• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarta międzynarodowa konferencja nt. systemów komunikacji optycznej (OPTICS 2013), Rejkiawik, Islandia

  10.01.2013. 08:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 - 31 lipca 2013 r. w Rejkiawiku, Islandia, odbędzie się Czwarta międzynarodowa konferencja nt. systemów komunikacji optycznej (Fourth International Conference on Optical Communication Systems, OPTICS 2013).

  Światłowód jest obecnie najbardziej niezawodnym i wydajnym rozwiązaniem do szybkiej transmisji w sieciach komunikacyjnych. Na przestrzeni ostatnich lat podjętych zostało wiele prac badawczych, których przedmiotem był cały zbiór protokołów sieci optycznych, a reprezentatywne obszary objęły architekturę komponentów optycznych, optoelektronikę, trasowanie długości fal, efektywność energetyczną i wiele więcej.

  Konferencja zgromadzi naukowców, inżynierów i praktyków zainteresowanych wszelkimi komponentami systemów komunikacji optycznej bądź też samym systemem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Technologia WDM (ang. Wavelength Division Multiplexing) – jest przeznaczona do zwielokrotniania łącza światłowodowego, przez jednoczesne i niezależne przesyłanie w jednym włóknie od kilku do kilkuset kanałów optycznych w formie promieni laserowych o różnej długości fali świetlnej. Została ona zastosowana z powodu ograniczeń technologicznych dla technologii TDM. Ograniczenia te powodują, że max. prędkość transmisji systemów SDH wynosi obecnie ok. 40 GB/s. W zależności od stosowanej odległości między wykorzystywanymi długościami fal optycznych, nazywanej odstępem między falowym, oraz liczby fal optycznych. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2013 znana z skrócie jako szczyt w Warszawie – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Obdywała się od 11 do 22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizuje ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Polski. Gośćmi spotkania byli delegacji rządowi wszystkich krajów. Światłowody fotoniczne (ang. Photonic crystal fiber, PCF, dosłowne tłumaczenie "światłowód z kryształu fotonicznego") to nowa rodzina włókien światłowodowych, wykorzystująca do prowadzenia światła właściwości kryształów fotonicznych. Dzięki zdolności skupiania światła w pustym rdzeniu oraz charakterystykom skupiania światła niemożliwym do uzyskania w klasycznych światłowodach, światłowody fotoniczne mogą znaleźć zastosowanie w komunikacji światłowodowej, laserach światłowodowych, optycznych przyrządach nieliniowych, transmisji dużych mocy optycznych, czujnikach gazów i w innych obszarach.

  Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech. Trolejbusy w Słupsku to jeden z dziewięciu zlikwidowanych systemów komunikacji trolejbusowej w Polsce. Sieć została oddana do użytku 20 lipca 1985, a zlikwidowana 18 października 1999. Świadczeniem usług transportu trolejbusowego zajmował się Miejski Zakład Komunikacji, obsługujący również linie komunikacji autobusowej.

  Internet Marketing Conference, zwany także (IMC), jest międzynarodową konferencją poruszającą tematy e-biznesu. Pierwszy event odbył się w Kopenhadze w 2000. Od tamtego czasu spotkania odbyły się również w Sztokholmie, Las Vegas, Berlinie, Vancouver, Montrealu, Göteborgu i Nowym Jorku. Konferencja została rozpoczęta przez Lennarta Svanberga. Relatywizm moralny – pogląd, że istnieje wiele systemów wartości i żaden z nich nie jest systemem absolutnie najlepszym, więc różne kultury są uprawnione do stosowania różnych systemów. Potocznie "relatywizmem moralnym" nazywamy działanie jednostek lub grup społecznych, polegające na odwoływaniu się do tych systemów wartości (prawo, humanizm, moralność świecka lub religijna, patriotyzm, i.in.), które sprzyjają realizacji chwilowych oczekiwań bądź interesów.

  European Trophy 2013 była czwartą edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to ósma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpocznie się 6 sierpnia 2013 roku, a zakończy 8 września 2013 roku. Runda play-off odbędzie się w dniach 19-22 grudnia 2013 roku w Berlinie. Islandia na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013 – reprezentacja Islandii podczas czempionatu w Moskwie liczyła 1 zawodniczkę.

  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (ur. 12 marca 1975 w Reykjavíku) – islandzki polityk, przewodniczący Partii Postępu od 18 stycznia 2009. 10 maja 2013 otrzymał misję stworzenia nowego rządu. 23 maja 2013 objął funkcję premiera.

  Konferencja bermudzka – międzynarodowa konferencja pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, która odbyła się w dniach 19–29 kwietnia 1943 roku w Hamilton na Bermudach. Jej celem było ustalenie sposobów przesiedleń Żydów z terenów objętych działaniami wojennymi oraz umożliwienie ucieczki tym, którzy znajdowali się pod okupacją III Rzeszy.

  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego. Została powołana 7 czerwca 1997 r. Obecnie Konferencję tworzy 105 rektorów szkół wyższych. Drugą obok KRASP przewidzianą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie zawodowe. Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (International Society for Augumentative and Alternative Communication - ISAAC) - międzynarodowe stowarzyszenie powołane w celu propagowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) wśród osób niemówiących i ich rodzin oraz osób pracujących z nimi.

  Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (ang World Radiocommunication Conference, skrót WRC) organizowana jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) do przeglądania, i w razie konieczności korygowania regulacji radiowych czyli międzynarodowych umów kontrolujących użycie widma częstotliwości radiowych, orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Konferencja odbywa się co dwa do czterech lat. Przed rokiem 1993 konferencja nazywana była Światową Administracyjną Konferencją Radiową (WARC). W roku 1992 na dodatkowej konferencji w Genewie, ITU została zrestrukturyzowana i w wyniku tego od 1993 konferencja zmieniła nazwę na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną. Synchronous Optical NETwork (SONET; Synchroniczna sieć optyczna) to standard transmisji optycznej używający laserów lub diod LED do przesyłania informacji cyfrowej poprzez światłowody. Został on wprowadzony, aby zastąpić PDH (ang. Plesiochronous Digital Hierarchy – Plezjochroniczna Hierarchia Cyfrowa) do przesyłania dużych ilości danych oraz aby pozwalał na bezkonfliktową współpracę urządzeń od różnych dostawców.

  Okulary dwuogniskowe - okulary korekcyjne, w których soczewki zawierają dwa obszary o różnych mocach optycznych. Używane są głównie do korekcji starczowzroczności. Ich działanie jest analogiczne do okularów progresywnych, ale zmiana mocy optycznej zachodzi skokowo.

  Dodano: 10.01.2013. 08:26  


  Najnowsze