• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Genomika człowieka i technologia medyczna, Nijmegen, Holandia

  23.01.2013. 12:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18 - 21 marca 2013 r. w Nijmegen, Holandia, odbędzie się zaawansowany kurs bioetyki pt. "Genomika człowieka i technologia medyczna" (Human Genomics and Medical Technology).

  Kwestie etyczne towarzyszą wszelkiego typu pracom badawczym. Nowe osiągnięcia w naukach przyrodniczych umacniają potencjał utopii medycznej - obietnicy lepszego życia dla wszystkich. Ten innowacyjny proces oddziałuje na podejście społeczeństw i jednostek do swojego życia, zdrowia czy choroby i to oddziaływanie wymaga skrupulatnej interpretacji pojęciowej oraz refleksji etycznej.

  W toku kursu podkreślone zostanie powiązanie między technologią a etyką medyczną. Zajęcia skoncentrują się na kwestiach moralnych związanych z pracami badawczo-rozwojowymi i zastosowaniem nowej wiedzy w szeregu nowo powstających dziedzin, takich jak inżynieria tkanek i genomika.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Efektywność technologii medycznej – możliwość realizacji celu leczenia związanego z tą technologią, w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej. Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in. w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób. Biomedycyna jako nauka zajmuje się nie tylko fizjologicznym i patologicznym kontekstem zdrowia i choroby człowieka ale również regulacją prawną zagadnień etycznych, ujętych np. w Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejskiej Konwencji Bioetycznej), jak również regulacjach prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro i klonowania człowieka. W zakresie klinicznym i diagnostycznym, podstawę naukową i technologiczną biomedycyny definiują dziedziny z zakresu nauk o życiu (en. life sciences), które znajdują zastosowanie w ochronie zdrowia i diagnostyce laboratoryjnej w tym: biologia medyczna, chemia medyczna i fizyka medyczna, a w szczególności działy takie jak: Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).

  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii. Akademia Medyczna w Łodzi - dawna wyższa uczelnia medyczna działająca w Łodzi w latach 1950 - 2002, w ostatnim okresie swojej działalności złożona z Wydziałów: Lekarskiego (z Oddziałem Pielęgniarstwa), Stomatologicznego, Zdrowia Publicznego i Farmaceutycznego (z Oddziałem Analityki Medycznej).

  Goffertstadion stadion piłkarski, położony w mieście Nijmegen, Holandia. Oddany został do użytku w 1939 roku. Od tego czasu swoje mecze na tym obiekcie rozgrywa zespół Eredivisie - NEC Nijmegen. Po przebudowie obiektu w roku 1999, jego pojemność wynosi 12 500 miejsc Motopedagogika – forma wspierania oraz terapii, łącząca wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, sportową i wychowawczą z wiedzą medyczną i jej metodami. Głównym założeniem jest ruch, a ściślej ujmując wzajemne oddziaływanie ciała w ruchu na psychikę człowieka. To wzajemne oddziaływanie odzwierciedla się w uznanym na całym świecie pojęciu psychomotoryki. Ruch jest pojmowany jako istotna część rozwoju osobowości, jako część konfrontacji człowieka ze swoim ciałem oraz z otoczeniem materialnym i społecznym. Tym samym motopedagodzy są specjalistami z zakresu ruchu i wychowania, którzy postępują świadomie, planowo, metodycznie oraz precyzyjnie, aby uzyskać pożądane zmiany zachowania.

  Społeczeństwo pierwotne (ang. primitive society) - termin stosowany w odniesieniu zarówno do najdawniejszych społeczeństw, jak i do społeczeństw o prostej technologii, istniejących współcześnie. Jako narzędzie opisu społeczeństw przeszłości jest ono oceniane negatywnie, gdyż żadne z nich nie jest pozostałością wcześniejszego stadium ewolucyjnego, każde ma swą własną historię i drogę rozwoju. Ponadto improwizacja na podstawie materiałów pozostałych z przeszłości nie jest rzeczą łatwą i wymaga wielkiej przenikliwości. Universytet im. Radbouda w Nijmegen (hol.: Radboud Universiteit Nijmegen) – holenderski uniwersytet mieszczący się w Nijmegen.

  Sleepy Buildings - A Semi Acoustic Evening to album koncertowy holenderskiego zespołu The Gathering. Album jest zapisem koncertu z Lux Theatre w Nijmegen (Holandia).

  Stadion de Goffert stadion piłkarski, położony w mieście Nijmegen, Holandia. Oddany został do użytku w 1939 roku. Od tego czasu swoje mecze na tym obiekcie rozgrywa zespół Eredivisie - NEC Nijmegen. Po przebudowie obiektu w roku 1999, jego pojemność wynosi 12 500 miejsc.

  Dodano: 23.01.2013. 12:49  


  Najnowsze