• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CARE-NORTH final conference, Brema, Niemcy

  08.03.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20-21 marca 2012 r. w Bremie (Niemcy) odbędzie się wydarzenie pt. "CARE-NORTH final conference" (Końcowa konferencja projektu CARE-NORTH).

  Region Morza Północnego stara się uporać ze skutkami zmiany klimatu. Tradycyjne środki transportu prowadzą jednak do ciągłego zwiększania emisji dwutlenku węgla (CO2), niwecząc działania mające na celu ochronę klimatu.

  Celem finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt. "Transport emitujący związki węgla w sposób odpowiedzialny - wyzwanie" (CARE-NORTH) było stworzenie kompleksowego, strategicznego i praktycznego podejścia do transportu miejskiego i regionalnego w krajach Morza Północnego w kontekście zmiany klimatu i kurczących się zapasów ropy naftowej.

  Konferencja będzie okazją dla wszystkich partnerów, zainteresowanych stron i badaczy do omówienia wyników projektu i wymiany informacji. Przykładowe tematy konferencji:
  - transport miejski i emisje CO2 z perspektywy globalnej;
  - cele 20-20-20 w zakresie energii wg RIO+20 i UE;
  - alternatywne paliwa, napędy i pojazdy elektryczne;
  - nowe trendy w zakresie mobilności w kontekście zrównoważonego rozwoju: wspólne użytkowanie samochodów, ruch pieszy i ruch rowerowy;
  - wydajność i przystępność cenowa usług transportu publicznego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gdański tramwaj wodny – tramwaj wodny Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku pływający po wodach śródlądowych Gdańska, a do końca sezonu letniego 2012 także między Gdańskiem, Sopotem, Helem i (od 20.06.2009) Wyspą Sobieszewską. Przedsięwzięcie finansowane jest przez samorząd miasta Gdańska oraz projektu „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013. Tramwaje wodne pływają w okresie od maja do września. Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ang. European Conference of Ministers of Transport ECMT) - jest międzyrządową organizacją transportową powołaną na mocy Protokołu Brukselskiego, podpisanego 17 października 1953 r. na konferencji ministrów transportu 16 państw europejskich. Conference North (obecnie pod nazwą The Skrill North ze względu na sponsorującą firmę) jest szóstą ligą angielską i jednocześnie drugą klasą rozgrywkową w Football Conference. Obejmuje swoim zasięgiem północną Anglię i Walię. Obszary południowe obejmuje Conference South. W Conference North występują 22 zawodowe i pół-zawodowe kluby.

  Transport miejski – sfera działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług przewozowych na terenie miasta oraz obszarach podmiejskich. Problematyka transportu miejskiego dotyka w głównej mierze zagadnień transportu pasażerskiego, więc termin ten bywa stosowany zamiennie z terminem komunikacja miejska. Ze względu na wykorzystywane środki transportu wyróżnić można miejski transport drogowy, miejski transport szynowy, miejski transport wodny. CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere – Kooperacja na rzecz Wsparcia i Pomocy Wszędzie) – międzynarodowa organizacja pozarządowa, założona w 1945 r., zajmująca się dostarczaniem pomocy humanitarnej i wspieraniem długoterminowych projektów rozwojowych, przede wszystkim w krajach trzeciego świata. Jest to jedna z najstarszych i największych organizacji humanitarnych, zajmujących się walką ze światowym ubóstwem. W 2013 r. CARE działała w 87 krajach, angażując się w 927 projektów i obejmując pomocą 97 milionów ludzi. CARE International jest konfederacją 13 organizacji narodowych i jednej stowarzyszonej, występujących jako autonomiczne, pozarządowe organizacje non-profit. Są to: CARE Australia, CARE Kanada, CARE Dania, CARE Niemcy-Luksemburg, CARE Francja, CARE Indie, CARE Japonia, CARE Holandia, CARE Norwegia, CARE Austria, CARE Tailandia, CARE Wielka Brytania i CARE Stany Zjednoczone; organizacją stowarzyszoną jest CARE Peru. Centrala organizacji mieści się w Genewie z biurami w Brukseli przy urzędach europejskich i w Nowym Jorku przy siedzibie ONZ.

  Care-Denmark - duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości oraz walka z głodem i niesprawiedliwością. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Pomaga ona więcej niż 55 milionom ludzi w 70 krajach. Organizacja specjalizuje się w zarządzaniu naturalnymi źródłami i w pomaganiu ludziom w dostosowaniu się do zmian klimatu, które powodują ucieczki z powodu susz, powodzi, cyklonów etc. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Heiner Monheim (ur. 7 maja 1946 r. w Akwizgranie (Niemcy) – niemiecki geograf, specjalista w zakresie planowania transportu i planowania przestrzennego. Autor licznych publikacji naukowych, promotor zrównoważonego rozwoju transportu. Współzałożyciel Niemieckiego Klubu Transportowego (Verkehrsclub Deutschland) oraz Niemieckiego Ogólnego Związku Rowerowego (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club). Współmodalność (czasem tłumaczona jako komodalność od ang. co-modality) - oznacza efektywne wykorzystywanie różnych środków transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi, w celu doprowadzenia do optymalnego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów. Słowo optymalnego należy tu rozumieć zarówno w sensie ekonomicznym, finansowym, poziomu świadczonych usług, jak i ze względu na aspekty ochrony środowiska. Termin ten powstał na potrzeby określenia polityki Unii Europejskiej odnośnie zrównoważonego rozwoju transportu. Polityka taka została określona w 2006 roku w przeglądzie średniookresowym białej księgi transportu [COM(2006) 314].

  Conference South (obecnie pod nazwą Blue Square Bet South ze względu na sponsorującą firmę zakładów bukmacherskich) – szósta liga angielska i jednocześnie druga klasa rozgrywkowa w Football Conference. Obejmuje swoim zasięgiem południową Anglię i Walię. Obszary północne obejmuje Conference North. W Conference South występują 22 zawodowe i pół-zawodowe kluby.

  MEDGRID – projekt energetyczny w Afryce Północnej zrzeszający osiem krajów należących do UE oraz MENA (ang. Middle East and North Africa). Założeniem projektu jest wspieranie rozwoju śródziemnomorskich sieci przesyłowych w celu stworzenia warunków bardziej efektywnego wykorzystania taniej energii źródeł odnawialnych (głównie energii słonecznej) w krajach europejskich i północnoafrykańskich.

  Transport lotniczy – gałąź transportu powietrznego (czyli przemieszczania drogą powietrzną osób lub towarów), w którym środki transportu stanowią statki powietrzne z kategorii samolotów i śmigłowców. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu i jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Transport kolejowy – gałąź transportu zaliczana do transportu lądowego, obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego.

  Zasada dodatkowości (ang. additionality) – jedna z zasad regulujących działanie unijnych funduszy strukturalnych. Zgodnie z jej treścią, środki pieniężne przekazywane przez Komisję Europejską z funduszy strukturalnych są wyłącznie dodatkiem do środków zgromadzonych i przeznaczonych na dany projekt przez władze państwowe, regionalne lub lokalne kraju członkowskiego. Tak więc, jeśli jeden z krajów członkowskich postanawia wybudować przykładowo oczyszczalnię ścieków, ubiegając się o dotację z odpowiedniego Funduszu strukturalnego (w tym wypadku jest to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), musi najpierw wykazać, iż dotacja ta będzie jedynie uzupełnieniem brakującej części środków finansowania inwestycji. Zatem środki unijne nie mogą w całości zastępować środków państwowych. Środki transportu to maszyny transportowe lub istoty żywe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie ludzi lub ładunków, czyli transport. Podział środków transportu jest zbliżony do podziału transportu. Najprostszy obejmuje środki transportu wewnętrznego zwanego też transportem bliskim (wewnątrz danego obiektu, np. magazynu) oraz środki transportu zewnętrznego (dalekiego).

  Dodano: 08.03.2012. 17:37  


  Najnowsze