialnych źródłach energii oraz racjonalnym gospodarowaniu energią; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej – jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej prowadząca działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Siedziba wydziału znajduje się w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 213.

  Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej. W trakcie procesów z udziałem katalizatora reakcja chemiczna przebiega drogą o energii mniejszej w stosunku do reakcji bez udziału katalizatora. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie reakcji powstaje dodatkowy kompleks przejściowy katalizator-substrat, który ulega reakcji w wyniku dostarczenia mniejszej ilości energii niż dla reakcji bez udziału katalizatora.

  Dodano: 17.06.2010. 19:18  


  Najnowsze