• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chemia cyklu paliwa jądrowego, Paryż, Francja

  28.11.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 14 - 25 stycznia 2013 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się kurs pt. "Chemia cyklu paliwa jądrowego" (Chemistry of Nuclear Fuel Cycle).

  Niedobór przeszkolonych specjalistów chemii jądrowej odnotowano we wszystkich gałęziach sektora jądrowego i innych obszarach, w których takie umiejętności są potrzebne, a mianowicie w radiofarmacji, medycynie nuklearnej, ochronie przed promieniowaniem, radioekologii i wielu innych. Jedną z opcji rozwiązywania tego problemu jest przekwalifikowywanie absolwentów chemii ogólnej.

  Europejskie przedsięwzięcie CINCH to projekt realizowany w ramach programu EURATOM 7PR. Ma na celu koordynowanie nauczania i szkoleń w zakresie chemii jądrowej w Europie. Projekt obejmuje wypracowanie długofalowego programu szkoleń z zakresu rozszczepienia jądrowego EURATOM (EFTS), który posłuży za wspólną bazę dla fragmentarycznych działań w tej dziedzinie. Pozwoli to przenieść nauczanie i szkolenia w dziedzinie chemii jądrowej na nowy poziom pod względem ilościowym.

  Kurs ma zapewnić globalny przegląd chemii i fizyki na różnych etapach cyklu paliwa, od pierwszego do ostatniego. Ponadto uczestnicy powinni zdobyć podstawową wiedzę w zakresie likwidacji obiektów jądrowych oraz ochrony radiologicznej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Element paliwowy - podstawowa jednostka paliwa jądrowego, którą używa się i którą się manipuluje w rdzeniu reaktora jądrowego. Zwykle ma postać prętów wypełnionych pastylkami spreparowanego paliwa jądrowego. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance) – jedna z najczęściej stosowanych obecnie technik spektroskopowych w chemii i medycynie. Koszulka paliwowa − powłoka ochronna prętu paliwowego, pod którą znajdują się pastylki paliwa jądrowego, stosowana w celu hermetycznej separacji paliwa od wnętrza reaktora, ochrony mechanicznej i chemicznej paliwa przed działaniem chłodziwa. Ma ona grubość od 0,5 do 1,5 mm. Stanowi jedną z barier ochronnych w reaktorze jądrowym, zatrzymuje bowiem produkty rozszczepienia.

  Radiochemia – dział chemii jądrowej poświęcony badaniom przemian chemicznych substancji promieniotwórczych (np. transuranowców) oraz własności fizykochemicznych związków zawierających określone izotopy (np. wymiana izotopowa, efekt izotopowy, wskaźniki izotopowe). Przedmiotem zainteresowania radiochemii jest także oczyszczanie i zastosowanie radioizotopów w nauce i technice oraz wytwarzanie i utylizacja paliwa jądrowego. Stopienie rdzenia reaktora jądrowego – poważna awaria reaktora jądrowego polegająca na częściowym lub całkowitym uszkodzeniu przez stopienie, rdzenia reaktora z powodu wysokiej temperatury. Do jego określenia w języku angielskim często używa się potocznego zwrotu nuclear meltdown.

  Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących). Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker.

  Źródło neutronów jest ogólnym terminem odnoszącym się do różnego rodzaju urządzeń emitujących neutrony niezależnie od użytego mechanizmu emitowania neutronów. W zależności od wielu parametrów włączając w to energię neutronów emitowanych przez źródło neutronów, ich ilości, wielkości źródła, kosztu wyprodukowania i utrzymania źródła oraz regulacji prawnych związanych ze źródłem, urządzenia te znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach fizyki, inżynierii, medycyny, broni jądrowej, eksploracji ropy, biologii, chemii, energii jądrowej i innych gałęziach przemysłu. Richard Robert Ernst (ur. 14 sierpnia 1933 w Winterthur) - chemik szwajcarski, laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii w roku 1991 za rozwój metody badań za pomocą wysokorozdzielczego magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) .

  Jean-Marie Lehn (ur. 30 września 1939 w Rosheim, Francja) - chemik francuski, jeden ze współtwórców, pionierów chemii supramolekularnej. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1987.

  Autonomiczne określenie parametrów wybuchu jądrowego - ustalanie za pomocą automatycznie działajacych urządzeń technicznych - współrzędnych, wysokości i mocy wybuchu jądrowego.

  Adam Andrzej Hulanicki (ur. 31 maja 1929) – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

  Dodano: 28.11.2012. 16:37  


  Najnowsze