• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biologia starzenia się - uszkodzenia czy nadczynność, Londyn, Wlk. Brytania

  25.01.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 7 czerwca 2013 r. w Londynie, Wlk. Brytania odbędzie się wydarzenie pt. "Biologia starzenia się - uszkodzenia czy nadczynność" (The Biology of Ageing: Damage or Hyperfunction).

  Naukowcy nadal badają mechanizm starzenia się. Jedna z popularniejszych teorii mówi, iż starzenie się jest wynikiem nagromadzania uszkodzeń molekularnych powodowanych przede wszystkim przez reaktywne formy tlenu (RFT) wytwarzane przez mitochondria. Teoria ta przewiduje, że procesy zapobiegające uszkodzeniom oksydacyjnym (które wiążą się z detoksyfikacją, naprawą i obrotem metabolicznym) chronią przed starzeniem się i wydłużają życie. Jednak wyniki ostatnich badań dowodzą, że ta teoria jest błędna. Kolejna teoria głosi obecnie, że starzenie się jest następstwem nadczynności - nadmiernej aktywności procesów w wieku dojrzałym.

  Konferencja poświęcona będzie ocenie, czy teoria nadczynności jest zgodna ze stanem wiedzy o starzeniu się. Zgromadzi ekspertów z tej dziedziny w celu wymiany opinii i przedyskutowania teorii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nadczynność tarczycy, hipertyreoza (łac. hyperthyreosis lub hyperthyreoidismus) – stan chorobowy będący wynikiem nadmiernej produkcji hormonów tarczycy. Rzadziej nadczynność tarczycy powstaje na skutek leczenia nadmiernymi dawkami hormonów tarczycy, zaburzeń w ich obwodowym metabolizmie lub upośledzonej czynności wiążących je receptorów. Nadczynność przytarczyc (łac. hyperparathyreosis) – nadaktywność przytarczyc w wyniku której dochodzi do nadmiernej produkcji parathormonu (PTH). Parathormon jest hormonem regulującym poziom wapnia i fosforanów. Nadczynność przytarczyc dzieli się na: Teoria superstrun – wersja teorii strun, która łączy ją z supersymetrią. Wersja teorii superstrun, M-teoria, jest jedną z proponowanych teorii wszystkiego. M-teoria przewiduje, że teoria superstrun opisuje tylko część rzeczywistości.

  Starzenie się roślin – końcowy etap rozwoju rośliny, charakteryzujący się osłabieniem procesów życiowych. Końcowym rezultatem procesu starzenie jest śmierć. Starzenie się może obejmować całą roślinę lub poszczególne jej organy. Starzenie się całego organizmu roślinnego zachodzi po wytworzeniu kwiatów i owoców u roślin monokarpicznych. U bylin na koniec sezonu wegetacyjnego starzeją się obumierają części nadziemne. U roślin polikarpicznych występuje zjawisko starzenia się niektórych organów. Starzeniu podlegają kwiaty, owoce i liście. M-teoria − jedna z potencjalnych teorii wszystkiego, czyli teorii opisującej w uniwersalny, spójny sposób prawa fizyki.

  Objawy tarczycowe: Opisano szereg objawów obserwowanych w nadczynności tarczycy i chorobie Gravesa-Basedowa (objawy nadczynności tarczycy, objawy tarczycowe). Niektóre z nich to: Objaw Bostona – objaw chorobowy polegający na nierównomiernym z ruchem gałek ocznych przesuwaniu się powiek podczas patrzenia ku dołowi. Pojawia się w nadczynności tarczycy.

  Teoria X i teoria Y została zdefiniowana w 1960 roku przez Douglasa McGregora (1906 – 1964). Zaprezentował on dwa przeciwstawne sobie sposoby myślenia o pracownikach, które jego zdaniem występowały dość powszechnie wśród menedżerów. Teoria X pokazuje pracowników w negatywnym świetle i odpowiadają jej modele naukowego zarządzania. Teoria Y natomiast przedstawia pracowników, jako osoby chętne do pracy. Teoria ta jest zgodna z założeniami zwolenników teorii stosunków międzyludzkich. Leki przeciwtarczycowe (inna nazwa tyreostatyki) jest to grupa leków o różnej budowie chemicznej i różnym mechanizmie działania, których wspólną cechą jest hamowanie syntezy i wydzielania tyroksyny i są używane w leczeniu nadczynności tarczycy.

  Metoda hipotetyczno-dedukcyjna jest to metoda, która polega na stwarzaniu nowej teoriihipotezy. Później dedukuje się jej konsekwencje, które można sprawdzić przez doświadczenie. Metoda ta jest oparta na rozumowaniu dedukcyjnym i jest niezawodna. Jeśli doświadczenie nie potwierdza teorii należy ją odrzucić. Punktem wyjścia są pewne prawa i ogólne zasady. Ich analiza umożliwia przewidywanie nowych zdarzeń i faktów, pozwala stworzyć nową teorię. Teoria ta po doświadczeniu weryfikacji okazuje się być prawdziwa lub nie.

  Zaniedbywalne starzenie się — określenie stanu organizmu, w którym nie następuje proces starzenia się albo jest on zbyt wolny, aby dało się go stwierdzić. Organizmy, których starzenie się jest zaniedbywalne, nie mają maksymalnej długości życia, a ich zdolności reprodukcyjne nie maleją z czasem. Umierają one jedynie z przyczyn niezwiązanych ze starością (np. bycie zjedzonym, choroba lub wypadek). Prawdopodobieństwo śmierci u takich organizmów nie rośnie z czasem, w przeciwieństwie do organizmów starzejących się, u których gwałtownie rośnie w miarę zbliżania się do maksymalnej długości życia.

  Wole jajnikowe (łac. struma ovarii) – szczególna postać potworniaka dojrzałego z obecnością dojrzałej lub płodowej tkanki tarczycowej. Może być przyczyną objawów nadczynności tarczycy (około 10% przypadków). Prawo biogenezy jest obserwacją, według której życie może powstać jedynie z wcześniej istniejącego życia w rozmnażaniu (np. pająk składa jaja, które dają życie następnym pająkom), a nie z martwej materii, jak głosi teoria samorództwa. Prawo to jest jednym z centralnych stwierdzeń teorii komórkowej. Odkrycie prawa biogenezy jest przypisywane francuskiemu chemikowi Ludwikowi Pasteur.

  Teoria wymiany - teoria socjologiczna powstała jako reakcja na funkcjonalizm, który koncentrował się na wpływie jakiegoś zjawiska na system. Nie jest to jednolita teoria, ale raczej zespół teorii, opisujących świat społeczny jako układ wymian dóbr (materialnych i niematerialnych) pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi. Teoretycy wymiany społecznej postrzegają każdą interakcję w charakterze transakcji – "coś za coś". Jest to jakby "teoria interesu własnego jednostki". Jeżeli człowiek podejmuje jakiekolwiek działanie, to robi to z perspektywą korzyści dla siebie. Często jest to pożytek niematerialny, w postaci np. szacunku od innych, posłuszeństwa, satysfakcji itd. Teoria Jamesa-Langego – jedna z teorii starających się wyjaśnić na poziomie ogólnym, czyli dotyczącym większości, o ile nie wszystkich wyróżnianych emocji, mechanizm ich powstawania.

  Dodano: 25.01.2013. 15:37  


  Najnowsze