• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ENCITE - Końcowe warsztaty publiczne na temat obrazowania i śledzenia komórek, Leiden, Holandia

  18.09.2012. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  10 października 2012 r. w Leiden (Holandia) odbędą się "ENCITE - Końcowe warsztaty publiczne na temat obrazowania i śledzenia komórek" (ENCITE - Final public workshop on cell imaging and tracking expertise).

  Wydarzenie jest poświęcone głównym wynikom finansowanego ze środków 7PR projektu ENCITE ("Europejska sieć wiedzy na temat obrazowania i śledzenia komórek"). Program wydarzenia obejmuje prezentację nowych technologii i metod w dziedzinie medycznego obrazowania komórek, a także kontrastów opracowanych w ramach projektu.

  W projekcie ENCITE, prowadzonym pod kierunkiem Europejskiego Instytutu Badań nad Obrazowaniem Biomedycznym (EIBIR) brało udział 29 partnerów, będących ekspertami w zakresie obrazowania komórek. Trwający przez cztery lata projekt rozpoczął się w czerwcu 2008 r. i był wspierany przez Komisję Europejską.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Echokardiografia wewnątrzsercowa - inwazyjna metoda obrazowania struktur serca z wykorzystaniem miniaturowych głowic o częstotliwości obrazowania ~10 MHz, wprowadzonych do jam serca drogą naczyń krwionośnych. Anaplazja – brak zróżnicowania lub proces odróżnicowania się komórek, powstawanie z komórek zróżnicowanych nowych pokoleń komórek o coraz to mniejszym stopniu zróżnicowania albo też zatrzymanie różnicowania (dojrzewania) komórki wraz z zachowaną zdolnością do mnożenia się. Charakterystyczna dla nowotworów złośliwych. Obecnie uważa się, że raczej nowotwory powstają z komórek macierzystych niż że dochodzi do procesu odróżnicowania. Kolonoskop – giętki, oparty na technice światłowodowej przyrząd w kształcie długiej, cienkiej rury, służący do diagnostyki (obrazowania) chorób jelita grubego. Badanie wykonywane tym urządzeniem nazywane jest kolonoskopią (w przypadku wziernikowania całego jelita grubego) lub sigmoidoskopią – w przypadku obrazowania końcowego, 50–60 cm odcinka jelita grubego.

  Krew pępowinowa - stanowi źródło krwiotwórczych komórek macierzystych oraz komórek mezenchymy. Ta krew jest jedynym źródłem komórek macierzystych niewymagającym używania metod inwazyjnych u dawcy. Krążenie wieńcowe (łac. circulatio coronalis) – naczynia krwionośne, które mają za zadanie doprowadzenie krwi bogatej w tlen i substancje odżywcze do komórek serca oraz odprowadzenie dwutlenku węgla i ubocznych produktów metabolizmu z tych komórek.

  Płucna postać histiocytozy z komórek Langerhansa, dawniej używane nazwy: ziarniniak kwasochłonny, ziarniniak eozynofilowy, histiocytoza płucna X, (ang. pulmonary Langerhans cell histiocytosis) – choroba występująca głównie w płucach, gdzie dochodzi do niekontrolowanego rozrostu komórek dendrytycznych (Langerhansa). Komórki te prezentują antygeny limfocytom. Rozrodczak zarodkowy, gonadoblastoma (łac. gonadoblastoma) – guz nowotworowy, najczęściej powstający w dysgenetycznych gonadach u osób z fenotypowymi zaburzeniami płci. Zbudowany jest z dwóch komponentów: dużych komórek, podobnych do komórek nasieniaka albo rozrodczaka, i małych komórek, podobnych do komórek Sertolego i komórek warstwy ziarnistej. Leczenie polega na usunięciu chirurgicznym całej gonady, ponieważ na podłożu gonadoblastoma często rozwijają się złośliwe guzy germinalne.

  Tkanki roślinne – zespoły komórek o podobnej budowie, określonych czynnościach i wspólnym pochodzeniu występujące u roślin. Niektóre tkanki tworzone są przez zespoły komórek jednego typu, są to tkanki jednorodne lub proste. Większość tkanek roślinnych składa się z komórek kilku typów, są to tkanki niejednorodne lub złożone. Komórki iPS (ang. iPSC – induced pluripotent stem cells) – rodzaj pluripotencjalnych komórek macierzystych, które zostały sztucznie otrzymane z nie-pluripotentnych komórek (przeważnie komórek somatycznych dorosłego człowieka) przez wymuszenie ekspresji odpowiednich genów w tych komórkach.

  Dodano: 18.09.2012. 18:37  


  Najnowsze