• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 80-lecie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

  06.10.2010. 00:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konferencja naukowa, odnowienie doktoratu prof. Henryka Samsonowicza oraz zjazd absolwentów - tak w dniach 21-23 października Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (IH UW) uczci 80. rocznicę swojego powstania.

  Obchody jubileuszu rozpoczną się 21 października konferencją naukową pt. "Historia na Uniwersytecie Warszawskim", podczas której wystąpi wielu znanych historyków, m.in.: Włodzimierz Lengauer, Tomasz Kizwalter i Andrzej Chojnowski. Oprócz ich wystąpień zaplanowano także panel dyskusyjny pt. "Perspektywy rozwoju nauk historycznych" oraz otwarcie w holu Pałacu Kazimierzowskiego wystawy "Instytut Historyczny UW w służbie społeczeństwu polskiemu".

  "Środowisko historyków zawsze aktywnie brało udział we wszystkich ważnych wydarzeniach. Nasi koledzy walczyli o niepodległą Polskę, tworzyli opozycję w PRL-u, niejednokrotnie także stali po drugiej stronie barykady. Poprzez tę wystawę chcemy pokazać wkład absolwentów i pracowników Instytutu w życie naszego społeczeństwa" - mówi pracownik IH UW, jeden z autorów wystawy dr Łukasz Niesiołowski-Spano.

  Głównym punktem drugiego dnia obchodów będzie odnowienie doktoratu znanego historyka mediewisty prof. Henryka Samsonowicza, będące wyrazem uznania macierzystej uczelni oraz wręczenie mu księgi pamiątkowej. Na ten dzień zaplanowano również centralne uroczystości jubileuszowe z udziałem m.in. władz uczelni.

  Ostatniego dnia obchodów odbędzie się Pierwszy Zjazd Absolwentów IH UW, podczas którego zorganizowany zostanie m.in. panel wspomnieniowy. Chętni do udziału w zjeździe mogą dokonać rejestracji na stronie: www.absolwenci.ihuw.pl.

  "Na naszym wydziale, który w ciągu wielu lat istnienia dorobił się już ponad pięć tysięcy absolwentów, zawsze studiowali ludzie otwarci i ciekawi świata. Staraliśmy się przekazać im nie tylko wiedzę historyczną, ale także wykształcić umiejętność krytycznego czytania źródeł, wybierania i kształtowania informacji. Zapewne stąd wielu z naszych absolwentów realizuje się w zawodzie dziennikarza. Zachęciło nas to do uruchomienia na wydziale zajęć przeznaczonych dla osób szczególnie zainteresowanych pracą w mediach" - powiedziała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wicedyrektor Instytutu Historycznego ds. dydaktycznych prof. Jolanta Choińska-Mika.

  Blok dydaktyczny pt. "Popularyzacja historii z elementami dziennikarstwa" został w Instytucie Historycznym uruchomiony od tego roku akademickiego. Jak podkreślają przedstawiciele Instytutu, celem zajęć będzie przygotowanie do pracy dziennikarzy i publicystów. Najważniejszą częścią bloku będą warsztaty dziennikarskie, podczas których studenci będą mogli sprawdzić się w różnych formach dziennikarskich.

  Instytut Historyczny uruchomił także swoją stronę na portalu społecznościowym Facebook, skierowaną do osób zainteresowanych studiami historycznymi.

  Honorowy patronat nad obchodami 80-lecia Instytutu objął absolwent Wydziału Historycznego prezydent Bronisław Komorowski, a także m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ bk/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (BIH UW) – biblioteka wchodząca w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, jedna z sześciu instytutowych bibliotek Wydziału Historycznego. Została założona wraz z Instytutem Historycznym w 1930 roku. Posiada ponad 220 tys. jednostek. Sławomir Gawlas (ur. 1949) – polski historyk, mediewista, badacz dziejów Rzeszy niemieckiej, kolonizacji na prawie niemieckim oraz rozwoju świadomości narodowej. Pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii Historii oraz członek Rady Naukowej Instytutu. Łukasz Szurmiński (ur. 1975) - polski medioznawca i publicysta, wykładowca akademicki, a także autor tekstów. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku politologia i nauki społeczne. W latach 2000-2004 odbył studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Dziennikarstwa ds. dydaktycznych tejże uczelni.

  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Dariusz Włodzimierz Kołodziejczyk (ur. 25 maja 1962 w Warszawie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii PAN. Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 r.

  Katedra Ekonomii (Katedra Ekonomii Politycznej) powstała 1 października 1951 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (obecnie Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym). W 1970 roku została przekształcona w Zakład Ekonomii w ramach Instytutu Nauk Ekonomiczno-Rolniczych, a w 1973 włączona w skład Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych. Od 1990 roku jest ponownie samodzielną jednostką naukową - początkowo na Wydziale Rolniczym, następnie od utworzenia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w 2007 roku na tymże wydziale. Jacek Zygmunt Sawicki (ur. 1957) - prof. nadzwyczajny, dr hab.; historyk o specjalności historia najnowsza, politolog, filmowiec. W 1987 r. na podstawie pracy Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w aglomeracji podwarszawskiej 1940-1945 w Wojskowym Instytucie Historycznym otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych. W 2007 r. uzyskał habilitację w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Bitwa o prawdę. Historia zmagań o pamięć powstania warszawskiego 1944-1989).. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Były długoletni pracownik redakcji edukacyjnej Telewizji Publicznej.

  Roman Michałowski (ur. 1949) – polski historyk mediewista. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat i habilitacja tamże w 1979 i 1990. Tytuł profesora nauk humanistycznych 2006. Zatrudniony w IH UW od 1972 kolejno jako asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny od 1994, profesor zwyczajny od 2008. Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UW, pracuje też w Instytucie Historii PAN. Dyrektor Centre de Civilisation Polonaise na Uniwersytecie Paris IV i profesor Sorbony 1998-2001. Przewodniczący Rady Naukowej IHUW 2002-2008. Redaktor "Kwartalnika Historycznego". Zajmuje się średniowieczem polskim i powszechnym ze szczególnym uwzględnieniem historii religii i kultury. Maciej Duszczyk (ur. 1971) – doktor habilitowany nauk humanistycznych. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. naukowych i programów badawczych Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rad Naukowych: Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Ośrodka Badań nad Migracjami, Instytutu Zachodniego. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami.

  Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny – stowarzyszenie założone w 1951, mające na celu zachowanie i utrwalenie pamięci o kulturze i historii Żydów polskich oraz ich wkładzie w kulturę światową. Swoje cele realizuje obecnie głównie poprzez wspieranie budowy i tworzenia wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich oraz działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

  Artur Wejkszner (ur. 1971) – polski politolog, dr hab. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Zakładzie Studiów Strategicznych oraz adiunkt Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora naukowego za pracę „Wolność w polskiej myśli politycznej”, której promotorem był prof. Jacek Sobczak. Za pozycję „Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu” uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce. Małgorzata Karpińska (ur. 16 grudnia 1955 w Warszawie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka historii społecznej przełomu wieków XVIII i XIX, Zastępca Dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 r.

  Kustosz Pamięci Narodowej – nagroda przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej; ustanowiona w lipcu 2002 przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego to placówka naukowa powołana do życia w roku 1930. Wchodzi w skład Wydziału Historycznego UW.

  Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINiSB UW) - jedna z siedmiu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Historycznego UW. W instytucie studiuje ponad 1000 słuchaczy, w tym około 300 na studiach stacjonarnych, około 800 na studiach zaocznych i 300 na studiach podyplomowych. 70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim – uroczyste obchody powstania w getcie warszawskim w kwietniu i maju 2013. Organizatorami obchodów byli: Miasto Stołeczne Warszawa, Dom Spotkań z Historią, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Honorowy Patronat nad obchodami 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

  Aleksander Pakentrager (ur. 7 października 1916 w Kaliszu, zm. 6 stycznia 2007 w Nowym Jorku) – pisarz, historyk, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, działacz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz w Związku Zawodowego Pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego. Michał Kopczyński (ur. 1964) – polski historyk, dr hab., profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, członek redakcji magazynu historycznego "Mówią Wieki" oraz "Przeglądu Historycznego".

  Dodano: 06.10.2010. 00:34  


  Najnowsze