• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziesiąta konferencja na temat logiki oraz podstaw teorii gier i podejmowania decyzji, Sewilla, Hiszpania

  06.12.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18 - 20 czerwca 2012 r. w Sewilli, Hiszpania, odbędzie się 10. konferencja nt. logiki oraz podstaw teorii gier i podejmowania decyzji.

  Teoria gier to matematyczna metoda analizy sytuacji, w których sukces danej osoby jest uzależniony od wyborów innych. Dziedzina pierwotnie postrzegana jako tak zwane "gry o sumie zerowej", w których zyski jednego gracza równają się dokładnie stratom netto drugiego. Aczkolwiek wraz z rozwojem w ostatnich latach technologii informacyjnych i komunikacyjnych, teoria gier zajmuje się obecnie szerokim wachlarzem relacji klas i stała się parasolowym terminem na logiczną stronę nauki.

  Teoria podejmowania decyzji jest powiązana z teorią gier. Wykorzystywana w ekonomii, psychologii, filozofii, matematyce i statystyce dotyczy identyfikacji wartości, niepewności i innych zagadnień istotnych dla danej decyzji.

  W programie konferencji przewidziano następujące tematy:
  - logika modalna gier i protokołów;
  - podstawy teorii gier i podejmowania decyzji;
  - modele uczenia się i przetwarzania informacji;
  - podejścia do teorii gier i podejmowania decyzji oparte na ograniczonej racjonalności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Racjonalna ignorancja jest terminem często spotykanym w ekonomii, szczególnie w teorii publicznego wyboru, ale również w innych dziedzinach badających kryteria racjonalności decyzji: teoria decyzji, prakseologia, psychologia, czy teoria gier. Minimax (czasami minmax) jest metodą w teorii decyzji do minimalizowania maksymalnych możliwych strat. Alternatywnie można je traktować jako maksymalizację minimalnego zysku (maximin). Wywodzi się to z teorii gry o sumie zerowej, obejmujących oba przypadki, zarówno ten, gdzie gracze wykonują ruchy naprzemiennie, jak i ten, gdzie wykonują ruchy jednocześnie. Zostało to również rozszerzone na bardziej skomplikowane gry i ogólne podejmowanie decyzji w obecności niepewności. Teoria wyboru społecznego zajmuje się analizą zbiorowego podejmowania decyzji. Powiązana jest z teorią wyboru publicznego. Określa warunki jakie muszą być spełnione, lub jakie nie są spełniane w różnych metodach podejmowania decyzji zbiorowych.

  Kryterium podejmowania decyzji – pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające strategię w wyborze ze zbioru decyzji dopuszczalnych decyzji optymalnej. Najczęściej stosowane kryteria to: W statystyce, teorii decyzji i teorii gier, problem sekretarki (znany także jako problem wyboru najlepszego obiektu lub problem łowcy posagu) to zagadnienie optymalnej selekcji najlepszej propozycji ze skończonego zbioru takich propozycji, prezentowanych sekwencyjnie w losowej kolejności. Przyjmuje się przy tym, że propozycje są istotnie różne. Zagadnienie sprowadza się od optymalnego zatrzymania pewnego ciągu losowego czyli wyboru optymalnego momentu zatrzymania dla tego ciągu.

  Gra niekooperacyjna w postaci strategicznej – model matematyczny w teorii gier pozwalający analizować podejmowanie decyzji w sytuacji konfliktu pomiędzy wieloma graczami. Formalnie, grę niekooperacyjną w postaci strategicznej można przedstawić przy pomocy następujących trzech elementów: Kryterium oceny decyzji - to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające przyporządkowanie każdej dopuszczalnej decyzji, ilościowej lub jakościowej oceny korzyści, wynikających z podjęcia takiej decyzji. Często kryterium oceny nazywane jest celem decyzji.

  Doskonała informacja (ang. perfect information) - koncept w teorii ekonomii i teorii gier opisujący klasę gier, w których gracze wykonują ruchy na zmianę i w których każdy z graczy ma pełną informację o historii ruchów wykonanych do tej pory. Kryterium Hurwicza to kryterium podejmowania decyzji, według którego należy wybrać decyzję, której odpowiada największa wypłata. Jest kompromisem między podejściem optymistycznym a pesymistycznym, nakazuje wybrać współczynnik optymizmu (λ) z zakresu [0;1], a następnie dla każdego wiersza obliczyć wartość

  Gra niekooperacyjna w postaci ekstensywnej (inaczej gra sekwencyjna lub gra pozycyjna) – model matematyczny w teorii gier pozwalający analizować podejmowanie decyzji w sytuacji konfliktu pomiędzy wieloma graczami. Formalnie, grę niekooperacyjną w postaci strategicznej przedstawia się przy pomocy drzewa uporządkowanego.

  Preferencje (ang. preference) są podstawowym pojęciem w teorii ekonomii oraz w mikroekonomii, szczególnie w teorii wyboru konsumenta i w teorii gier. Preferencje konsumenta odzwierciedlają i formalizują gusty konsumenta i nie zależą w żaden sposób od cen dóbr lub budżetu konsumenta, lecz wyłącznie od zadowolenia, satysfakcji, szczęścia lub użyteczności jakie mu zapewniają. Preferencje pozwalają konsumentowi dokonywać wyborów w obliczu rozmaitych alternatyw.

  Kryterium Walda (maksyminowe) to kryterium podejmowania decyzji autorstwa Abrahama Walda, według którego należy wybrać decyzję, której odpowiada najwyższa spośród najgorszych wypłat dla każdej decyzji. Wyraża zachowawczą strategię postępowania w sytuacji ryzyka, gwarantując najmniejszą stratę (minimalizacja maksymalnej straty), a zarazem maksymalizując zysk. Teoria zmiennych niepewnych: Zmienne niepewne zostały sformułowane przez profesora Zdzisława Bubnickiego jako wygodne podejście do m.in. zadań podejmowania decyzji i sterowania obiektami, o których nie posiadamy pełnej wiedzy.

  Garbage can model ("model kosza na śmieci") – model rozumowania w ekonomii, służy do podejmowania decyzji w sytuacji dużej presji czasu oraz wysokiej złożoności sytuacji. Nazwa modelu sugerująca nieporządek, brak jasnych reguł i przypadkowość (chaos) nawiązuje do ww. kosza na śmieci. Autorem teorii jest Michael D. Cohen. Dylemat podróżnika w teorii gier, jest grą o niezerowej sumie sformułowaną przez Kaushika Basu w 1994. Zasady tej gry są następujące:

  Decyzja optymalna to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające taką decyzję, która jest decyzją dopuszczalną i jednocześnie jest najlepsza z punktu widzenia kryteriów oceny decyzji. Zbiór wszystkich takich decyzji nazywamy zbiorem decyzji optymalnych.

  Dodano: 06.12.2011. 16:17  


  Najnowsze