• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 44. Dymarki Świętokrzyskie

  20.08.2010. 19:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  44. Dymarki Świętokrzyskie odbędą się w weekend u podnóża Łysej Góry, w Nowej Słupi (Świętokrzyskie). Główną atrakcją festynu archeologicznego będzie wytop żelaza w ziemnych piecach, zwanych dymarkami, metodą sprzed dwóch tysięcy lat. Impreza odbywa się od 1967 roku. "Pod względem pokazów antycznego hutnictwa dymarki będą w tym roku eksperymentalne. Na piecowisku zostaną rozbite trzy piece: świętokrzyski, mazowiecki i duński. Każdy pokaz będzie się nieco różnił pod względem technologicznym i wizualnym" - powiedział PAP Andrzej Przychodni ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego, które przygotowuje scenariusz imprezy.

  Oprócz pełnej rekonstrukcji dawnego cyklu produkcji żelaza, podczas festynu zostaną pokazane także starożytne warsztaty, m.in. kowalski, złotniczy, brązowniczy, tkacki i garncarski. Zaplanowano pokazy plecionkarstwa i antycznego piśmiennictwa. Chętni widzowie będą mogli sobie zrobić antyczną fryzurę.

  Wokół piecowiska będzie można obejrzeć inscenizacje: konfliktu w czasie biesiady barbarzyńców, targu niewolników, narady wojowników. Przygotowano prezentację celtyckiego i germańskiego uzbrojenia i strojów. Odbędą się pokazy walk między barbarzyńcami oraz barbarzyńcami i Rzymianami, a także pokazy konne.

  Gośćmi tegorocznych dymarek będą grupy rekonstrukcyjne z Czech i Danii, przyjadą także Białorusini. Pokazy walk gladiatorskich zaprezentuje czeska grupa Familia Gladiatoria Taurus. Pokazy hutnicze wykonają goście z Thisted Museum w Danii oraz z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego z Pruszkowa.

  W nowej Słupi będzie można obejrzeć jedyną w Polsce replikę rzymskiego wozu kupieckiego, pochodzącą z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

  Inscenizacjom - w których weźmie udział ok. 150 osób - będą towarzyszyły występy regionalnych zespołów ludowych oraz folkowych. Wystąpi m.in. Kwartet Jorgi. Sobotni wieczór zakończy koncert zespołu De Mono. W niedzielę spektakl pt. "Niemen" zaprezentuje Kielecki Teatr Tańca, zagra także Odział Zamknięty.

  Szczegóły związane z imprezą można uzyskać na stronie internetowej dymarki.pl, która w tym roku zyskała nową szatę graficzną.

  Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi, a współorganizatorami - Urząd Gminy w Nowej Słupi i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

  Dymarki Świętokrzyskie są organizowane w miejscu, gdzie archeolodzy odkryli starożytne stanowiska hutnicze. W lipcu w Nowej Słupi rozpoczęła się budowa Centrum Kulturowo-Archeologicznego z amfiteatrem, starożytną osadą, obozem rzymskim, powiększonym piecowiskiem i ścieżkami edukacyjnymi. Gotowa jest już chata brązownika, która będzie wykorzystana podczas tegorocznych dymarek.

  Zgodnie z planami, centrum, które ma powstać do sierpnia 2011 roku, będzie przyjmować turystów przez kilka miesięcy w roku, a możliwe, że nawet przez cały rok. Gminny projekt jest realizowany z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. BAN

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ jbr/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dymarki Świętokrzyskie – impreza plenerowa odbywająca się co roku w Nowej Słupi u stóp Łysej Góry. Ma najdłuższą tradycję w regionie. W 1967 roku działacze skupieni wokół ówczesnego Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach podjęli inicjatywę zorganizowania imprezy plenerowej, której główny element stanowiłaby prezentacja procesu wytopu żelaza w piecach dymarskich. Wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia znaleźli się między innymi przedstawiciele Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach – prezes Bohdan Bełdowski i sekretarz Krzysztof Lewicki. Byli oni autorami koncepcji imprezy, którą nazwano „Dymarki Świętokrzyskie”. Po dyskusjach na temat jej programu udało się pozyskać do udziału w tym przedsięwzięciu krakowskich naukowców: Kazimierza Bielenina z Muzeum Archeologicznego oraz profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej - Mieczysława Radwana i Wacława Różańskiego. „Dymarki Świętokrzyskie” po raz pierwszy zorganizowano we wrześniu 1967 roku w Nowej Słupi, gdzie już od 1960 roku istniało Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, dzięki czemu miejscowość ta stała się centrum badań naukowych nad tym zagadnieniem. Pierwszym organizatorem „Dymarek Świętokrzyskich” był Zarząd Okręgu PTTK w Kielcach oraz redakcja kieleckiego dziennika „Słowo Ludu”. Zorganizowany po raz pierwszy publiczny wytop żelaza metodą sprzed dwóch tysięcy lat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców ziemi kieleckiej oraz rzesz turystów, którzy przybyli do Nowej Słupi z całej Polski. Ponieważ rok 1967 obchodzony był jako Światowy Rok Turystyki, z tej okazji Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki oraz redakcja warszawskiego dziennika „Express Wieczorny” ogłosiły ogólnopolski konkurs na najciekawszą imprezę krajoznawczo-turystyczną pod hasłem „Jadą goście jadą”. „Dymarki Świętokrzyskie” zdobyły w tym konkursie pierwsze miejsce. Od kilku lat Dymarki Świętokrzyskie odbywają się w połowie sierpnia, aby przybliżyć antyczną metalurgię żelaza przebywającym w tym regionie turystom. Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której organizatorzy przybliżają dorobek wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny. W ciągu dwóch dni prezentowane są dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne, sceny z życia codziennego dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas IV już festiwalu odbywały się także koncerty muzyki dawnej (koncert zespołu „Kwartet Jorgi”, zespołu „Abalienatus”, koncert międzynarodowej grupy "Schola Teatru Węgajty”, koncert zespołu „Percival” z Lubina, zespołu „Redlin" z Jastrzębiej Góry, a także występ „Swarzęckiej Orkiestry Flażoletowej Muzyka i Taniec”). Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu – muzeum, działające w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Siedziba muzeum znajduje się na Świętym Krzyżu (Łysa Góra) (594 m n.p.m.) w granicach administracyjnych Bielin.

  Krakowski Piknik Archeologiczny – cykliczna impreza o charakterze edukacyjnym organizowana co roku w sobotę od 2003 roku na przełomie maja i czerwca. Impreza utrzymana w konwencji rodzinnego pikniku. Organizatorem jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Odbywa się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Branicach. W trakcie pikniku czynna jest wystawa prezentująca naczynia gliniane odkryte na terenie Nowej Huty. Zrekonstruowane są groby sprzed 6000 i 2500 lat "pierwszych mieszkańców Branic". Można wziąć udział w wykopaliskach archeologicznych na zaimprowizowanym stanowisku archeologicznym. Repliką sierpa krzemiennego można ściąć trawę. Można zemleć ziarno w żarnach, skleić gliniane skorupy garnków. Do makiet renifera i mamuta można rzucać oszczepem lub do tarczy strzelać łukiem. Piknik urozmaicają pokazy walk i szyków bojowych historycznych oddziałów zbrojnych: wojów, rycerzy, żołnierzy. Świętokrzyskie Milenium - cykl imprez upamiętniających tysiąclecie życia monastycznego na Świętym Krzyżu. Udział w uroczystości wzięło kilka tysięcy wiernych z całej Polski oraz pielgrzymi z Węgier, na czele z prymasem Peterem Erdö.

  Łysa Góra (pot. albo daw. Łysiec; Święty Krzyż) – szczyt o wysokości 594,3 m n.p.m. w Górach Świętokrzyskich, położony we wschodniej części pasma Łysogór, objęty ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Drugi szczyt (po Łysicy) pod względem wysokości w tych górach. Zbudowany z piaskowców kwarcytowych zwanych niezbyt precyzyjnie "kwarcytami" i łupków kambryjskich. RTCN Święty Krzyż (Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Święty Krzyż) – wieża o wysokości 157 metrów, zbudowana w 1966 roku. Zlokalizowana jest na Łysej Górze (zwaną także Świętym Krzyżem), ok. 100 metrów od klasztoru. Sygnał radiowy oraz telewizyjny emitowany z wieży swoim zasięgiem pokrywa całe województwo świętokrzyskie i spore fragmenty województw ościennych.

  Łysica (pot. Góra Świętej Katarzyny) – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 611,8 m n.p.m. Znajduje się w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od wsi Święta Katarzyna. Należy do Korony Gór Polski, jest jej najniższym szczytem. Znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Przełęcz Hucka – szerokie obniżenie, położone na terenie Łysogór w Górach Świętokrzystkich. Przełęcz znajduje się na wysokości 495 m n.p.m. pomiędzy szczytami Huckiej Góry (547 m n.p.m.) oraz Łysej Góry (594 m n.p.m.), ponad wsią Huta Szklana, na granicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Nazwa przełęczy pochodzi od istniejącej tu od XVI do XVIII wieku huty szkła.
  Obecnie na przełęczy znajduje się parking oraz pomnik "Golgota Wschodu".

  Festiwal Bluesowo – Rockowy im. Miry Kubasińskiej "Wielki Ogień" - polski festiwal muzyczny odbywający się od 2007 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Parku Miejskiego im. marsz. Józefa Piłsudskiego. Pomysłodawcą imprezy, organizowanej przez ostrowieckie MCK, jest Piotr Bogusław Jędrzejczak. Patronat nad imprezą sprawują Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

  Legenda o Pielgrzymie Świętokrzyskim – legenda związana z kamienną figurą, stojącą w Górach Świętokrzyskich, w Nowej Słupi, na początku Drogi Królewskiej prowadzącej do klasztoru na Świętym Krzyżu.

  Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie – prywatne muzeum, położone we wsi Święta Katarzyna w Górach Świętokrzyskich. Placówka jest prywatnym przedsięwzięciem Ewy i Dariusza Siemońskich. Sabat Czarownic - wielkie widowisko inscenizacyjno - muzyczne organizowane od 2010 roku, którego fabuła, klimat, scenografia, nawiązują do legendarnych sabatów na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich.

  Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa świętokrzyskiego. Istnieje od 1998 r. Obecna IV Kadencja Sejmiku trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Sejmiku jest Tadeusz Józef Kowalczyk. Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego jest Adam Jarubas. Świętokrzyska grupa IV ligi jest jedną z 20 grup IV ligi. Występuje w niej 16 drużyn z województwa świętokrzyskiego. Opiekunem rozgrywek jest Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Kielcach.

  Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej – Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, zarządzający rozgrywkami województwa świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach. Rolę prezesa pełni od 2000 roku Mirosław Malinowski.

  Dodano: 20.08.2010. 19:33  


  Najnowsze