• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejski Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Nadciśnieniem u Kobiet w Ciąży, Rzym, Włochy

  23.09.2011. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5-7 października 2011 r. w Rzymie odbędzie się Europejski Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Nadciśnieniem u Kobiet w Ciąży

  Wyróżnia się trzy rodzaje nadciśnienia, które mogą zakłócać przebieg ciąży. Jeden z rodzajów, niepowiązany z ciążą, nosi nazwę nadciśnienia chronicznego i, prawidłowo kontrolowany, ma minimalny wpływ na ciążę. Drugi rodzaj to nadciśnienie indukowane ciążą (PIH). (Trzeci z rodzajów jest tylko połączeniem obu poprzednich). Nieleczone, schorzenia te mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie dziecka, jak i matki. Na przykład te same szkodliwe skutki dla naczyń krwionośnych u matki mogą wpływać negatywnie na dopływ krwi związany z łożyskową wymianą tlenu i składników odżywczych między matką a dzieckiem. Może to prowadzić do przedwczesnego starzenia się łożyska. Paradoksalnie, nadciśnienie blokuje normalną wymianę składników w taki sposób, że u płodu zachodzi przeciwne zjawisko - niedociśnienie (zbyt niskie ciśnienie krwi) - które zagraża nerkom płodu, zmniejszając ilość wytwarzanego przez nie moczu (mocz jest najbardziej znaczącą częścią płynu owodniowego).

  Celem konferencji jest przedstawienie osiągnięć w zakresie aktualnych badań w tej dziedzinie. Przewidziane tematy to między innymi:
  - stan przedrzucawkowy w łożysku i u płodu;
  - rokowania i profilaktyka;
  - cukrzyca i stan przedrzucawkowy;
  - zespół metaboliczny cukrzycy i stanu przedrzucawkowego;
  - działanie układu krążenia;
  - składniki pokarmowe i stan przedrzucawkowy;
  - opieka na matką, płodem i opieka neonatalna;
  - skutki długoterminowe;
  - postępowanie i zalecenia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Choroba nadciśnieniowa: Choroba nadciśnieniowa to stan stale podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze), które wywołuje szereg reakcji i zmian chorobowych w całym układzie krwionośnym, a także w różnych organach, zwłaszcza w mózgu, nerkach i narządzie wzroku. W chorobie nadciśnieniowej ciśnienie tętnicze utrzymuje się powyżej 140/90 mm Hg i więcej. Nadciśnienie Tętnicze – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Andrzej Tykarski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Danuta Czarnecka. Nadciśnienie naczyniowonerkowe (NNN, ang. renovascular hypertension) – nadciśnienie tętnicze spowodowane przez niedokrwienie nerki i nadmierną aktywację układu RAA. Jest najczęstszą postacią nadciśnienia tętniczego wtórnego o potencjalnie odwracalnej przyczynie, odpowiadając za około 1-2% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego.

  Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO) – postać nadciśnienia tętniczego, w którym nie uzyskuje się docelowych wartości ciśnienia tętniczego krwi, pomimo jednoczesnego stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup, stosowanych w optymalnych dawkach, przy czym diuretyki powinny być jedną ze stosownych grup leków. Jako nadciśnienie tętnicze oporne klasyfikuje się też często trudności z obniżeniem ciśnienia skurczowego poniżej 160 mm Hg u pacjentów w podeszłym wieku. Nadciśnienie nerkopochodne – nadciśnienie tętnicze wtórne, spowodowane chorobą miąższu nerek lub zwężeniem tętnic nerkowych (nadciśnienie naczyniowonerkowe).

  Nadciśnienie płucne (łac. hypertensio pulmonalis, ang. pulmonary hypertension, PH) – stan, w którym dochodzi do podwyższenia ciśnienia krwi w krążeniu małym (krążenie płucne). Prawidłowe wartości ciśnienia krwi w tętnicy płucnej wynoszą: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, PTNT – stowarzyszenie medyczne zajmujące się problemami dotyczącymi patofizjologii, rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego, a także upowszechnianiem wiedzy na ten temat i przeprowadzaniem szkoleń.

  Nadciśnienie złośliwe (łac. hypertonia maligna, ang. malignant hypertension) – ciężka postać nadciśnienia tętniczego przebiegająca z wysokimi wartościami ciśnienia (zazwyczaj 120-140 mmHg rozkurczowego), uszkodzeniem małych naczyń w siatkówce i ostrą, szybko postępującą niewydolnością nerek i serca, a także innych narządów. Efekt białego fartucha – reakcja pacjenta w obecności personelu medycznego związana z nagłym wzrostem ciśnienia krwi. Obserwowana w przypadkach nadciśnienia tętniczego, w okresie ciąży, w cukrzycy II typu.

  Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa, za (ang.) hipertensja (łac. hypertonia arterialis, niekiedy stosowane skróty HA i AH) – przewlekła choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym).

  Zespół wątrobowo-płucny (ang. hepatopulmonary syndrome, HPS ) – występujący u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym spadek utlenowania krwi tętniczej. Zespół ten pojawia się przede wszystkim w przebiegu marskości wątroby (najczęstsza przyczyna nadciśnienia wrotnego) wskutek rozszerzenia naczyń płucnych, co skutkuje zaburzeniami stosunku wentylacji pęcherzyków płucnych do przepływu krwi w tych naczyniach.

  Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ang. European Society of Hypertension, ESH) – europejska organizacja medyczna zajmująca się problemami dotyczącymi nadciśnienia tętniczego. Żylaki przełyku (łac. varices oesophagi) – są spowodowane nadciśnieniem wrotnym i przeciążeniem splotu żołądkowo-przełykowego nadmierną ilością przepływającej krwi.

  Puszczanie krwi (upuszczanie krwi, flebotomia) – zabieg pseudoleczniczy często wykonywany w dawnej praktyce medycznej. Znany już od starożytności i popularny aż do końca XIX w. Flebotomia polega na wycofaniu z układu krwionośnego znaczącej ilości krwi. Dawniej wierzono iż zapobiega powstawaniu wielu chorób i przypadłości. Obecnie praktyka ta ze względu na brak potwierdzonej skuteczności została zarzucona z wyjątkiem kilku nielicznych przypadków. W przeszłości użycie tej metody może wydawać się uzasadnione jedynie w przypadkach nadciśnienia ze względu na brak znajomości innych środków leczniczych. Upuszczenie krwi mogło powodować korzystne objawy u pacjenta poprzez zmniejszenie ciśnienia krwi, co było wynikiem spadku objętości krwi w organizmie. Kaptopryl – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany w nadciśnieniu tętniczym, zastoinowej niewydolności krążenia, po zawale mięśnia sercowego, niekiedy w zespole Barttera, także w diagnostyce naczyniowonerkowego nadciśnienia tętniczego.

  Dodano: 23.09.2011. 15:26  


  Najnowsze