• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 43. doroczne spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Psychoneuroendokrynologicznego, Lejda, Holandia

  23.05.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20-22 sierpnia 2013 r. w Lejdzie, Holandia, odbędzie się 43. doroczne spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Psychoneuroendokrynologicznego (43rd Annual Meeting of the International Society of Psychoneuroendocrinology).

  Badania kliniczne wahań hormonalnych i ich powiązań z zachowaniem człowieka utorowały drogę przełomowym pod względem zrozumienia oraz leczenia chorób psychicznych i zaburzeń nastroju pracom badawczym. Konferencja ma oprzeć się na wcześniejszych, dorocznych spotkaniach, a jej temat specjalny brzmi: "Stres, rytm i depresja", w ramach którego wybrani klinicyści, doktoranci i psychiatrzy przedstawią swoje najnowsze prace.

  Wydarzenie obejmie zarówno kliniczne, jak i przedkliniczne perspektywy na predyktory i konsekwencje wahań hormonalnych oraz ich powiązania z zachowaniem i nastrojem w ciągu życia człowieka. Uczestnicy będą mieć okazję do zaprezentowania wyników projektów badawczych z zakresu psychoneuroendokrynologii w formie sympozjum, warsztatu, prezentacji ustnej lub sesji plakatowej. Zaproszeni prelegenci omówią swoje odkrycia między innymi w zakresie zespołu obwodów neuronalnych stresu, rytmów dobowych i chorób neuroendokrynologicznych ludzi.

  Mając na celu przyciągnięcie i zainspirowanie przyszłych pokoleń naukowców wśród doktorantów i stypendystów podoktoranckich, konferencja zgromadzi międzynarodowe audytorium naukowców, klinicystów i psychiatrów, którzy zaprezentują swoje najnowsze odkrycia i nawiążą kontakty z kolegami z zagranicy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie). Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu.

  W prawie międzynarodowym podmiotem prawa międzynarodowego jest ten, kto bezpośrednio z norm prawa międzynarodowego wywodzi swoje prawa i obowiązki. Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Informatyki powstało w 2007 roku, na skutek pojawienia się szerokiej inicjatywy wielu fachowców i profesjonalistów w dziedzinie nauk informatycznych z kraju i zagranicy, którzy pragnęli połączyć swoje siły oraz wiedzę, tak aby możliwe było skuteczne działanie w zakresie promocji i rozwoju profesjonalnego podejścia do nauczania nauk informatycznych wśród dzieci i młodzieży.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. David John Spiegelhalter, (ur. 16 sierpnia 1953) – Oficer Orderu Imperium Brytyjskiego, członek rzeczywisty naukowego Towarzystwa Królewskiego, jest światowej rangi brytyjskim statystykiem i naukowcem. Za swoje zasługi na polu naukowo-badawczym w roku 2007 uhonorowany wintonowską legią profesorską w zakresie zdrowia publicznego w Laboratorium Statystycznym Uniwersytetu w Cambridge. Dzieli swoją pracę pomiędzy wykładami w Churchill College w Cambridge, a badaniami prowadzonymi w Zakładzie Biostatystyki państwowego Medycznego Instytutu Badawczego. Profesor David Spiegelhalter jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Według Instytutu Filadelfijskiego na przestrzeni ostatniej dekady zajął 34 miejsce wśród najbardziej przywoływanych światowych nazwisk naukowych z dziedziny matematyki i statystyki.

  DSM-5 (wcześniej DSM-V) - kolejna edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która została wydana 18 maja 2013 roku.. Implanty piersi – protezy stosowane w celu powiększenia rozmiarów kobiecych piersi z powodów kosmetycznych (tzw. augmentacja piersi, powiększenie piersi albo mammoplastyka z powiększeniem piersi) w celu odtworzenia brakującej usuniętej piersi (np. po mastektomii albo w wadach wrodzonych), a także w ramach zmiany płci. Według Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, augmentacja piersi jest najczęściej wykonywanym kosmetycznym zabiegiem chirurgicznym w USA. W 2006 roku w tym kraju przeprowadzono 329000 takich zabiegów.

  T’oung Pao (chiń.: 通報; pinyin: Tōngbào) – pierwsze międzynarodowe naukowe czasopismo sinologiczne publikowane w Lejdzie w Holandii przez wydawnictwo Brill. Obecnie jego redaktorami są Pierre-Etienne Will (vom Collège de France in Paris), Paul W. Kroll (University of Colorado) i Martin Kern (Princeton University). Czasopismo powstało w 1890 roku i publikowało artykuły na temat historii, języka, geografii i etnografii Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Centralnej. Szczególny akcent został jednak położony na różnych aspektach tradycyjnej kultury chińskiej. Jego pierwszymi redaktorami byli tacy słynni orientaliści jak Gustav Schlegel i Henri Cordier, a później Édouard Chavannes i Paul Pelliot. Do dziś czasopismo T’oung Pao jest uważane za jedno z najważniejszych czasopism sinologicznych, prezentujących najnowsze badania i recenzję nowych publikacji o Chinach.

  Wałbrzyski Ośrodek Psychiatrii – Oddział Zamknięty i Otwarty Leczenia Chorób i Zaburzeń Psychicznych w Wałbrzychu.

  Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych. Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Dodano: 23.05.2013. 15:37  


  Najnowsze