• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biotechnologiczne miasteczko powstanie we Wrocławiu

  14.04.2012. 10:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studenci i naukowcy z Wrocławia przygotowują specjalne popularnonaukowe warsztaty "DNA - Encyklopedia Życia", w ramach których wrocławianie będą mogli poznać bliżej biotechnologię. 21 kwietnia nieopodal wrocławskiego Rynku pojawią się specjalne namioty, w których przechodnie będą mogli rozmawiać z badaczami i wykonywać eksperymenty.

  Jak poinformowano na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego, warsztaty przygotowali studenci biotechnologii z trzech uczelni - Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i UWr - oraz naukowcy zrzeszeni w grupie Biotteam.

  W ramach spotkań zaplanowano różnorodne eksperymenty, z których część samodzielnie będą mogli wykonać zwiedzający. Goście będą mieli m.in. szansę wyizolować prostą metodą DNA pomidora, wykonać testy enzymatyczne białek znajdujących się w ziemniakach, ananasach, kiwi i innych ogólnodostępnych produktach oraz przeprowadzić chromatograficzny rozdział barwników liści czy tuszu z pisaka.

  Przewidziano też degustację żywności wyprodukowanej z zastosowaniem metod biotechnologicznych - np. jogurtów, serów czy kiszonych warzyw - oraz obserwację pod mikroskopem rozmaitych szczepów bakterii i utrwalonych tkanek. Gwoździem programu będzie laboratorium kryminalistyczne.

  Dodatkową atrakcją będą konkursy z nagrodami. Odpowiedzi na pytania każdy z łatwością znajdzie na rozwieszonych między stoiskami plakatach, przystępnie przedstawiających m.in. proces warzenia piwa czy informacje o innowacyjnych lekach przeciwnowotworowych. Dociekliwi będą mogli wysłuchać prelekcji popularnonaukowych, które wygłoszą znani wrocławscy naukowcy.

  Warsztatom będzie towarzyszyła wystawa "Wrocławianie rozebrani do ostatniej nitki...DNA" przygotowana przez stowarzyszenie ArtWszywka - Wszczepiamy Kulturę. Będzie można na niej zobaczyć fotografie wrocławskich osobistości: uczonych, działaczy społecznych, sportowców, ludzi kultury. "Nie będą to jednak tradycyjne zdjęcia portretowe, ale fotografie fragmentu genomu" - tajemniczo zapowiadają organizatorzy.

  Trzy specjalne namioty pojawią się 21 kwietnia na ul. Świdnickiej przy wrocławskim Rynku. Warsztaty rozpoczną się o godz. 9 i będą trwały do godz. 16. Wstęp wolny.

  Szczegóły imprezy na stronie UWr: http://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/popularyzacja/dna-%E2%80%93-encyklopedia-%C5%BCycia

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Akademicki Klub Turystyczny Wrocław powstał w 1957 r z inicjatywy członków Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Wrocławskiego i Klubu Trampów Politechniki Wrocławskiej. Początkowo AKT Wrocław składał się z dwóch części: Sekcji Górskiej i Koła Przewodników AKT (po zmianie nazwy Studenckie Koło Przewodników Sudeckich Wrocław). W miarę rozwijania działalności Sekcja Górska uległa podziałowi na koła uczelniane działając na większości wrocławskich uczelni. Sukiennice we Wrocławiu, zwane też Domem Kupców – nieistniejący już zespół średniowiecznych budynków w centralnej części wrocławskiego Rynku, w miejscu dzisiejszej ulicy Sukiennice. Stanowiły jeden z trzech historycznych wrocławskich domów kupieckich. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego - archiwum, a jednocześnie jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujące się gromadzeniem zbiorów dotyczących jego przeszłości oraz poprzedników tej uczelni, a także akt studenckich i pracowników uczelni. Zostało założone 1 października 1950 roku. Mieści się obecnie przy ul. Szewska 50/51 we Wrocławiu.

  Pałac Książąt Legnicko-Brzeskich we Wrocławiu - dawny pałac miejski, znajdujący się we Wrocławiu, przy ulicy Szewskiej 49. Obecnie siedziba Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Żak (Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej "Żak") - Pismo studenckie. Ukazuje się od października 1999 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej i sporadycznie innych wrocławskich uczelni.

  Krakersy – grupa muzyczna powstała na początku lat 80. XX wieku we Wrocławiu. Utworzyli ją studenci i absolwenci Wydziału Elektrycznego, Elektroniki, Mechanicznego i Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dendryt wrocławski – jedna z metod taksonomicznych, która wykazuje się znacznym stopniem obiektywizmu. Zaproponowana została przez grupę matematyków polskich pracujących przed II wojną światową na Uniwersytecie Lwowskim a po wojnie na Uniwersytecie Wrocławskim. Zasady metody taksonomii wrocławskiej zostały opracowane przez członków Grupy Zastosowań Państwowego Instytutu Matematycznego we Wrocławiu. Sam proces budowy dendrytu wrocławskiego, w ramach powyższej metody, jest procesem wieloetapowym.

  Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego (do 30 września 2009 Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHiP UWr) - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1988 r. w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na ośmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Andrzej Ziemiański (ur. 17 lutego 1960 we Wrocławiu) – polski pisarz science fiction i fantasy, z zawodu architekt. W roku 1983 ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1984–1985 pracował w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, zaś od 1985 do 2005 w Instytucie Budownictwa Rolniczego Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Oprócz pisania, prowadzi zajęcia dla studentów z creative writing w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W Internecie posługuje się pseudonimem GIN.

  Model przekroju geologicznego przez Sudety Środkowe - zbudowany z kamienia przekrój geologiczny znajdujący się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

  Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego - wydawnictwo naukowe, którego historia sięga lat 60, kiedy to w Uniwersytecie Wrocławskim powstał wówczas niewielki dział wydawniczy. W miarę rozwoju wzrastały edytorskie potrzeby Uniwersytetu związane z koniecznością publikacji pomocy dydaktycznych i prac naukowych, co powodowało ciągły rozwój działu wydawniczego, który w 1972 uzyskał status wydawnictwa uczelnianego. Od tego momentu oficyna nosi nazwę Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1 kwietnia 1996 roku działając jako jednoosobowa spółka Uniwersytetu Wrocławskiego z ograniczoną odpowiedzialnością. Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego - wykaz osób sprawujących funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, powstałego w 1811 roku z połączenia wrocławskiej Akademii Leopoldyńskiej (Leopoldina) z Uniwersytetem we Frankfurcie nad Odrą (Viadrina).

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WMW UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały 1 listopada 1945 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Kształci studentów na kierunku weterynaria, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Dodano: 14.04.2012. 10:19  


  Najnowsze