• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choroby zakaźne - transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, Nikozja, Cypr

  02.07.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 5 lipca 2012 r. w Nikozji, Cypr, odbędzie się wydarzenie pt. "Choroby zakaźne - transgraniczne zagrożenie dla zdrowia" (Communicable Diseases: A Cross Border Health Threat).

  Choroby zakaźne to schorzenia wywoływane przez takie organizmy, jak bakterie, wirusy, grzyby czy pasożyty. Czasami powodem schorzenia nie jest sam organizm jako taki, tylko toksyna, którą wytwarza po przeniknięciu do żywiciela ludzkiego. Mimo niezwykłych postępów w badaniach medycznych i leczeniu, jakie poczyniono w XX w., choroby zakaźne nadal znajdują się pośród głównych przyczyn zgonów na całym świecie z powodu pojawiania się nowych, ponownego pojawienia się starych i utrzymywania się tych nieuleczalnych.

  Choroby te mogą być przenoszone bezpośrednio z jednej osoby na drugą oraz ze zwierzęcia na człowieka lub z nieożywionego przedmiotu (klamki, blatu itp.) na człowieka. Niektóre z chorób zakaźnych mogą się rozprzestrzeniać na wiele sposobów. Globalizacja i zacieśnianie się międzynarodowych powiązań w kontekście handlu, migracji i przepływu informacji przyspieszyło transgraniczne przenoszenie chorób.

  Konferencja zgromadzi specjalistów ds. publicznej ochrony zdrowia w celu stymulowania wymiany informacji naukowych i danych publicznej opieki zdrowotnej na temat pojawiających się zagadnień związanych z chorobami zakaźnymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kalendarz szczepień to zbiór zaleceń specjalistów chorób zakaźnych. Jest ustalany przez Główny Inspektorat Sanitarny, a zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia. Publikowany jako Program Szczepień Ochronnych, zawiera następujące pozycje: Choroby odzwierzęce, zoonozy – zakaźne lub pasożytnicze choroby zwierząt, bądź przez zwierzęta tylko roznoszone, przenoszące się na człowieka poprzez kontakt bezpośredni lub surowce pochodzenia zwierzęcego, rzadziej drogą powietrzną (np. toksoplazmoza, bruceloza, wścieklizna, ptasia grypa i inne). Bartoneloza – jedna z odzwierzęcych chorób zakaźnych, wywołana przez bakterie rodzaju bartonella, zazwyczaj przenoszone na człowieka przez owady. Do zakażenia dochodzi przez ukąszenie. W zależności od gatunku bakterii wywołujących infekcję, możemy mieć do czynienia z różnymi batonelozami:

  Choroby przenoszone drogą płciową (ang. sexually transmitted diseases, STD; sexually transmitted infections, STI) dawniej zwane także chorobami wenerycznymi – grupa chorób zakaźnych i pasożytniczych, które przenoszone są na drodze kontaktu płciowego. Najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową jest zakażenie wywołane przez Chlamydia trachomatis. Kwarantanna – czasowe odosobnienie (dawn. 40-dniowe z łac. quarantena czyli 40) ludzi, zwierząt, roślin lub towarów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być roznosicielami chorób zakaźnych.

  Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami. Grzybice, mikozy (łac. mycoses) – grupa wysoce zaraźliwych chorób zakaźnych ludzi i zwierząt wywołana przez mikroskopijne grzyby (około 200 gatunków z 250 tys. opisanych).

  Dodano: 02.07.2012. 17:37  


  Najnowsze