• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarty, europejski mityng interdyscyplinarny nt. nowotworów urologicznych, Barcelona, Hiszpania

  13.09.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16 - 18 listopada 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się Czwarty, europejski mityng interdyscyplinarny nt. nowotworów urologicznych (Fourth European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers). Nacisk zostanie położony na "krytyczną ocenę i konsensus w zakresie nowych podejść terapeutycznych do nowotworów urologicznych".

  Celem wydarzenia, współorganizowanego przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU), Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), będzie wyczerpujący przegląd najnowszych, wielomodalnych strategii postępowania z nowotworami prostaty, pęcherza moczowego i nerek.

  Wydarzenie pozwoli przedstawić perspektywy urologów, onkologów klinicznych i radioterapeutów na to zagadnienie. Sesje będą poświęcone najnowszym informacjom na temat wyników badań prowadzonych w Europie i poza jej granicami, ocenie bieżących standardów leczenia i dyskusji nad przyszłymi terapiami klinicznymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej (ang. European Society of Gynaecological Oncology, ESGO) – ogólnoeuropejskie zrzeszenie pracowników służby zdrowia oraz naukowców specjalizujących się w badaniu, zapobieganiu i leczeniu nowotworów złośliwych narządu rodnego. Towarzystwo, które liczy ponad 1000 członków z ponad 30 krajów Europy, zostało założone w Wenecji we Włoszech w roku 1983. European Hernia Society (Europejskie Towarzystwo Przepuklinowe) – europejskie towarzystwo zrzeszającym lekarzy różnych specjalności w celu interdyscyplinarnego badania i leczenia przepuklin. European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, EAPCI (pol. Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych) - europejskie stowarzyszenie kardiologów inwazyjnych współpracujące z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC).

  Cewnik Cumingsa-Malecota - jeden z typów samoutrzymujących się cewników urologicznych z zakończeniem w postaci główki. Stosowany jest w celu zabezpieczenia prawidłowego odpływu moczu i procesu gojenia u pacjentów po zabiegach urologicznych. Wprowadzany jest przez ranę operacyjną. Acta Physica Polonica – miesięcznik naukowy, poświęcony fizyce, o międzynarodowym zasięgu, wydawany w Polsce od 1932 roku. Organ Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Jest periodykiem uznanym przez Europejskie Towarzystwo Fizyczne. Wydawany jest w dwóch niezależnych seriach, przez różnych wydawców:

  Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ang. European Society of Cardiology - ESC) - europejskie towarzystwo naukowe zrzeszające ponad 53 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń, głównie kardiologów. Zostało założone 2 września 1950 roku podczas I Światowego Kongresu Kardiologicznego w Paryżu. W jego skład wchodzi m.in. 50 Towarzystw Kardiologicznych z poszczególnych europejskich państw (w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), 5 stowarzyszeń, 19 grup roboczych (ang. Working Group - WG) . Rak pęcherza moczowego (ang. bladder cancer) – choroba nowotworowa pęcherza moczowego, najczęściej wywodząca się z komórek nabłonka przejściowego (urothelium) błon śluzowych wyścielających światło narządu. Rak (carcinoma) stanowi zdecydowaną większość złośliwych nowotworów pęcherza moczowego.

  Polskie Towarzystwo Leczenia Ran – stowarzyszenie, powstałe w 2004 roku z inicjatywy prof. dra hab. med. Zbigniewa Rybaka, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000158561. Członek Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association (ang.) EWMA). Europejskie Szlaki Kulturowe lub Europejskie Drogi Kulturowe (ang. European Cultural Route) – tytuł przyznawany przez Radę Europy europejskim trasom i szlakom o szczególnym znaczeniu dla europejskiej tożsamości, kultury i wspólnego dziedzictwa oraz ukazujące różnorodność kulturową i współistnienie różnych kultur. Ustanowiono go w 1987 r. i zajmuje się nim specjalnie w tym celu powołany Europejski Instytut Dróg Kulturowych (ang. European Institute of Cultural Routes).

  Europejskie Towarzystwo Teologii Katolickiej (ang. European Society for Catholic Theology) – stowarzyszenie europejskich teologów katolickich. Organizacja została założona w 1989 roku. Jej celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie teologii katolickiej. Członkowie towarzystwa pracują w instytutach katolickich, na uniwersytetach, w akademiach i seminariach duchownych. Towarzystwo wydaje półrocznik, oświecający współczesne debaty teologiczne w Europie.

  Europejskie Towarzystwo Fizyczne (ang. European Physical Society – EPS) – międzynarodowa organizacja, której celem jest promocja fizyki w Europie.

  EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów. Hormonoterapia nowotworów - hormonoterapia jako metoda leczenia nowotworów, w których etiologii uczestniczą czynniki hormonalne. Opiera się na zmianie środowiska hormonalnego, co hamuje wzrost nowotworów hormonozależnych.

  Meeting Areva 2014 – mityng lekkoatletyczny, który odbędzie się 5 lipca w Paryżu. Zawody są ósmą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2014. Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) – towarzystwo, którego celem jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań wykorzystujących tego rodzaju promieniowanie. Towarzystwo działa na terenie całego kraju. W latach 1992–2013 Towarzystwo zorganizowało jedenaście międzynarodowych szkół i sympozjów International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) oraz dziesięć konferencji krajowych pod nazwą Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS).

  12. Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz Cup – międzynarodowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 3 czerwca 2012 na stadionie imienia Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. Zawody znalazły się w kalendarzu European Athletics Outdoor Premium Meetings w związku z czym należą do grona najważniejszych mityngów organizowanych w Europie pod egidę Europejskiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego. Kolegium Europejskie w Krakowie – zespół prywatnych szkół ulokowanych przy ul. Armii Krajowej w Krakowie, w skład którego wchodzi Europejskie Prywatne Liceum Ogólnokształcące posiadające akredytację do realizowania programu Matury Międzynarodowej oraz Europejskie Prywatne Gimnazjum nr 14. Organem prowadzącym Zespół Szkół Kolegium Europejskie jest Krakowska Inicjatywa Edukacyjna i Turystyczna. Nabór odbywa się na drodze konkursu, na którego wynik składa się rozmowa kwalifikacyjna z uczniem oraz świadectwa jego wcześniejszych sukcesów i wyników w nauce, przez co liczba uczniów jest niewielka i ograniczona.

  Dodano: 13.09.2012. 16:49  


  Najnowsze