• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewolucja genomu roślin 2013, Amsterdam, Holandia

  06.12.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8 - 10 września 2013 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Ewolucja genomu roślin 2013" (Plant Genome Evolution 2013).

  Ostatnie postępy technologiczne znacząco poszerzyły nasze możliwości analizowania i poznawania genomów roślin oraz wypełniania luki pomiędzy genotypem a fenotypem. Szybko ewoluująca genomika umożliwia naukowcom analizowanie tysięcy genów równolegle, pozwalając zrozumieć architekturę genetyczną genomów roślin, a także wyizolować geny odpowiedzialne za mutacje.

  Genomy roślin są niezwykle zróżnicowane pod względem wielkości. Poza bieżącym poznaniem genomów roślin, ostatecznym celem genomiki pozostaje zgłębienie biologicznego i funkcjonalnego znaczenia sekwencji DNA. Co ważniejsze, poznanie i wykorzystanie ewolucyjnych mechanizmów genomów roślin jest prawdopodobnie kluczem do opracowania roślin uprawnych na potrzeby produkcji żywności.

  Wydarzenie posłuży za forum dla naukowców, aby podzielić się najnowszymi osiągnięciami oraz informacjami o ewolucji genomu roślin.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Genomika – dziedzina biologii molekularnej i biologii teoretycznej (pokrewna genetyce i ściśle związana z bioinformatyką) zajmująca się analizą genomu organizmów. Głównym celem genomiki jest poznanie sekwencji materiału genetycznego oraz mapowanie genomu ale również określenie wszelkich zależności i interakcji wewnątrz genomu. Filogenomika – dziedzina nauki będąca połączeniem wiedzy z ewolucji i genomiki. Termin ten był używany w wielu znaczeniach do określenia niektórych typów analiz z udziałem danych genomu i rekonstrukcji ewolucyjnych, zwłaszcza filogenezy. Przykłady różnych znaczeń filogenomiki: Mutacja cicha – mutacja sekwencji nukleotydowych, która nie ma wpływu na funkcjonowanie genomu. Są to mutacje w pozagenowym DNA, w niekodujących fragmentach genów i mutacje synonimiczne. Ok. 95,5% ludzkiego genomu może ulec mutacji bez znaczących zmian.

  Autostrada A5 (nl. Rijksweg 5) - autostrada w Holandii. Mając długość zaledwie 7 km jest jedną z najkrótszych w kraju. Znajduje się na zachód od Amsterdamu i pełni funkcję łącznika pomiędzy autostradami A9 i A4. Autostrada jest w rozbudowie i dalsza część aż do autostrady A10 ma być ukończona do roku 2013. Nukleazy z motywem palca cynkowego (z ang. zinc finger nucleases) – w inżynierii genetycznej, sztucznie utworzone enzymy restrykcyjne powstałe w wyniku połączenia motywu palca cynkowego (który wiąże się z nicią DNA) z domeną przecinającą nić DNA. Motyw palca cynkowego umożliwia rozpoznawanie specyficznej sekwencji DNA i przyłączenie się określonej nukleazy do unikatowych sekwencji w genomie. Poprzez wykorzystanie endogennych mechanizmów naprawy DNA, nukleazy z motywem palca cynkowego mogą stanowić precyzyjne narzędzie do modyfikowania genomów organizmów wyższych.

  Faza pucharowa rozgrywek Ligi Europy UEFA 2012/2013 rozpoczęła się 14 lutego 2013 i została zakończona meczem finałowym, który odbył się na Amsterdam ArenA w Amsterdamie 15 maja 2013. trofeum zdobyła Chelsea Londyn po zwycięstwie z Benficą Lizbona 2:1. Projekt poznania ludzkiego genomu (en. Human Genome Project, HUGO Project) był to program naukowy mający na celu poznanie sekwencji wszystkich komplementarnych par zasad tworzących ludzki genom, zawierający 3.3 Gbp, ok. 30 tys. genów.

  Proteom (z ang. protein component of the genome) – zestaw białek występujących w komórce, białkowy odpowiednik genomu. Termin ten po raz pierwszy został użyty w roku 1995 przez Valerie C. Wasinger. Badaniem proteomów zajmuje się proteomika. W przeciwieństwie do genomów, proteomy nieustannie zmieniają się w odpowiedzi na różne czynniki. Yours Truly – pierwszy studyjny album amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande. Został wydany 30 sierpnia 2013 przez wytwórnię Republic Records w Niemczech i Holandii oraz 3 września 2013 w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym i głównym singlem promującym album jest "The Way", drugim jest "Baby I", a trzeci singiel to "Right There".

  Hybrydogeneza – termin z dziedziny embriologii rozumiany zwykle jako sposób rozmnażania się mieszańców (hybryd), w którym mieszaniec podczas wytwarzania gamet (gametogenezy) usuwa jeden z genomów gatunków rodzicielskich. Inaczej mówiąc, wytwarza takie gamety, jakby należał do jednego z gatunków rodzicielskich, a nie zawierające mieszaninę ich genomów.

  European Trophy 2013 była czwartą edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to ósma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpocznie się 6 sierpnia 2013 roku, a zakończy 8 września 2013 roku. Runda play-off odbędzie się w dniach 19-22 grudnia 2013 roku w Berlinie.

  Westland – gmina w Holandii, w prowincji Holandia Południowa. Według spisu ludności z 2013 gminę zamieszkuje 103 338 mieszkańców. stolicą gminy jest Naaldwijk. Powierzchnia gminy wynosi 90,58 km². Farmakogenomika - dział nauki z pogranicza farmakologii i genetyki zajmujący się badaniem wpływu całego genomu danej osoby (polimorfizm genów) na odpowiedź na farmakoterapię, a także na badaniu genomu w celu wykrycia nowych potencjalnych punktów uchwytu dla leków.

  Projekt poznania ludzkiego genomu (en. Human Genome Project, HUGO Project) był to program naukowy mający na celu poznanie sekwencji wszystkich komplementarnych par zasad tworzących ludzki genom, zawierający 3.3 Gbp, ok. 30 tys. genów. Bariera reprodukcyjna, bariera rozrodcza, czy też bariera niepłodności – w biologii i teorii ewolucji, przeszkoda uniemożliwiająca płciową międzygatunkową wymianę informacji genetycznej, która wynika z nadprogowej odmienności genomów.

  PLOS Genetics (do 2012 r. PLoS Genetics) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny genetyki. Profil czasopisma obejmuje szeroko pojętą genetykę, w tym genetykę ludzi, ale także organizmów modelowych od myszy do muszek owocówek, roślin i bakterii. Publikowane prace są skierowane do szerszego grona czytelników, a związane m.in. z nowymi genami i ich odkryciem oraz funkcją, genetyką populacji, projektami badania genomów, genomiką funkcjonalną i porównawczą, genetyką medyczną, biologią chorób, ewolucją, ekspresją genów, biologią chromosomów oraz epigenetyką. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Dodano: 06.12.2012. 16:17  


  Najnowsze