• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska konferencja nt. zrównoważenia, energii i środowiska, Brighton, Wlk. Brytania

  17.12.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 4 - 7 lipca 2013 r. w Brighton, Wlk. Brytania, odbędzie się "Europejska konferencja nt. zrównoważenia, energii i środowiska" (European Conference on Sustainability, Energy and the Environment, ECSEE2013).

  Ściśle środowiskowe i polityczne zagadnienie zrównoważenia stało się jedną z najważniejszych kwestii dla przedsiębiorstw, przemysłu, administracji publicznej i świata akademickiego. Uznaje się obecnie, że koncepcja zrównoważenia ma dotyka wszystkich obszarów życia społecznego, od sprawiedliwości społeczno-gospodarczej, po odpowiedzialne praktyki biznesowe. Kwestie takie jak ubóstwo, głód, edukacja, opieka zdrowotna i dostęp do rynków powinny być uznawane za część ewolucji każdego, wszechstronnego modelu zrównoważenia we wspólnej pracy nad zrównoważoną przyszłością.

  Wydarzenie stworzy uczestnikom okazję do zajęcia się rozmaitymi wymiarami zrównoważenia oraz przeanalizowania synergii i rozwiązań złożonego zagadnienia jakim jest zrównoważenie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zrównoważona moda, inaczej moda ekologiczna – część rozwijającej się filozofii designu i trendów zrównoważenia, a jej celem jest stworzenie systemu, który mógłby być bezgranicznie popierany w kategoriach environmentalizmu i odpowiedzialności społecznej. Nawietrzność – zjawisko występujące na statkach z napędem żaglowym, polegające na dążeniu jednostki do skręcania w kierunku, z którego wieje wiatr (ostrzenia), mimo neutralnego położenia steru. Zachowanie takie jest spowodowane brakiem zrównoważenia żaglowego, co może być stałą cechą jednostki, lub skutkiem celowego działania. Zawietrzność – zjawisko występujące na statkach z napędem żaglowym, polegające na dążeniu jednostki do skręcania w kierunku przeciwnym do kierunku, z którego wieje wiatr (odpadania), mimo neutralnego położenia steru. Zachowanie takie jest spowodowane brakiem zrównoważenia żaglowego, co może być stałą cechą jednostki, lub skutkiem celowego działania.

  Odciążacz – mechanizm służący do zrównoważenia momentu siły ciężkości zespołu podniesieniowego względem osi jego obrotu w działach i wielkokalibrowych karabinach maszynowych. Sprawiedliwość ekologiczna to koncepcja, będąca m.in. elementem zielonej polityki, która podkreśla równy dostęp ludzi niezależnie od narodowości, religii, rasy, statusu materialnego czy jakiegokolwiek innego czynnika do wysokiej jakości, czystego środowiska naturalnego. Uwzględnia ona także egalitarny dostęp do dóbr i usług wpływających na jakość życia, takich jak zdrowa żywność, zieleń miejska i tereny rekreacyjne, opieka zdrowotna czy edukacja.

  Sensybilizator – substancja chemiczna dodawana do emulsji światłoczułej w celu powiększenia i zrównoważenia czułości negatywowego materiału światłoczułego w większym zakresie częstotliwości fal świetlnych pochłanianych przez tę substancję. Pancerniki typu Colorado – amerykańskie okręty z okresu I i II wojny światowej. Była to modyfikacja pancerników typu Tennessee, dzieląca z nimi ogólny projekt i wygląd, ale różniąca się uzbrojeniem. Dwanaście dział kalibru 356 mm/50 zostało zamienionych na osiem kal. 406 mm/45, dla zrównoważenia siły ognia japońskich pancerników typu Nagato, także wyposażonych w 8 dział 406 mm.

  Brighton station – najważniejsza stacja kolejowa w Brighton, na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Obecnie każdy pociąg dojeżdżający do Brighton kończy tutaj swój bieg. Punkt kompensacyjny świetlny – (niekiedy punkt zrównoważenia fotosyntezy i oddychania) – natężenie światła, przy którym równoważą się procesy pobierania (fotosynteza) i wydzielania dwutlenku węgla (oddychanie komórkowe, fotooddychanie) przez rośliny. Roślina nie wydziela ani nie pobiera CO2.

  Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną.

  Minister energii (ang. Secretary of State for Energy), brytyjski urząd ministerialny odpowiedzialny za sektor energetyczny. Zlikwidowany po prywatyzacji sektora w 1992 r., jego pozostałe kompetencje rozdzielono pomiędzy ministerstwo handlu i przemysłu oraz ministerstwo środowiska.

  Agora obywatelska wobec wyzwania zmian klimatycznych – druga w historii agora obywatelska Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w dniach 12-13 czerwca 2008 w Brukseli. Jej głównym tematem były kwestie związane ze zmianami klimatycznymi oraz ustosunkowaniem się do tego rozmaitych polityk Unii Europejskiej: energetycznej, transportowej, rolnictwa, handlu, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju, społecznej, nauki, edukacji i przemysłu. Kategoria społeczno-zawodowa to część zbioru społecznego wydzielonego w praktyce życia społecznego ze względu na cechy istotne społecznie np. wiek, stan cywilny, zawód, dochody itp.

  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi (WSAP) – nieistniejąca wyższa uczelnia zawodowa z siedzibą w Łodzi, kształcąca w zakresie administracji publicznej, gospodarczej, prawa podatkowego i prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień związanych z integracją europejską. Brighton Pier - (pierwotnie "The Marine Palace i Brighton Pier", a na długo znany jako Palace Pier). Molo położone w Brighton, mieście na południu Wielkiej Brytanii o łącznej długości 524 metry. Zaprojektowana przez R. ST Georgie Moore budowla otwarta została w maju 1899 roku. Obiekt ten jest często odwiedzany przez turystów i stanowi centrum rozrywki dla przyjezdnych rodzin, ponieważ wyposażony jest w restauracje, bary, arkadowe sale oraz wesołe miasteczko.

  Dodano: 17.12.2012. 17:17  


  Najnowsze