• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 15. europejska konferencja nt. zastosowań ewolucyjnego i inspirowanego biologicznie przetwarzania, Wiedeń, Austria

  14.01.2013. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3 - 5 kwietnia 2013 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się 15. europejska konferencja nt. zastosowań ewolucyjnego i inspirowanego biologicznie przetwarzania (15th European Conference on the Applications of Evolutionary and Bio-Inspired Computation Incorporating Ten Tracks, EvoApplications).

  Jako jedna z pięciu konferencji organizowanych pod auspicjami EvoStar - czołowego w Europie wydarzenia poświęconego przetwarzaniu inspirowanemu biologicznie - EvoApplications kładzie nacisk na rozmaite zastosowania przetwarzania ewolucyjnego. Techniki inspirowane przyrodą, energetyka, finanse i ekonomia, gry, przemysł, bezpieczeństwo i obronność, robotyka i analiza obrazu znajdą się pośród 12 głównych tematów, a każdy z nich będzie poświęcony konkretnemu obszarowi zastosowania.

  Konferencja zgromadzi naukowców zajmujących się rozmaitymi obszarami zastosowania przetwarzania ewolucyjnego i innych technik inspirowanych przyrodą.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mała informatyka – potoczne określenie przetwarzania danych przy użyciu maszyn innych niż komputery. Często nie zalicza się do niej przetwarzania na maszynach licząco-analitycznych rezerwując dla nich nazwę średnia informatyka. Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej. Etyka informacji to dziedzina zajmująca sie badaniem kwestii etycznych, wynikających z rozwoju i zastosowania technik informacyjnych. Dostarcza ona podstaw do krytycznego rozważania kwestii moralnych dotyczących tworzenia, przechowywania, zbierania i przetwarzania informacji. Etyka informacji jest ściśle związana z etyką komputerową, filozofią informacji oraz etyką mediów.

  Światowa Konferencja Praw Człowieka w Wiedniu - konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych obradująca od 14 do 25 czerwca 1993 roku w Wiedniu. Dokument przyjęty przez uczestniczki i uczestników konferencji to Deklaracja wiedeńska i Program działania. Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu.

  Transformator energetyczny – transformator elektryczny używany w elektroenergetyce w procesie przetwarzania energii elektrycznej i jej dystrybucji. Jest urządzeniem statycznym, które działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej i jest przeznaczone do przetwarzania układu napięć i prądów przemiennych na jeden lub kilka układów napieć i prądów o innych na ogół wartościach, lecz o tej samej częstotliwości. Finały NBA - finałowa faza rozgrywek NBA, wyłaniająca mistrza NBA, rozgrywana w systemie best-of-seven playoff (najlepszy w siedmiu finałowych meczach). Występuje w niej najlepszy zespół z Konferencji Wschodniej (Eastern Conference) i Konferencji Zachodniej (Western Conference).

  W technikach komputerowych, artefakty odnoszą się najczęściej do komputerowego tworzenia lub przetwarzania mediów (np. obrazu, dźwięku). Są to wady będące skutkami ubocznymi zastosowania poszczególnych algorytmów, np. powstające na skutek kompresji oryginalnego źródła w celu zmniejszenia jego objętości lub zmiany formatu (analogowy sygnał przetworzony na cyfrowy etc.). Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (ang World Radiocommunication Conference, skrót WRC) organizowana jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) do przeglądania, i w razie konieczności korygowania regulacji radiowych czyli międzynarodowych umów kontrolujących użycie widma częstotliwości radiowych, orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Konferencja odbywa się co dwa do czterech lat. Przed rokiem 1993 konferencja nazywana była Światową Administracyjną Konferencją Radiową (WARC). W roku 1992 na dodatkowej konferencji w Genewie, ITU została zrestrukturyzowana i w wyniku tego od 1993 konferencja zmieniła nazwę na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną.

  Carrot2 jest otwartym systemem do przetwarzania danych [tekstowych, w szczególności stosowany jest do grupowania rezultatów wyszukiwania danych w wyszukiwarkach internetowych, choć może być użyty również do innych typów danych i zastosowań.

  Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ang. European Conference of Ministers of Transport ECMT) - jest międzyrządową organizacją transportową powołaną na mocy Protokołu Brukselskiego, podpisanego 17 października 1953 r. na konferencji ministrów transportu 16 państw europejskich.

  Filtracja obrazów - filtracja obrazów jest zaliczana do metod cyfrowego przetwarzania sygnałów. Filtracja jest operacją matematyczną na pikselach obrazu źródłowego w wyniku której uzyskiwany jest nowy, przekształcony obraz. Filtrację określa się jako przekształcenie kontekstowe, gdyż dla wyznaczenia nowej wartości piksela obrazu docelowego potrzebna jest informacja z wielu pikseli obrazu źródłowego. Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech.

  Dodano: 14.01.2013. 16:49  


  Najnowsze