• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzień otwarty w Kampinoskim Parku Narodowym

  03.09.2010. 19:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dyrekcja i pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego zapraszają w sobotę na dzień otwarty. Goście będą mogli posłuchać opowieści o mieszkańcach puszczy, porad o skutecznych sposobach ochrony przyrody, wziąć udział w wielu wycieczkach i odwiedzić zagrodę z żubrami.

  Kampinoski Park Narodowy, który rok temu świętował 50. urodziny, zajmuje pod względem powierzchni (38,5 tys. ha) drugie miejsce wśród 23 polskich parków narodowych, tuż za Biebrzańskim. Posiada jeden z najlepiej zachowanych kompleksów wydm śródlądowych, poprzecinanych obszarami bagiennymi. Zamieszkuje go ok. 250 łosi, kilkaset dzików, 200 gatunków ptaków, ok. 100 bobrów i 10-15 rysi. Całkiem niedawno osiedlił się w nim z powrotem jeleń szlachetny, wzrosła populacja bociana czarnego i żurawia, wrócił orzeł bielik.

  W ciągu roku z walorów turystycznych Parku korzysta ok. 1 mln osób - w 95 proc. są to mieszkańcy Warszawy.

  Jak poinformowała rzeczniczka Parku, Magdalena Kamińska, w sobotę w Centrum Edukacji w Izabelinie chętni będą mogli posłuchać opowieści pracowników parku o owadach, ptakach i innych zwierzakach zamieszkujących puszczę, dowiedzieć się więcej na temat skutecznych metod ochrony przyrody, o systemie ochrony przeciwpożarowej parku, pracy jego strażników, a także o tym, jak powstają mapy.

  Można też będzie zwiedzić ekspozycję stałą i czasową w muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, wziąć udział w zajęciach edukacyjnych "Leśne podchody", przemierzyć kilka ścieżek edukacyjnych parku - np. "Wokół Bieli", "Doliną Roztoki", szlakiem po obszarze ochrony ścisłej "Kaliszki". W parku wytyczono aż 350 km ścieżek pieszych, 200 km rowerowych oraz trasy turystyki konnej.

  Gospodarze Parku zachęcają również do odwiedzenia zagrody pokazowej żubrów w Ośrodku Hodowli Żubrów w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego oraz gospodarstwa szkółkarskiego w Julinku.

  Na zakończenie dnia otwartego można będzie odpocząć przy ognisku.

  Więcej informacji na temat programu dnia otwartego można uzyskać na stronie internetowej KPN (http://www.kampinoski-pn.gov.pl). 

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

  hes/ mow/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zielony Pierścień Warszawy składa się z Kampinoskiego Parku Narodowego, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W większości wchodzą one w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Swymi terenami otaczają one stolicę rozciągając wokół niej zieloną siatkę. Plan ochrony - jest to dokument, który sporządza się i realizuje dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a można sporządzić także dla obszaru Natura 2000 lub jego części. Plan ochrony ustanawia się w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia parku krajobrazowego. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych jest podstawowym dokumentem planującym ochronę przyrody. Dla obszaru Natura 2000 takim podstawowym dokumentem jest plan zadań ochronnych, a plan ochrony sporządza się dla obszaru lub jego części tylko w razie potrzeby uszczegółowienia planowania. Obszar Ochrony Ścisłej Bukowa Góra jest to obszar ochrony biernej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w rejonie Bukowej Góry. Przed założeniem parku narodowego znajdował się tu rezerwat przyrody Bukowa Góra.

  Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich powstało z inicjatywy członków lubelskiego Akademickiego Klubu Jeździeckiego. RKSOP funkcjonuje od 1984 r. i opiera się na zasadzie wolontariatu. Do statutowych celów stowarzyszenia należy między innymi: organizowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony przyrody na Lubelszczyźnie, wspieranie rozwoju rekreacji konnej i kontynuowanie tradycji polskiej kawalerii. RKSOP prowadzi akcje prewencyjno - informacyjne na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, prowadząc patrole konne i piesze oraz dbając o bezpieczeństwo dzikiej przyrody i wędrujących po parku turystów. Członkowie stowarzyszenia w mundurach ułańskich uświetniają uroczystości patriotyczne. Rezerwat przyrody Czerwińskie Góry – rezerwat florystyczny na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Utworzony został na powierzchni około 40 hektarów w celu ochrony boru mieszanego i świeżego. Lasy te pokrywają Czerwińskie Góry – zachowane wydmy.

  Obszar ochrony ścisłej Grabina im. prof. Adama Wodziczki - obszar ochrony ścisłej w ramach Wielkopolskiego Parku Narodowego, połozony nad Jeziorem Góreckim. Obszar leśny o powierzchni 8,49 ha, na którym ochronie podlega najbardziej naturalny w tym rejonie fragment lasu dębowo-grabowego, stanowiący wzorzec dla odnowień w Parku. Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego – muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego mieszczące się w budynku Dyrekcji Parku w ZawoiMarkowej. Ośrodek w efektowny sposób prezentuje zagadnienia związane z przyrodą Babiej Góry, kulturą lokalnej społeczności i ekologią. Dzięki wyposażeniu ośrodka w nowoczesny sprzęt multimedialny zwiedzający mogą posłuchać odgłosów lasu i zwierząt w nim mieszkających, a także podziwiać górskie widoki.

  Ochrona krajobrazowa, forma ochrony części terenu parku narodowego lub rezerwatu przyrody, polegająca na zachowaniu cech charakterystycznych danego krajobrazu, dopuszczająca ograniczone użytkowanie gospodarcze terenu poprzez prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony i użytkowanie terenów służących obsłudze realizacji celów ochronnych terenu, a także ruch turystyczny. Przy gospodarczym wykorzystaniu takiego terenu nie obowiązują zakazy obowiązujące normalnie w parku lub rezerwacie. Rezerwat przyrody Jezioro Kociołek - obszar ochrony ścisłej znajdujący się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

  Skansen budownictwa puszczańskiego – niewielki skansen (trzy zagrody) we wsi Granica k. Kampinosu. Reprezentuje w dużej mierze zanikłe drewniane budownictwo ludowe Puszczy Kampinoskiej. Stanowi realizację niewielkiego fragmentu planowanego tu niegdyś Parku Etnograficznego. Wchodzi w skład Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego im. Jadwigi i Romana Kobendzów, należącego do Kampinoskiego Parku Narodowego.

  Rezerwat przyrody Czapliniec – rezerwat faunistyczny stanowiący część Kampinoskiego Parku Narodowego. Został utworzony w 1959 roku, aby chronić kolonię gniazd czapli siwej. Zajmuje 13,07 ha na północno-zachodnim krańcu Puszczy Kampinoskiej.

  Szacki Park Narodowy (ukr. Шацький національний природний парк) – park narodowy położony w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Utworzony 28 grudnia 1983 w celu ochrony rzadkich naturalnych kompleksów w rejonie Jezior Szackich. Początkowo posiadał powierzchnię 32 515 ha; w 1999 obszar Parku został powiększony do 48 977 ha (powierzchnia całkowita). Teren parku został podzielony na cztery strefy o różnych reżimach ochronnych. Są to strefy: ochrony ścisłej (5 144,9 ha), regulowanej rekreacji (12 971,1 ha), stacjonarnej rekreacji (978 ha) i gospodarcza (29 883 ha). Największym bogactwem Parku są 24 jeziora o łącznej powierzchni 6400 ha, które stanowią około 14% jego powierzchni. Największym z nich jest jezioro Świtaź, zwane na Ukrainie Ukraińskim Bajkałem (2 750 ha). Ponad połowę powierzchni parku zajmują lasy, w większości bory sosnowe. 4% powierzchni Parku zajmują torfowiska, które występują głównie w pobliżu jezior. Największy kompleks torfowisk znajduje się we wschodniej części Parku. Około 7% powierzchni zajmują łąki, a 25% – pola uprawne i tereny zabudowane. Największą miejscowością jest osiedle miejskie Szack, w którym znajduje się siedziba dyrekcji Parku. Transgraniczny Obszar Ochrony Przyrody Maloti-Drakensberg (ang. Maloti-Drakensberg Transfrontier Conservation Area) - obszar ochrony przyrody w Republice Południowej Afryki i Lesotho, powstały w 2001 roku z połączenia Parku Narodowego Sehlabathebe w Lesotho i Parku Narodowego Drakensberg w RPA. Obejmuje część pasma Gór Smoczych wraz z pasmem Maloti. W skład obszaru wchodzą także parki narodowe Golden Gate Highlands, QwaQwa i Royal Natal.

  Ochrona czynna – sposób ochrony przyrody stosowany na całości lub części rezerwatu przyrody lub parku narodowego, dopuszczający wykonywanie w razie potrzeby zabiegów ochronnych, ingerujących w naturalne procesy.

  Dodano: 03.09.2010. 19:04  


  Najnowsze