• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 18. doroczna konferencja normalizacyjna EURAS, Bruksela, Belgia

  20.02.2013. 23:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25 - 26 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się 18. doroczna konferencja normalizacyjna EURAS (18th EURAS Annual Standardization Conference).

  Wzajemna zależność gospodarcza narodów jest kamieniem węgielnym integracji europejskiej. Ta ostatnia wymaga wewnętrznego rynku europejskiego bez barier w handlu. Europejska normalizacja to podstawowy instrument w dążeniach do osiągnięcia tego celu. Większość europejskich norm została zainicjowana przez przedsiębiorstwa i opracowana w ramach partnerstwa z innymi interesariuszami. Około 30% wprowadziła Komisja Europejska w ramowych przepisach UE. Odmienne normy krajowe, choć dobrowolne, mogą utrudniać handel. Co więcej, UE stopniowo zaczyna wykorzystywać normalizację jako instrument do innych celów, takich jak konkurencyjność, zrównoważenie i innowacyjność.

  Europejska Akademia Normalizacyjna (EURAS), wraz z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi CEN, CENELEC i ETSI, organizują tę konferencję dla wszystkich zainteresowanych badaniami nad normalizacją. Przedmiotem dyskusji będzie obecna rola normalizacji oraz przewidywanie jej przyszłego rozwoju w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  British Standards Institution (BSI) - najstarsza na świecie jednostka zajmująca się tworzeniem norm. Uznawana jest za wiodącą instytucję w zakresie normalizacji i certyfikacji. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne. Leniency (ang. łagodność, pobłażliwość) – instytucja prawa konkurencji (UE, USA), polegająca na możliwości zmniejszenia lub uniknięcia przez przedsiębiorstwo kary pieniężnej, nakładanej przez odpowiedni organ (w przypadku Unii Europejskiej jest to Komisja Europejska) w związku z udziałem przedsiębiorstwa w porozumieniu naruszającym konkurencję na rynku (swego rodzaju „czynny żal”). Grzywny nakładane w takich przypadkach mogą sięgać 10% przychodów osiągniętych przez podmiot naruszający prawo w poprzednim roku.

  Program Promocji Jakości (PPJ) jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Polską Nagrodę Jakości. Został uruchomiony w 1992 roku przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Podstawą do przeprowadzenia w ramach programu intensywnych działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych ukierunkowanych głównie na normy serii ISO 9000 była konieczność dostosowania polskiej gospodarki do realiów rynków zagranicznych. Za priorytet programu przyjęto upowszechnianie w organizacjach podejścia systemowego do jakości, zgodnego ze standardami międzynarodowymi, a także promowanie akredytacji i certyfikacji, czyli tworzenie w polskim biznesie kultury jakości. Włączenie przez Unię Europejską normy ISO 9000 do działań mających na celu eliminowanie barier w swobodnym przepływie towarów stało się dodatkowym bodźcem do intensyfikacji działań promocyjnych i zaowocowało rozszerzeniem programu i objęcie nim promocji standaryzacji w ramach dwóch innych gałęzi norm ISO, czyli norm z zakresu bezpieczeństwa pracy (ISO 18000) oraz wpływu na środowisko naturalne (ISO 14000). Program podobnie jak Polska Nagroda Jakości popularyzuje strategie zarządzania oparte na jakości, takie jak TQM oraz Model Doskonałości EFQM. Noc Naukowców, Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers Night) – cykliczna od 2005 r., coroczna impreza popularnonaukowa finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Noc Naukowców zainicjowana została w 2005 roku przez Komisję Europejską, odbywa się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Etterbeek – jedna z 19 gmin miejskich w Belgii, w Regionie Stołecznym Brukseli licząca około 42 tys. mieszkańców (2006). Znajduje się w środkowo-wschodniej części regionu i sąsiaduje z gminą Bruksela. Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego. Gmina posiada trzy stacje kolejowe (Schuman, Merode i Etterbeek) oraz cztery stacje metra (Schuman, Merode, Thieffry, Pétillon - linie 1 i 5). W Etterbeeku znajdują się najważniejsze budynki instytucji unijnych takie jak główna siedziba Komisji Europejskiej - Berlaymont oraz Rada Unii Europejskiej. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.

  Belgia to państwo położone w Zachodniej Europie. Belgia składa się z trzech regionów: Flandrii, Walonii oraz Regionu Stołecznego Brukseli. Stolicą państwa jest Bruksela, w której siedziby mają między innymi Unia Europejska oraz NATO. Rozciągłość kraju z południowego wschodu na północny zachód wynosi 280 km, a z północnego wschodu na południowy zachód 222 km. Największe miasta to Bruksela, Antwerpia, Gandawa, Charleroi oraz Liège. EDIFACT, Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (UN / EDIFACT) jest międzynarodową normą dotyczącą elektronicznej wymiany danych, opracowaną w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prace w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju tego standardu są dokonywane przez UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) w ramach Komisji Gospodarczej ONZ dla Europy. W 1987 roku EDIFACT został przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735.

  Proces z Kolonii inaczej dialog makroekonomiczny - instrument Unii Europejskiej mający na celu koordynację polityki strukturalnej w dziedzinie wzrostu gospodarczego i polityki zatrudnienia , przyjęty w 1999 przez Radę w Kolonii, realizowany głównie poprzez spotkań (2 w roku) o charakterze poufnym, w spotkaniach w ramach dialogu makroekonomicznego biorą udział: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska , przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego i partnerów społecznych.

  Europejska Nagroda Filmowa dla najlepszej aktorki europejskiej − jest nagrodą przyznawaną od 1988 roku przez Europejską Akademię Filmową w ramach Europejskich Nagród Filmowych.

  Europejska Grupa Regulatorów Energii i Gazu (ang. European Regulators Group for Electricity and Gas - ERGEG) - organ doradczy Komisji Europejskiej, wspierający współpracę i koordynację krajowych urzędów regulacji w celu wspierania rozwoju wewnętrznego (unijnego) rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Strefa wolnego handlu Unii Europejskiej zawiązana w 1958 roku strefa wolnego handlu. Prawne umocowanie nowej strefy zostało w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W 1968 r. strefa wolnego handlu EGW zastąpiona została silniejszą integracją ekonomiczną w ramach unii celnej. W skład strefy wolnego handlu wchodziły wszystkie państwa EWG, a obecnie wszystkie państwa UE. Porozumienia o Wolnym Handlu zawierane przez UE stają się częścią prawa UE i podlegają rewizji Trybunału Sprawiedliwości, wraz z możliwością powoływania się na nie przez jednostki.

  Dodano: 20.02.2013. 23:17  


  Najnowsze